• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatv706
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
 
Tanıtım/reklamTakvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

EkosistemlerEkosistem, biyosferde birbirleriyle sürekli etkileşim hâlinde olan canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Yukarıdaki şema ekosistemin nelerden oluştuğunu açıklamaktadır.

Ekosistemlerin temel özellikleri, 

* Madde döngüleri
* Enerji akışı
* Besin döngüsü
* Sürekli etkileşim
* Ayrıştırma
* Fotosentez
Bu temel özelliklerden birinin aksaması ekosistemlerdeki yaşamı sekteye uğratır.
Ekosistemlerin Sınırları
En küçük ekosistem; bir kaç canlının bir arada yaşadığı her yer bir ekosistemdir.
En büyük ekosistem; Dünyamızdır(ekosfer).
konu hakkında destekleyic bilgiler için bu linke bakabilirsiniz
 ekosistemlerin sınıflandırılması
SU EKOSİSTEMLERİ
Deniz ve Okyanus ekosistemlerinde  canlıların dağılımını suyun sıcaklığı, tuzluluk oranı, sudaki basınç ile ışık yoğunluğu, dalga, gelgit, okyanus akıntıları gibi faktörler etkilemektedir. Yeryüzünün en büyük ekosistemlerinden olan okyanus ve denizlerde 200 m derinliğe kadar olan ortam, canlı çeşitliliğinin fazla olduğu bölgelerdir.
Denizlerde fotosentez yapan fitoplanktonlar, suların yüzey kısmında yaşar. Denizlerde fotosentez olayı, suyun saydamlığına bağlı olarak yüzeyden derinlere doğru azalmaktadır. Açık denizlerlerden ziyade karalara yakın yerlerde canlıların çeşitliliği artmaktadır.
Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında plankton adı verilen bitkisel ve hayvansal tek hücreli canlıların sayısı oldukça fazladır. Bundan dolayı bu karşılaşma alanlarının biyoçeşitlilik bakımından zengin olduğunu söylemek doğru olacaktır.
Mercan resifleri
; tropikal bölgeler ile sıcak(23-­25 °C ), temiz ve sığ sularda bulunurlar. Bu resifler Mercan adı verilen hayvanların ölmesi sonucu bunlara ait kalıntıların birikmesiyle oluşur. 
Akarsu ekosistemlerinde
ise yeryüzü şekilleri ve suyun akış hızı biyoçeşitliliği etkilemektedir. Yatak eğiminin fazla olduğu yukarı çığrında akış hızı da yüksek olacağı için biyoçeşitlilik az, eğimin azalması ve akış hızının düşmesine bağlı olarak aşağı çığırlarında veya ağız kısımlarında ise biyoçeşitlilik fazladır. Bu bakımdan akarsu ağızları, fitoplankton lardan kuşlara kadar birçok canlı için önemli bir yaşam alanıdır.
Göl ekosistemleri akarsular tarafından beslendikleri için genel olarak zengin ekosistemler arasında yer almaktadır. Göllerde son derece zengin ve bol miktarda fitoplankton ve zooplanktonlar bulunur. 

Ekosistemlerin Bozulması ve Biyoçeşitliliğin Azalması

Bitki türlerinin tahribi; insanların tarım alanı açmak için ağaçları kesmesi, kasıtlı ve ya kazara oluşmuş orman yangınları-ki ormanlar Dünyamızın akciğerleridir-, insanın doğrudan etkilediği kuraklık ve toprak kirliliği, bitki türlerinin yaşadığı tahribatın ana nedenleridir. Bitkilerin tahribatı insanları etkilediği gibi hayvanları da etkilemektedir.

Hayvan türlerinin azalmasında ve nesillerinin tükenmesinde ise hızlı nüfus artışı ve hayvanların yaşam alanlarının insanlar tarafından işgali, avlanma, orman yangınları, aşırı tüketim, kimyasal atıklar, zirai ilaçlamalar etkili olmaktadır.

