• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
Duyurular
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye'nin Akarsuları

TÜRKİYE'NİN AKARSULARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

- Türkiye’deki  akarsuların  genel  olarak  rejimleri  düzensizdir, kaynağını  yer  altı  kaynaklarından  alan  Manavgat ülkemizin rejimi en düzgün olan akarsuyudur,

- Kar suları akarsuların debileri üzerinde etkilidir, özellikle karların erime mevsimlerinde bu durum çok net yaşanır, Batı Anadolu’da mart-nisan dönemine denk gelen en yüksek akım değerleri, ortalama yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu’da nisan-mayıs dönemine denk gelmektedir,

- Kaynağını Karadeniz’deki dağlardan alarak yine Karadeniz’e  dökülen  akarsuların  rejimleri  daha  düzenlidir  ancak buradaki akarsuların seviyesi de karların eridiği ilkbaharda yükselmektedir,

- Ülkemizin büyük bir kısmında yazlar kuraktır. Bu nedenle akarsularımızın büyük bir kısmının seviyesi yazın çekilmekte bazı küçük dereler bu dönemde tamamen kurumaktadır,

- Genç oluşumlu yapıya sahip olduğu için akarsular denge profiline ulaşmamışlardır,

- Yatak eğimleri ve akış hızları fazladır. Bundan dolayı Türkiye, su sporları (rafting, kano ve su kayağı) bakımından önemli bir potansiyele  ve   hidroelektrik elde etme potansiyeline sahiptir,

- Dar ve derin vadilerden akarlar,

- Akarsular,  hızlı  aktıkları için  bol miktarda alüvyon taşıyarak denize döküldüğü yerlerde genellikle delta ovası oluştururlar,
Ülkemizde  akarsuların beslenmesinde  yağmurun  payı  büyüktür, 

- Taşımacılığa elverişli değillerdir, ağız kısmından itibaren iç kesimlere doğru yaklaşık 10 km’lik kısmı ulaşıma elverişli olan Kocaçay (Bartın) dışında üzerinde ulaşım yapılabilen akarsuyumuz yoktur,

 - Genelde doğu batı yönlü akışları vardır,

- Türkiye orta  kuşakta  yer  aldığından  ve  iklim  çeşitliliği  fazla  olduğundan  Karadeniz  iklim  bölgesindeki akarsularımızın rejimi genelde düzenlidir,

- Akdeniz ve karasal iklim bölgelerinde yer alan akarsularımızın rejimleri ise yaz kuraklığından dolayı düzensizdir,

- Akarsularımız genellikle ülkemiz içerisinde doğup, ülkemiz sınırları içerisinde denize dökülürler. Bu genellemeye uymayan nehirlerimiz de vardır,

- Bazı akarsularımız ülkemiz  sınırlarından  doğup,  sınırlarımız  dışında denizlere dökülürler(Fırat,  Dicle,  Kura,  Aras  ve  Çoruh  nehirleri)

- Bazı akarsularımızda kaynaklarını dışarıdan alıp,  yurdumuz  sınırlarından  denize  dökülürler(Meriç-Bulgaristan’dan  doğar- ve  Asi- Lübnan  dağlarından  doğar-  nehirleri)

- Kaynağını Sivas yakınlarındaki Kızıldağ’dan alıp İç Anadolu’da büyük bir yay çizerek Bafra Deltası’ndan Karadeniz’e dökülen Kızılırmak 1355 km’lik uzunluğu ile ülkemizin en uzun akarsuyudur,

- Ülkemiz akarsuları Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Basra Körfezi olmak üzere beş açık havza ve Van Gölü, Orta Anadolu  ve Hazar Gölü(denizi) üç kapalı havza içerisinde yer almaktadır,

 Marmara Denizi’ne Dökülen Akarsularımız

Bu denizimize dökülen akarsuların boyları yer şekillerine bağlı olarak kısadır. Susurluk Çayı Marmara Denizi’ne ulaşan en önemli akarsudur.

Ege Denizin’e Dökülen Akarsularımız

Bu akarsular genellikle geniş çöküntü alanlarında doğu-batı yönünde uzanır. Yatak eğimleri az olduğundan menderesler yaparak akarlar. Ege Denizi’ne ulaştıkları yerde verimli delta ovaları oluşturmuşlardır. En önemlileri; Meriç, Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes nehirleridir.

Hazar Denizi’ne Dökülen Akarsularımız

Hazar Denizi oluşum bakımından tektonik kökenli göldür. Büyüklüğünden dolayı deniz olarak adlandırılmıştır. Sularını Hazar Denizi’ne ulaştıran Kura, Aras (Azerbaycan’da  birleşirler)  ve Arpaçay Hazar Denizi kapalı havzasına sularını gönderen akarsularımızdır.

Van Gölü Kapalı Havzası

Ülkemizin en büyük kapalı havzasıdır. Göle dökülen en önemli akarsular; Muradiye ve Zilan çayları ile Karasu’dur.

Basra Körfezi’ne Dökülen Akarsularımız

Fırat ve Dicle nehirleri, yurdumuzdan doğup Hint okyanusunda yer alan Basra Körfezi’ne dökülür

Akdeniz’e Dökülen Akarsularımız

Kıyı gerisindeki Toros Dağları’ndan kaynağını alan bu akarsuların boyları kısadır. Genellikle karstik kaynaklarla beslenirler. Dalaman, Aksu, Köprüçay, Manavgat, Göksu, Asi, Seyhan ve Ceyhan nehirleri Akdeniz’e dökülen önemli sularımızdır.

AKARSU HAVZALARIMIZ-HARİTA
http://cografyaharita.com/haritalarim/2eturkiye-buyuk-akarsu-havzalari-haritasi.png

AKARSULARIMIZDAN FAYDALANMA

- İçme suyu olarak,
- Tarla sulamalarında,
- Hidroelektrik enerji üretiminde,
- Tatlı su balıkçılığında,
- Turizmde,
- Su sporlarında gibi
 birçok etkinliğimizde akarsulardan yararlanılmaktadır.AKARSULARIMIZI BEKLEYEN TEHLİKELER


TÜRKİYE HARİTASI ÜZERİNDE AKARSULARIMIZ 
http://cografyaharita.com/haritalarim/2eturkiyenin-akarsular-goller-haritasi1.png


Konu videosu http://www.eba.gov.tr/video/izle/7121582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

Konu videosu izle http://www.eba.gov.tr/video/izle/1294582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

Konu sınavı  http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_10_akarsular_sinavi1.pdf

Konu sınavı2 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/akarsularimiz.pdf


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Okul Başarısında En Önemli Unsur Nedir?
Hava Durumu
Site Haritası