• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/results?search_query=s%C3%BCleyman+%C5%9Fen+ile+Co%C4%9Frafya
Menü Başlıkları
Duyurular
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Dünyamızın Koordinatları

            DÜNYAMIZIN "ADRES ÇUBUKLARI" 
EKVATOR: Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaları birleştiren

ve Dünya’yı iki eşit parçaya böldüğü varsayılan hayali çembere denir. 
MERİDYENLER
Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında son bulduğu varsayılan yarım çemberlere meridyen denir.

SAYILARI; 180 Doğu Meridyeni, 180 Batı Meridyeni olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.

MERİDYENLERİN öZELLİKLERİ;

- Meridyenler arasında birer dereclik açı vardır.
- Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.
- Ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık farkı ise 111 km ile 0 km arasında değişir. Meridyen yayları arasındaki mesafe Ekvator üzerinde 111 km’dir. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe bu mesafe azalarak kutuplarda 0 km’ye düşer.

- Meridyenlerin dereceleri başlangıç meridyeninden itibaren doğu ve batıya doğru büyür(180. 179.0.179.180)

- Başlangıç meridyeninin doğusunda 180, batısında 180 olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.
- Başlangıç meridyeninin doğusundaki meridyenlere doğu meridyenleri, batısındakilere de batı meridyenleri denir.

- Meridyenlerin başlangıç noktası Greenwich’tir (0°). Buna Başlangıç Meridyeni denir.

- Bütün meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir.

- Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır.
- Yerel saat hesaplamaları meridyenlere göre yapılır,

- Kuzey-güney doğrultusunda uzanırlar.

- Antimeriyen bir meridyenin tam karşısındaki meridyendir(toplamları 180'i veren değerlerdir  45DM antimeridyeni 1350 BM'dir)

Boylam: Dünya üzerindeki bir yerin Başlangıç Meridyenine olan uzaklığının derece (º), dakika (') ve saniye (") cinsinden açısal değeridir.
ÖZEL MERİDYENLER;
-  Greenwich Meridyeni(0°). Buna Başlangıç Meridyeni de denir,
- Tarih Değiştirme Meridyeni(1800)

- ARDIŞIK İKİ MERİDYEN ARASINDAKİ FARKLAR; yerel saat farkı 4 dakika, uzaklık farkı ise 111 km ile 0 km arasında değişir. Meridyen yayları arasındaki mesafe Ekvator üzerinde 111 km’dir. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe bu mesafe azalarak kutuplarda 0 km’ye düşer.
TÜRKİYE MERİDYENLERİ;Türkiye 260- 450 Doğu Meridyenleri arasında yer alır.


PARALELLER
; Ekvator’a paralel olarak doğu-batı doğrultusunda birer derece aralıklarla çizildiği varsayılan hayali çemberlere denir.
SAYILARI;
90 kuzey paralelleri,
90 güney paralelleri olmak üzere toplam 180 paralel vardır.
PARALELLERİN ÖZELLİKLERİ;
- En büyük paralel 40.076km'lik uzunluğu ile Ekvator'dur. (10.paralel=39.456, 20.p=37.656, 30.p=34.704, 40.p=30.708, 50. p=25.812,60.p=20.089, 70.p=13.748, 80.p=6.948 ve 90.p=0 km uzunluklarındadır)
- En küçük paralel 90kutup paralelleridir.
- Ekvator çizgisinin kuzeyinde kalan yerlerdeki paralellere Kuzey Paralelleri, güneyinde kalan yerlerdeki paralellere de Güney Paralelleri adı verilir.
ARDIŞIK İKİ PARALEL ARASINDAKİ FARKLAR; 111 km' mesafe, 1açı vardır.

- Paraleller birbirleri ile  kesişmezler, aralarındaki uzaklık hep sabittir(111 km),
- Paraleller doğu-batı yönünde uzanırlar,
- 1değeri 111 km, 1'dakikanın değeri 1.85 km, 1'' saniyenin değeri ise 30 metredir.

- Paraleller arasında 111 km'lik bir mesafe olduğu için bir yerin tam olarak belirtilmesi için enlem değerinin bilinmesi gereklidir.
- Enlem
:Dünya üzerindeki bir yerin Ekvator’a olan uzaklığının derece (º), dakika (') ve saniye (") cinsinden açısal değeridir.
- Alçak, orta ve yüksek enlemler;
- Alçak Enlemler; Ekvator ile (0º) dönenceler (23º 27') arasında kalan enlemlere alçak enlemler,
- Orta Enlemler;dönenceler ile kutup daireleri (66º 33') arasında kalan enlemlere orta enlemler,
- Yüksek Enlemler; 
kutup daireleri ile kutup noktaları(90º) arasında kalan enlemlere de yüksek enlemler denir.

- Enlem Etkisi Nedir? Nelere Etki eder? 
- Haritalarda bozulma olur,
- Yer çekimine etki eder,
- Paralellerin boyları değişir,
- Güneş ışınlarının geliş açısı değişir,
  - Sıcaklık dağılışlarını,
  - İklim ve toprak tiplerini,
  - Bitki türlerini,
  - Tarım ürünlerini,
  - Denizlerin tuzluluk oranlarını etkilerken,

  - Tarım sınırını, orman alt ve üst sınırını, dağlardaki kalıcıkar sınırını ve yerleşme üst sınırınıda belirler.

ÖZEL ENLEMLER
- Ekvator(0º)
- Dönenceler (23º 27')
Kuzey Yarım Küre'de Yengeç Dönencesi (23º 27'),
Güney Yarım Küre'de Oğlak Dönencesi  (23º 27'),
- Kutup Daireleri
Kuzey Yarım Küre'de Kuzey Kutup Dairesi (66º 33'),
Güney Yarım Küre'de Güney Kutup Dairesi(66º 33')
- Kutup noktaları
Kuzey Kutup Noktası (90º)
Güney Kutup Dairesi (90º) özel enlemlerdir.

TÜRKİYE PARALELLERİ; Türkiye 360- 420 Kuzey Paraleller arasında yer alır.
                      Türkiye paralel ve meridyenleri


                                
              Türkiye paralel ve meridyenleri
TÜRKİYE MERİDYENLERİ;Türkiye 260- 450 Doğu Meridyenleri arasında yer alır.
                enlem boylam
               ENLEM VE BOYLAM DEĞERLERİ


Konu görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografyada_koordinatlar.pdf

Türkiye'nin matematik konumu http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_matematik_konumu.pdf
Konu sınavı
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9_koordinat_sistemi_konu_sinavi2.pdf   

Etkinlik enlem-boylam http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/enlemboylam.pdf

Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Site Haritası