Biyoçeşitliliğin hızla azalmasında etkili olan başlıca faktörler; madencilik faaliyetleri, tarımsal faaliyetler, şehirleşme ve artan enerji ihtiyacı şeklinde sıralanabilir.

Ekosistemler neden bozulmamalıdır? Ekosistemlerin doğadaki dengenin korur ve   yaşanabilecek afetlerin asgari oranda gerçekleşmesini sağlar. Örneğin Dünyamızın akciğerleri olan orman ekosistemleri; iklimin düzenlenmesi, havanın temizlenmesi, karbon dengesinin korunması vb. faaliyetlerde oldukça önemli görevler üstlenir

BİYOMLAR
Biyom 
benzer bitki ve hayvan topluluklarından oluşan ekosistemlerdir. Diğer bir anlatımla benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarını içinde barındıran bölgelere  biyom denir.
Her biyomun kendine özgü bitki örtüsü ve hayvan türü vardır. Biyomların sınıflandırılmasında daha çok bitki örtüsü öne çikmaktadır.
 Biyomların sınıflandırılması
SBİYOMLAR BİYOM HAYVANLARIDİĞER ÖZELLİKLER
Tropikal Yağmur ormanı
Biyomu
Orangutan, kaplan, goril, şempanze, jaguar, yılan,
leopar, kertenkele, kuş, kelebek
ve böcek türleri  
Tropikal kuşakta yer alır.100
kuzey güney arasında
 
Savan BiyomuZebra, zürafa, fil, aslan,leopar, çita, timsah, antilop,
sırtlan, gergedan, su aygırı, yaban köpeği, çakal, deve kuşu,yılan, kuş ve böcek türleri
100 ile 200 paralelleri arasında
Çöl BiyomuDeve, yılan, kertenkele, karınca, çöl faresi, çöl tilkisi, akrep ve çeşitli böceklerÇöllerde
Dağ BiyomuDağ keçisi, tibet öküzü, kartal,
kar tavşanı, kurt ve kar parsı 
Dağlık alanlarda
Kutup BiyomuKutup ayısı, kutup tilkisi,
fok, penguen 
Kutuplarda
Tundra BiyomuKutup tilkisi, ren geyiği, kutup ayısı, misk öküzü,
kurt, karibu, palyaço ördek ve kar kuşları 
Tundra kuşağında
Çayır BiyomuLama, bizon, geyik, kanguru, ceylan, bufalo,
tavşan, çakal, kuş ve böcek türleri 
Yaz yağışlı yüksek alanlarda
Çalı BiyomuÇakal, yaban koyunu, yaban keçisi, tavşan,
puma, tilki, karaca, kokarca ve kuş türleri 
Akdeniz iklimi alanlarında
İğne Yapraklı Orman
Biyomu
Kurt, samur, vizon, geyik, vaşak, kunduz,
boz ayı, karibu, kar tavşanı,
baykuş, böcek ve kuş türleri
Sert karasal iklimlerde
Yaprak Döken Orman
Biyomu
  Boz ayı, sincap, sansar, geyik, çakal, tilki, kartal,
karaca, köstebek, gelincik, tavşan, yılan,
kuş ve böcek türleri 
Ilıman kuşakta
Akarsu Biyomu Balıklar, kurbağalar, solucanlar, yengeç ve böcek türleri Çoğunlukla akarsu ağızlarında
Bataklık BiyomuBataklık alanlarda
Göl BiyomuGöl kenarlarında
Gölet BiyomuGölet alanlarında
Baraj BiyomuBaraj su ve tabanlarında
Deniz BiyomuYunus, balina, midye, yengeç,
denizanası, ahtapot, denizyıldızı,
hayvansal plank tonlar ve balık türleri 
Denizlerde
Okyanus BiyomuOkyanuslarda
Reklam/tanıtım.
 Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Reklam/tanıtım
Hava Durumu
Site Haritası