• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/results?search_query=s%C3%BCleyman+%C5%9Fen+ile+Co%C4%9Frafya
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
 
Tanıtım/reklamTakvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye'de Doğal Afetler

DOĞAL; Doğanın işleyişi içerisinde olan, kendiğinde olan,  AFET; yıkıcı, zarar veren, can yakan, o halde "doğal afet", can, mal ve doğal kaynak kayıplarına neden olan doğa olaylarına doğal afet denir.

Doğal afetlerin genel özellikleri:

-  Bazı doğal afetler daha sık, bazıları daha seyrek vuku bulur,
-  Oluşumları doğa olayları ile ilişkilidir,
-  Can, mal ve doğal kaynak kaybına yol açarlar,
-  Bir doğal afet başka bir doğal afete neden olabilir(depremler tsunamilere ve çığlara neden olabilir),
-  Mal ve can kayıpları doğal olayların sıklığı ile değil etkisi ile paralelldir(en sık doğal afetler sel ve taşkınlar olmasına karşılık en çok kayıplara depremler neden olmaktadır)
 
Türkiye'de doğal afetlerin/afetlerin genel özellikleri:

- Türkiye'de doğal afetler ve afetler genelde bölgelere göre farklılık gösterir. 
- Türkiye'nin yerşekilleri doğal afetlerin artmasında etkendir, Heyelan, çığ, erozyon, sel gibi doğal afetlerin etkisini artırır.
- Türkiye coğrafyasında doğal afetlerin çeşitliliği ve şiddeti zaman içinde değişim içindedir. Erozyon, sel, fırtına ve kuraklık giderek artmakta olan doğal afetlerdir.
-  İnsan kökenli doğal afetlerin de sayısı ve etkisi giderek artmakta. Hava ve çevre kirliliği, erozyon, orman yangınları bunlara örnek olabilirler.

Doğal afetlerin/ afetlerin sınıflandırılması

JEOLOJİK AFETLER

BİYOLOJİK
AFETLER

SOSYAL AFETLER

TEKNOLOJİK
AFETLER

KLİMATİK
AFETLER

Deprem

Erozyon

Yangınlar

Maden Kazaları

Sıcak Dalgası

Heyelan

Kaya Düşmesi

Volkanik Patlamalar

Çamur Akıntıları

Tsunami

Orman Yangınları

Salgınlar

Böcek İstilası

Savaşlar

Terör

Saldırıları

Göçler

 

Biyolojik,

nükleer,

kimyasal

silahlar ve

 kazalar

Sanayi kazaları

Ulaşım kazaları

 

Soğuk Dalgası
Kuraklık
Dolu, Hortum
Yıldırım , Kasırga
Tornado

Aşırı Kar Yağışları
Asit Yağmurları
Tayfun,  Siklonlar
Sel, Tipi, Çığ
Orman yangınları
Hava Kirliliği
Buzlanma, Sis

 

 

 

 

Türkiye doğal afetler haritaları


 
Deprem

Heyelan

Kaya Düşmesi

Volkanik Patlamalar

Çamur Akıntıları

Tsunami

Erozyon

Orman Yangınları

Salgınlar

Böcek İstilası

Yangınlar

Savaşlar

Terör

Saldırıları

Göçler

Maden Kazaları

Biyolojik Silah ve Kazalar

Nükleer Felaketler

Kimyasal silahlar ve kazalar

Sanayi kazaları

Ulaşım kazaları

Sıcak Dalgası

Soğuk Dalgası

Kuraklık

Dolu, 

Hortum

Yıldırım ,

 
Kasırga

Tornado

Aşırı Kar Yağışları

Asit Yağmurları

Tayfun,  

Siklonlar

Sel, 

Tipi, 

Çığ,

Orman yangınları,

Hava Kirliliği,

Buzlanma,

Sis

 Konu videosuhttps://www.youtube.com/watch?v=akJ33KgNgi0

Öz değerlendirme1;konu sınavını yaparak kendinizi değerlendirebilirsiniz

Öz değerlendirme2;konu sınavını yaparak kendinizi değerlendirebilirsiniz

Anasayfa

Reklam/tanıtım.
 Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Reklam/tanıtım
Hava Durumu
Site Haritası