• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Ödev ve Proje Konuları 9

PROJE NASIL HAZIRLANIR, BASAMAKLARI NELERDİR? PROJE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİNE ULAŞMAK İÇİN   http://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=117

PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ NEYE GÖRE YAPILIR? DERS İÇİ PERFORMANS VE ÖDEV PERFORMANSI KRİTERLERİ NELERDİR? http://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=117386

PROJE VE PERFORMANS HAZIRLAYANLAR ÖNCE ÇİZELGELERİ/ YÖNLENDİRMELERİ OKUYUN/İNDİRİN

9.SINIF ÖDEV/ PROJE  KONULARI


· İç kuvvetler ve oluşum süreci

· Volkanizma ve dünyadaki aktif yanardağlar

· Akarsu aşındırması ve biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleri

· Coğrafya biliminin konusu ve bölümleri

· Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve
hayatları

· Jeolojik zaman çizelgesinin oluşturulması

· Türkiye’nin jeolojik yapısı ve oluşumu

· Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri

· Yerel saat ile ilgili soruların çözümü

· Dünyanın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri

· İklim kuşakları ve önemi

· Atmosfer ve özellikleri

· Yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler

· Dünyadaki okyanus akıntıları, özellikleri , etkileri ve harita üzerinde
gösterilmesi

· Anadolu’da kurulan ilk yerleşmeler

· Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler

· Türkiye’de dış kuvvetlerin ( akarsu. rüzgar dalga ve akıntılar)
oluşturduğu yer şekilleri

· Türkiye’de erozyon

· Dünyada görülen iklim tipleri

· Türkiye’nin dağları( oluşumları, dağılışı ve insan hayatına etkileri)

· Türkiye’de depremler ( deprem kuşakları, depremin etkileri ve korunma
yöntemleri)

· Afyonkarahisar ve yakın çevresinin fiziki-beşeri ve ekonomik
coğrafyası 

COĞRAFYA -9

1. Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi üzerine araştırma

2. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri.

3. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler

4. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar

5. Yakın çevreden eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritalar oluşturma

6. Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları

7. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özellikleri

8. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması

9. Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörler

10. Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar

11. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliği

12. Jeolojik zamanların ve tektonizma

13. İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçleri

14. İç ve dış kuvvetleri, farklı yer şekillerinin oluşumuna etkileri

15. Beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri

16. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler

17. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenler

18. Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çalışmalar

19. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğinin coğrafî açıdan analiz edilmesi

20. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz edilmesi

21. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirilmesi

22. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.

23. Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri

24. Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.

25. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler

26. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği

27. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.

28. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini

29. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri

30. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçları


NOT: Öğrenciler seçtiği proje konusunu e.odevteslim@gmail.com adresine e-mail atmak suretiyle beni bilgilendirecekler.

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçı bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
27° 35° 21°
Site Haritası