• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Ödev ve Proje Konuları 10

PROJE NASIL HAZIRLANIR, BASAMAKLARI NELERDİR? PROJE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİNE ULAŞMAK İÇİN   http://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=117

PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ NEYE GÖRE YAPILIR? DERS İÇİ PERFORMANS VE ÖDEV PERFORMANSI KRİTERLERİ NELERDİR? http://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=117386

PROJE VE PERFORMANS HAZIRLAYANLAR ÖNCE ÇİZELGELERİ/ YÖNLENDİRMELERİ OKUYUN/İNDİRİN
10.SINIF ÖDEV/ PROJE KONULARI


· Kayaçların oluşumu, kayaç tipleri ve kayaçların sınıflandırılması

· Yeryüzü şekillerinin oluşumunu açıklayan teoriler( Büzülme,
Konveksiyonel akımlar, Wegener Hipotezi, Levha tektoniği)

· Ülkemizdeki göller ( oluşumları ve dağılışı)

· Türkiye’de toprak oluşumu ve toprak tipleri

· Türkiye’de bulunan bitki toplulukları

· Ülkemizde yaşanan göç ve göçün mekansal etkileri

· Türkiye’de ulaşım sistemleri

· Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi

· Türkiye’de iç ve dış göçler ve göçlerin mekansal etkileri

· Türkiye’de kır yerleşmeleri ve doğal ortam ilişkisi

· Ülkemizde kır yerleşmelerinde meskenler ve doğal ortam ilişkisi

· Coğrafi keşifler ve sonuçları

· Yeni dünyanın keşfi ve sonuçları

· Gelişmiş, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal
özellikleri

· Güneydoğu Anadolu Projesi ( GAP) ve ülkemiz için önemi

· Liman kentleri ve özellikleri ( dünyadan ve ülkemizden örnekler
verilerek ele alınacak)

· Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri( yaş yapısı, çalışan nüfusun
sektörsel dağılımı, cinsiyet yapısı, eğitim durumu, kır ve kent nüfusu)

· Dünyanın önemli boğaz ve kanalları ( Panama Kanalı, Süveyş Kanalı,
Cebelitarık Boğazı, İstanbul-Çanakkale boğazları, Malakka Boğazı, Hürmüz
Boğazı, Babülmendep Boğazı)

· Dünyada doğal afetler, coğrafi dağılışı ve etkileriCOĞRAFYA -10

1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri

2. Levha tektoniği kuramı ile deprem kuşakları ve volkanlar

3. Sıcak su kaynakları ve fay hatları

4.  Su kaynakları

5. Toprak çeşitliliğini ve oluşum süreçleri

6. Bitki topluluklarının genel özellikleri

7. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekilleri ile ilişkisi

8. Geçmişten günümüze nüfusla ilgili verilerin kullanım amaçlarındaki değişimin nedenleri ve nüfusun önemi

10. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini

11. Nüfus özelliklerine ait tablo, grafik ve haritaları kullanarak nüfus dağılışını, değişimini ve etkilerinin sorgulanması

12. Harita, tablo ve grafiklerden yararlanarak nüfus artış oranının değişiminde etkili olan faktörleri sorgulanması

13. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çalışmalar

14. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında araştırma

15. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz edilmesi

16. Görsel materyallerden yararlanarak geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler açısından analiz edilmesi

17. Ekonomik faaliyetleri temel özellikleri açısından birincil, ikincil ve üçüncül faaliyet sınıflarına göre ayırt edilmesi

18. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendiren araştırma yapılması

19. Türkiye’deki toprak tipleriyle dağılış özellikleri

20. Türkiye’nin toprak varlığının farklı şekillerde kullanımına ait örneklerden yararlanarak bir araştırma yapılması

21. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarını, türlerinin zenginliği ve yetişme şartlarını ilişkilendirerek dağılışlarını analiz eden bir araştırma

22. Ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması

23. Türkiye’deki su varlığının özelliklerini doğal süreçlerle ilişkilendirilmesi

24. Türkiye’deki su varlığının ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analiz edilmesi

25. Görsel materyalleri kullanarak Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında araştırma

26. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından sınıflandırılması

27.  Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki kır yerleşme tiplerinin çeşitliliği üzerine araştırma

28. Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması

29. Verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinin dağılışı

30. Görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini, sosyal ve ekonomik faktörler açısından sorgulayan bir araştırma

31. Örnek incelemeler yoluyla Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçlarını değişim ve süreklilik açısından araştırılması

32. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemi

33. Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü

34. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri

35. Yaşanan alan ile başka alanlardaki doğal afetleri oluşum nedenleri, şiddetleri, sıklıkları ve insanlara olan etkileri bakımından karşılaştırılması

36. Dünyanın farklı bölgelerinde oluşan benzer doğal afetlerin etkilerini, korunma yöntemleri ve planlama açısından karşılaştırılması

37. Doğal afetlere neden olan uygulamalarla korunma yolları

 

NOT: Öğrenciler seçtiği proje konusunu e.odevteslim@gmail.com adresine e-mail atmak suretiyle beni bilgilendirecekler.Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
22° 27° 22°
Site Haritası