• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ssen_2009/
  • https://www.youtube.com/results?search_query=s%C3%BCleyman+%C5%9Fen+ile+Co%C4%9Frafya
Menü Başlıkları
Duyurular
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Aktif Öğrenme-Öğretme-12

1.BÖLÜM: DOĞADAKİ EKSTREM OLAYLAR

-DOĞANIN EKSTREMLERİ

-İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ

-YARINDAN SONRA

2. BÖLÜM: UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI

-İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ

3. BÖLÜM: EKONOMİ, GÖÇ VE YERLEŞME

- EKONOMİK FAALİYETLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ

-ŞEHİRLEŞME, SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ

-GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA

4.BÖLÜM: TÜRKİYE'DE COĞRAFİ BÖLGELERİN OLUŞTURULMASI

- TÜRKİYE'DE BÖLGE SINIFLANDIRILMASI

5. BÖLÜM: TÜRKİYE'DE ULAŞIM VE TİCARET

-TÜRKİYE'DE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ

-ULAŞIM SİSTEMLERİ VE KALKINMA

-TÜRKİYE'DE  TİCARET

- DIŞ TİCARET

6. BÖLÜM: TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE TURİZM

-ÜLKEMİZİ SEMBOLİZE EDEN MEKANLAR

-TÜRKİYE'NİN TURİZM DEĞERLERİ

-DÜNYA TURİZMİNDE TÜRKİYENİN YERİ

-TÜRKİYE'NİN TURİZM POLİTİKALARI

7. BÖLÜM: TÜRKİYE'DE NÜFUSUN GELECEĞİ

- TÜRKİYE'NİN NUFUS POLİTİKALARI

-TÜRKİYE'NİN NÜFUS PROJEKSİYONLARI

8. BÖLÜM: TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

- BÖLGESEL PLANLAR

9. BÖLÜM: TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİĞİ

- GEÇMİŞTEN GELECEĞE  TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİĞİ

- TÜRKİYE'NİN ULUSAL ÖRGÜTLERLE İLİŞKİSİ


10. BÖLÜM:ÜLKELRERİN
GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ

 

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR?

Ülkelerin gelişmişliğini belirten faktörler

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/4246552258e56591f405db8084f50c439baae2d09c001

GELİŞMİŞ BİR ÜLKE : ALMANYA

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/76175fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001

GELİŞMEMİŞ BİR ÜLKE : NİJERYA

 

DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/6592582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

ENERJİ TAŞIMACILIĞI

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/9627582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

ÇİN

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/7306582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

11. BÖLÜM

SICAK ÇATIŞMA BÖLGELERİ

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/3952582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

 SON DÖRT KONUYU KAPSAYAN YAZILI-PERFORMANS SORULARINI ÇÖZhttp://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=96211

 

12. BÖLÜM: ÇEVRE VE TOPLUM

 

DOĞANIN İŞLEYİŞİ

 

 

DOĞADAKİ TEHLİKELER

 VİDEO İZLE 1http://www.eba.gov.tr/video/izle/5779582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
VİDEO İZLE2 http://www.eba.gov.tr/video/izle/74665e6d44c655cd7485fbbf335a42714c09d2d09c001

 VİDEO İZLE3 http://www.eba.gov.tr/video/izle/66165fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001

ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/303859a19f1fb541142259ac6f32fe605ee612d09c001

ÇEVRESEL ÖRGÜTLER VE ÖZELLİKLERİ

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/88005349f74ab3b334f42bc5a7b74e5120ebf2d09c001

DOĞAL KAYNAKLARIN YÖNETİMİNİNE AİT İLKELER

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/7417582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

SINIRLI KAYNAKLAR

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/1793582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

DOĞAYLA UYUMLU YAŞAMAK

 VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/3182582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

DOĞAL MİRASIN KORUNMASI

                                                                                                                                                        

 

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI

4 DERS SAATİ

12.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

- ekstrem doğa olayları ve etkileri,

- gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar.

