• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Akarsular

TANIM: Eriyen kar suları ve buzların yanı sıra yağışlarla veya kaynak suları ile beslenen, bir yatak boyunca eğime bağlı olarak sürekli veya belli bir dönem akan sulara akarsu denir. Akarsular, yeryüzündeki tatlı yüzey sularının %2'sini oluşturur.

AKARSU KAYNAKLARI
- Yağış suları
- Yer altı suları
- Kar ve buzul suları

AKARSULARIN ÖZELLİKLERİ:

Akarsu Kaynağı;akarsuyun doğduğu yere akarsu kaynağı,
Akarsu Ağzı; akasuyun döküldüğü yere akarsu
ağzı(bu genellikle deniz, okyanus veya göl olur),
Akarsu Yatağı(mecra, çığır); akasuyun kaynağından ağzına kadar içinde aktığı çukurluğa akarsu yatağı 
denir.
Akarsuyu Havzası; akasuyun kolları ile birlikte
sularını topladığı alana akarsu havzası,
Su bölümü çizgisi;akarsu havzalarını birbirinden
ayıran sınıra da su bölümü çizgisi adı verilir,

Açık Havza;sularını deniz veya okyanuslara ulaştırabilen akarsular açık havza,
Kapalı Havza; akasularını çeşitli nedenlerden dolayı denizlere veya okyanuslara ulaştıramayan akarsular da kapalı havza denir. Örneğin Çoruh Nehri Karadeniz'e döküldüğü için açık, Aras Nehri ise Hazar Gölü'ne döküldüğü için kapalı havza özelliğindedir.

Akım(debi); akarsu yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına akım (debi)denir. Akarsuların debisi; iklim, yağış türü ve miktarı,buharlaşma, yatak eğimi, kar ve buz erimeleri, kaynakların etkisi, toprak ve kayaçların geçirimlilik durumu, yeryüzü şekilleri ve insan etkisi(fazla kullanım)  gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir,
Akarsu Rejmi; akarsuyun akım miktarının yıl içinde gösterdiği değişmelere rejim
denir.
* Akım miktarı yıl içinde fazla değişkenlik göstermeyen akarsular 
düzenli rejime sahiptir. Ekvatoral iklim bölgesinde yer alan Amazon ve Kongo nehirleri düzenli rejime sahip akarsulara örnek verilebilir. * Akımı yıl içinde büyük değişiklikler gösteren akarsular da düzensiz rejime sahiptir. Bu tür akarsulara muson iklim bölgesinde yer alan Ganj ve İndus nehirleri örnek verilebilir. Bir akarsuyun rejimini bulunduğu bölgenin yağış rejimi başta olmak üzere yağış şekli, buharlaşma şartları, havzasının genişliği, bitki örtüsü ve üzerinde kurulan barajlar etkiler.
Düzensiz Rejimli akarsular basit rejimli akarsular ve karma rejimli akarsular olarak sınıflandırılabilirler, akımında bir yükselme bir de alçalma olan akarsulara basit rejimli akarsular, akımında birden fazla yükselme ve alçalma olan akarsulara  k
arma rejimli akarsular denir, ayrıca kaynak çeşitliliği açısından akarsular, iklim şartlarına bağlı olarak yağmur sularının yanı sıra kar ve buz erimeleriyle beslenebildiği gibi kaynak ve göl sularıyla da beslenebilir. Havzası geniş olan akarsular, birden fazla kaynaktan beslenebildiği için karma rejimli akarsular olarak adlandırılır. Nil, Amazon ve Mississippi gibi nehirler karma rejimli akarsulara örnek verilebilir.

Akarsuların Sınıflandırılması
- Sürekli Akarsular ve Mevsimlik Akasular
- Düzenli Rejimli Akarsular ve Düzensiz Rejimli Akarsular 
- Beslenme Kaynaklarına göre(yağmur suları ile, kar ve buzul ile, kaynak suları ile ve göl veya bataklık suları ile)

Akarsu Hızı; akasuların hızları yatak eğimine, yatağın genişliğine ve taşınan su miktarına bağlıdır. Eğim artıkça, eni daraldıkça ve taşınan su miktarı artıkça hızı da artar.

Akarsuların akımını etkileyen
faktörler;
- Havzaya düşen yağış miktarı ve yağış türü
- Akarsuyuy göl veya bataklıktan beslenme durumu,
- Sıcaklık durumu ve buharlaşma durumu,
- Yer altı suları ve kaynaklar
- Arazinin geçirgenlik durumu

Harita http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/dunya_akarsular2.pdf
DÜNYA'NIN BÜYÜK AKARSULARI
SAkarsu Adı        Uzunluk kmHavza alanıGeçtiği ÜlkelerAkım/debi
m/ san 
Döküldüğü 
deniz/okyanus
Açıklama
1-Amazon5500Peru,Brezilya70000Atlas Okyanusu
2-Kongo
3-Missisippi
4-Nil
5-Parana
6-Obi
7-Yenisey
8-Lena
9-Amur
10-Nijer
11-Yang-çe
12-Mackenzie
13-Volga
14-Zambezi
15-Oder
16-Nelson
17-Ganj
18-İndus
19-Orange
20-Orinoko
21-Tuna
22-Fırat
23-Dinyeper
24-Sen
25-
26-AKARSULARI BEKLEYEN TEHLİKELER
Akarsularda Kirlilik
Kimyasakl Atıklar
Çöpler ve Plastik Atıklar

Akarsulardakii Kirliliğin İnsan Hayatına, Canlı hayatına Etkileri


AKARSULARIN TEMİZ KALMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Konu videosu
http://www.eba.gov.tr/video/izle/41845ef530062149c4729852f8012b49d1bfc2d09c001

Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Okul Başarısında En Önemli Unsur Nedir?
Hava Durumu
Anlık
Yarın
30° 32° 23°
Site Haritası