• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Ders Kazanımları 12

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  A. DOĞAL SİSTEMLER

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

A.12.1.  Doğa olaylarının ekstrem  durumlarını  ve   etkilerini değerlendirir.

A.12.2.  Coğrafi  bir  bakış  açısıyla  doğal  ve beşerî süreçler arasındaki etkileşime kanıtlar gösterir.

A.12.3. Doğal  sistemlerdeki  değişimlerle  ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI   12. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  B. BEŞERÎ SİSTEMLER

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

B.12.1. Dünya üzerinde ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışını  ve  yayılışını  belirleyen  faktörleri  zaman, süreklilik ve değişim açısından değerlendirir.

B.12.2. Örnek  incelemeler  yoluyla  bir  bölgedeki baskın  ekonomik  faaliyet  türünün  sosyal  ve  kültürel yaşama olan etkilerini tartışır.

B.12.3. Şehirleşme,  göç  ve  sanayileşme  olgularını birbirleriyle  olan  ilişkileri ve  toplumsal  etkileri açısından yorumlar.

B.12.4. Nüfus,  yerleşme  ve  ekonomik  faaliyetlerde gelecekte  olabilecek  değişimlerle  ilgili  çıkarımlarda bulunur.

ÖĞRENME ALANI:  C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

C.12.1.Bölge  tanımlama  ve  sınıflandırılmasında kullanılan kriterler açısından ülkemizdeki farklı bölge türlerini haritalar üzerinde örneklendirir.

C.12.2. Ulaşımda etkili olan unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki  ulaşım  sistemlerinin  gelişimiyle  ilgili  çıkarımlarda bulunur.

C.12.3. Ulaşım  ağları  ile  yerleşme  ve  ekonomik faaliyetleri ilişkilendirir.

C.12.4. Türkiye’deki  ticaret  merkezlerini, ticarete  konu  olan  mallarını  ve  akış  yönlerini değişim ve süreklilik açısından analiz eder.

C.12.5. Türkiye’nin  dış  ticaretini  ve  dünya pazarlarındaki  yerini  ticarete  konu  olan ürünler açısından analiz eder.

C.12.6. Türkiye’yi sembolize  eden mekânsal  değerleri, mekân algısına etkisiyle yorumlar.

C.12.7. Türkiye’nin turizm  değerlerini  sınıflandırarak turizm potansiyelini yorumlar.

C.12.8. Turizmden  yararlanma  açısından Türkiye’nin  diğer  ülkeler arasındaki  yerini sorgular.

C.12.9. Turizm  faaliyetlerinin  çevresel, kültürel ve ekonomik etkilerinden yola çıkarak

Türkiye’nin turizm politikalarını değerlendirir.

C.12.10. Türkiye’nin  nüfus  politikalarını  ve  gerekçelerini değerlendirir.

C.12.11. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur.

C.12.12. Türkiye’deki  bölgesel  kalkınma  projelerini  gerekçeleri  ve  etkileri  açısından değerlendirir.

C.12.13. Tarihsel  süreçte  Türkiye’nin  jeopolitik konumunu  değişim  ve  süreklilik  açısından değerlendirir.

C.12.14. Türkiye’nin  içinde  yer  aldığı  jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini analiz eder.

değerlendirme yapılabilir.

C.12.15. Türkiye’nin  küresel  ve  bölgesel  ölçekteki siyasi,  askeri  ve  ekonomik  örgütlerle  ilişkisini yorumlar.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

Ç.12.1.  Örnek  analizler  yoluyla  ülkelerin  gelişmişlik  seviyelerini  belirleyen  faktörler  hakkında çıkarımlarda bulunur.

Ç.12.2. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin coğrafî  özelliklerini karşılaştırarak ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenlerini yorumlar.

Ç.12.3. Ülkeleri doğal  kaynak  potansiyeli  açısından karşılaştırarak  doğal  kaynakların  bölgesel  ve  küresel ilişkilerdeki etkisini sorgular.

Ç.12.4. Dünyanın  önemli  enerji  nakil  hatlarını  bölge ve ülkelere etkileri açısından analiz eder.

Ç.12.5. Bir  ülkenin  konumunun  bölgesel  ve  küresel etkilerini değerlendirir.

Ç.12.6.  Ülkeler  arasında  sorun  oluşturabilecek mekânsal  unsurları,  günümüz  çatışma  alanlarıyla ilişkilendirir.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  D. ÇEVRE VE TOPLUM

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

D.12.1. Doğal çevrenin sınırlılığını “beslenme halkaları” ve “taşıma kapasitesi” kavramlarına

dayalı olarak açıklar.

D.12.2.  Doğa-insan  etkileşiminden  kaynaklanan riskler hakkında çıkarımlarda bulunur.

D.12.3.   Çevre  sorunlarının  önlenmesine  yönelik  farklı  ülkelerdeki  uygulamaları  tarihsel  süreçte değerlendirir.

D.12.4. Çevre yönetimi ve koruma açısından çevresel örgütlerin etkinliklerini değerlendirir.

D.12.5. Doğal kaynakların yönetimine ait ilkeler belirler.

D.12.6. Sınırlı  kaynakların  etkili  kullanımı  konusunda projeler geliştirir.

D.12.7.  Doğal  çevreyi  korumaya  yönelik  alınan önlemlerin ve projelerin mekâna etkilerini değerlendirir.

D.12.8. Ortak doğal mirasın ekosistemdeki öneminden yola çıkarak doğal miraslara yönelik tehditleri sorgular.

D.12.9. Çevre bilincine sahip olur. 

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçı bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
27° 35° 21°
Site Haritası