12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

a) Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçlarına vurgu yapılır.

b) Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler üzerinde durulur.

 c) Kyoto Protokolü’ne değinilir

12.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

- bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri;

- şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri;

- nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler;

- ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri;

-Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri;

- hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri;

- ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler;

- ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi;

- Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi;

- dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri;

- Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri;

- tarihî ticaret yolları ve Türkiye'nin konumu;

- Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri;

- Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi,

-Türkiye’nin turizm potansiyeli ve turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. Tarım, sanayi, hizmet gibi ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel hayata olan etkilerine yer verilir.

12.2.2. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. Şehir hayatı içerisinde, birlikte yaşamanın gereği olarak öz denetimin önemi vurgulanır.

12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. Teknolojik değişimler ve doğa ilişkisine ait örneklerden yararlanılarak doğa ve uzayın kullanımına ait değerlendirmelere yer verilir.

 12.2.4. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder.

a) İşlevsel bölgenin tanımına ve hangi kriterlere göre belirlendiğine yer verilir.

 b) İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçelerine yer verilir.

c) Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örneklerine yer verilir. 
12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. Kalkınma projelerinin gerekçeleri üzerinde durulur.

12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar. Ulaşım, ticaret ve turizm sektörlerine vurgu yapılır. 
12.2.7. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.

12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar.

12.2.9. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. İstatistiki veriler ve grafiklerden yararlanarak ulaşım sistemindeki gelişmelerin ülkemiz için önemine vurgu yapılır.

 12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret Bölgesi’ne yer verilir. 12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. Ticaret uygulamalarına yer verilerek e-ticarette siber güvenliğin önemine vurgu yapılır.

12.2.12. Tarihî ticaret yollarını Türkiye'nin konumu açısından değerlendirir. İpek ve baharat yollarına yer verilir

12.2.13. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder. Ticarete konu olan ürünler ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi vurgulanır.

12.2.14. Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.

 a) Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisine yer verilir.

b) Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan doğal varlıklar ile şehirleri sembolize eden doğal ve kültürel değerlere yer verilir.

c) Coğrafi işaret kavramı ve Türkiye’deki örneklerine yer verilir.

12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.

 12.2.17. Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir. Türkiye’nin turizmdeki yeri diğer ülkelerle karşılaştırılarak verilir

12.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

- tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim,

- ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri,

- tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu,

- Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler,

-Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel bağlar,

- teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü,

- ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler,

- gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri,

- doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine olan etkisi,

-dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri,

-ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

 12.3.1. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.

 a) Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemini etkileyen faktörlere ve değişimine yer verilir.

b) Coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeciliğe de yer verilir.

12.3.2. Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir. 12.3.3. Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir. Kıbrıs’ın, Türkiye’nin jeopolitik konumuna olan etkisine yer verilir.

12.3.4. Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. Ülkemizin bölgesel ve küresel bağlantılar açısından önemli bir ulaşım merkezi olduğu vurgulanır.

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel etkileşime yer verilir.

12.3.6. Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar.

12.3.7. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapılır.

12.3.8. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır.

a) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri üzerinde durulur.

b) Gayrisafi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE) gibi gelişmişlik ölçütlerinden yararlanılır.

 12.3.9. Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkilerine de yer verilir.

12.3.10. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar. Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliğine değinilir. 12.3.11.Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. Sınır aşan sular sorunu dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ele alınır.

12.4. ÇEVRE VE TOPLUM

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

- doğal çevrenin sınırlılığı,

-farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar,

- çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri,

- ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler konularına yer verilecektir.

 Kazanım ve Açıklamaları

12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.

a) Beslenme halkası ve taşıma kapasitesi kavramları üzerinde durulur.

 b) Sınırlı kaynak, tükenebilirlik, aşırı baskı, çevre sorunu ve doğayla uyumlu kalkınma (sürdürülebilir kalkınma) kavramlarının ilişkilendirilmesi sağlanır.

 12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır. Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluğa yer verilir.

12.4.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.

12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. Doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditlere karşı duyarlı olmanın önemine vurgu yapılır.

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Okul Başarısında En Önemli Unsur Nedir?
Hava Durumu
Site Haritası