• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatv706
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
 
Tanıtım/reklam.

Tanıtım/reklam
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Coğrafya Kurumunun Müfredat Eleştrisi

“ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI”NA İLİŞKİN TÜRK COĞRAFYA KURUMU DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 16.03.2016 tarihinde kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulan “Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Taslak Öğretim Programı”na ilişkin Türk Coğrafya Kurumu değerlendirme raporudur. Değerlendirmeler aşağıda yer alan başlıklar üzerinden gerçekleştirilmiştir.
A. Belirsiz, yanlış ve net olmayan ifadeler
B. Objektif olmayan siyasi değerlendirmeler
C. Tartışmalı Konular
D. Açıklanan vizyon ile program arasındaki çelişkili tutumlar
E. Coğrafi Sistematik ve Tematik Coğrafya Öğretiminin Yapısı
A. BELİRSİZ, YANLIŞ VE NET OLMAYAN İFADELER
1. “Türkiye’deki sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan yeni bilgi birikiminin öğretim programlarına yansıtılması bir zaruret olmuştur. Bu gerekçeler ışığında liselerde okutulan Coğrafya dersi öğretim programının yeniden gözden geçirilmesi ve ortaya çıkan bu yeniliklerin programa yansıtılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.” ( Sayfa 2 )
Yukarıdaki alıntıda yer alan “Türkiye’deki sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan “yeni bilgi birikimi ve yenilikler” ifadesi belirsizlik içermektedir. 2. Türkiye’nin yeni vizyonuna uygun olarak, başta Türkiye ile yakın bölgeler ve ülkeler olmak üzere Dünya’daki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında coğrafi bilgi kazandırmak,” ( Sayfa 4 ) “Türkiye vizyonuna uygunluk.” ( Sayfa 4 ) “Genel Amaçlar” ve “Temel İlkeler” başlıkları altında yer alan “Türkiye’nin yeni vizyonu”

Raporun tamamı için tıklayınız

http://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=121576
Reklam/tanıtım.
 Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Reklam/tanıtım
Hava Durumu
Site Haritası