• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Ders Kazanımları 10

Coğrafya 10 Kazanımları

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER – KAZANIMLAR

A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.
A.10.2. Levha tektoniği ile deprem kuşakları, sıcak su kaynakları ve volkanların dağılışını ilişkilendirir.
A.10.3. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır.
A.10.4. Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar
A.10.5. Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır.
A.10.6. Farklı bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir.

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERÎ SİSTEMLER – KAZANIMLAR

B.10.1. Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.
B.10.2. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini yorumlar.
B.10.3. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
B.10.4. Nüfus artış oranının değişiminde etkili olan faktörleri sorgular.
B.10.5. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
B.10.6. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz eder.
B.10.7. Geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler açısından analiz eder.
B.10.8. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.
B.10.9. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirir.

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE – KAZANIMLAR

C.10.1. Haritalardan yararlanarak Türkiye’deki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder.
C.10.2. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirir.
C.10.3. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.10.4. Harita, tablo ve grafiklerden yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.10.5. İklime ait kanıtlardan yararlanarak Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.10.6. Türkiye’deki toprak tipleri ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri ilişkilendirir.
C.10.7. Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.
C.10.8. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartlarıyla ilişkilendirerek analiz eder.
C.10.9. Türkiye’deki su varlıklarını genel özellikleri ve dağılışları açısından analiz eder.
C.10.10. Türkiye’deki su varlığından yararlanmayı ekonomik, sosyal ve kültürel etkileriyle analiz eder.
C.10.11. Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.10.12. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder.
C.10.13. Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki kırsal yerleşme tiplerinin çeşitliliğini örneklendirir.
C.10.14. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre örneklendirir.
C.10.15. Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini ve dağılışını analiz eder.
C.10.16. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından sorgular.
C.10.17. Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçlarını coğrafi açıdan sorgular.

ÖĞRENME ALANI: Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER – KAZANIMLAR

Ç.10.1. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi tarihsel süreçten örneklerle değerlendirir.
Ç.10.2. Bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolünü örneklendirir.
Ç.10.3. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerini sorgular.

ÖĞRENME ALANI: D. ÇEVRE VE TOPLUM – KAZANIMLAR

D.10.1. Doğal afetleri; oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri bakımından analiz eder.
D.10.2. Dünyanın farklı bölgelerinde doğal afetlere yönelik geliştirilen yöntemleri afet yönetimi açısından analiz eder.
D.10.3. İnsanların doğal afetlerin oluşumuna etkisini, afet bilincinin geliştirilmesi açısından değerlendirir.

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
26° 28° 20°
Site Haritası