• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Toprak Coğrafyası

TOPRAK
TOPRAK OLUŞUMUNUN BAŞLAMASI
Kayaçların Parçalanması
- Fiziksel(mekanik ) Çözülme:
- Kimyasal Çözülme:
- Biyolojik Çözülme:

TOPRAĞIN HORİZONLARI-YAPISI

TOPRAĞIN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
- İklim:
- Ana kaya:
- Yeryüzü Şekilleri:
- Biyotik Faktörler( Organizmalar):
- Zaman:

TOPRAK ÇEŞİTLERİ
- Zonal Topraklar:
  - Laterit topraklar:
  - Kırmızı Akdeniz toprakları:
  - Kahverengi orman toprakları:
  - Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları:
  - Podzol topraklar:
  - Çernozyom topraklar:
  - Çöl toprakları:
  - Tundra toprakları:
-İntrazonal Topraklar:
  - Halomorfik topraklar:
  - Hidromorfik topraklar:
  - Kalsimorfik topraklar: 
    - Vertisoller: 
    - Rendzinalar
- Azonal Topraklar:
   - Alüvyal topraklar:
   - Kolüvyal topraklar:
   - Litosoller:
   - Regosoller:
   - Lösler:
   - Morenler:
Konu görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_10_topraklar-olusum.pdf  

Konu videosu(toprağın oluşumu)http://www.eba.gov.tr/video/izle/49185ef530062149c4729852f8012b49d1bfc2d09c001
Konu videosu(toprağın önemi) http://www.eba.gov.tr/video/izle/1868b41d6d9902f056db069c2eca4d45a99207e650001

Konu videosu(toprak tipleri)
http://www.eba.gov.tr/video/izle/227553c6f7e3131094a9b997fcb70076b0f0c2d09c001


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Okul Başarısında En Önemli Unsur Nedir?
Hava Durumu
Site Haritası