• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatv706
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
 
Tanıtım/reklamTakvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Dağ Oluşumu (Orojenez)
Orojenez (Dağ Oluşumu)

Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler; deniz, göl vb. su kütlelerinin tabanlarında birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluşur. Bu tortul tabakaların bulunduğu alanlara jeosenklinal denir. Örneğin Akdeniz ve Atlas Okyanusu birer jeosenklinal alandır.

Yapıları birbirinden farklı olan tortul tabakalar, levhaların yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar. Bu basınca dayanamayan yumuşak yapılı tortul tabakalar kıvrılır, sert tabakalar ise kırılır.

Esnek olan tortul tabakaların kıvrılıp yükselmesiyle kıvrım dağları oluşur.

Kıvrılan tabakaların yükselen kubbe şeklindeki kısımlarına antiklinal, çukurlaştığı kısımlarına da senklinal denir.

Esnekliğini yitirmiş sert yapıdaki tortul tabakalar yan basınçlara uğradıklarında kırılmaya uğrar ve kırık dağları oluşur. Kırılma sonucu tabakaların dikey yönde yer değiştirmesiyle oluşan yükseltilere horst, alçalan kısımlara da graben denir.

                        

Başlıca Orojenezler

Dünya'nın oluşumundan bugüne kadar dört büyük orojenez olayı meydana gelmiştir.

Yeryüzünün ilk kıvrım dağları Prekambriyen’de (ilkel zaman) meydana gelen Hüron kıvrımlarıdır.

Paleozoik’te 
(Birinci Jeolojik Zaman) meydana gelen dağ oluşumları Kaledonien(Silüriyen devrinde) ve Hersinyen kıvrımları(Permiyen devrinde-1.zamanın son devri) olarak adlandırılır. Kaledonien dağlarının günümüze kadar varlığını korumuş örneklerine Norveç ve İskoçya’da rastlanır. Paleozoik’in sonlarına doğru gerçekleşen kıvrım hareketine ise Hersinyen kıvrımları denir. Rusya’daki Urallar ile ABD ve Kanada’daki Appalaşlar, bu dağların örnekleridir.
En genç kıvrım dağlarının 
başlıca örnekleri ise Senozoikin Tersiyer Dönemi’nde (Üçüncü Jeolojik Zaman) meydana gelen Alp-Himalaydağlar ile Kuzey Amerika’daki Kayalık Dağları ve Güney Amerika’daki And Dağları’dır. Bu dağların oluşumu günümüzde de devam etmektedir. Diğer bir deyimle Alp-Himalaya dağları hâlen yükselmektedir.

 DÜNYA'NIN EN ÖNEMLİ DAĞLARI 
1-Kayalık Dağları (Rocky dağları)
2-And Dağları
3-Atlas Dağları
4-Apller
5-Uralar
6-Himalayalar
7-Zagros Dağları
8-Tanrı Dağla
9-Apalaşlar
10-Altay Dağları
11-Karpatlar
12-Hindukuş Dağları
13-Kafkaslar
14-Brooks Dağları 
15-Pireneler
16-Apeninler
17-İskandinav dağları
 DÜNYANIN ZİRVE NOKTALARI

                KITALARIN EN YÜKSEK NOKTALARI

Konu videosu izle https://www.trtizle.com/sinif10/10-sinif-cografya/ders-3-ic-kuvvetlerin-yer-sekillerinin-olusum-surecine-etkileri-epirojenez-orojenez-3085699

İç kuvvetlere toptan bakış:slayt

http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9.sinif_ic_kuvvetler.pdf

http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_10_konu_sinaviorojenez_(1).pdf  

Ana sayfa 


Yorumlar - Yorum Yaz
Reklam/tanıtım.
 Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Reklam/tanıtım
Hava Durumu
Site Haritası