• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Tüm Konu Başlıkları

TÜM COĞRAFYA KONULARI Ve İŞLENDİĞİ SINIF SEVİYELERİ

SIRA

COĞRAFYA KONULARI

 

AÇIKLAMA

1

Atmosfer Ve Özellikleri

 

 

2

İnsan, Çevre, Doğa

 

 

1-İnsanını Doğaya Karşı Savaşı

 

 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9-1.ders.pdf

3

Çevre Sorunları

1-Doğal Kaynaklar Ve Çevreye Etkileri

 

 

2-Arazi Kullanımı Ve Çevreye Etkisi,

 

 

 3-Kaynakların Kullanımında Ortaya Çıkan Sorunlar,

 

 

4-Çevre Sorunlarının Küresel Boyutu,

 

 

5-Teknolojinin Çevreye Etkileri,

 

 

6- Ekolojik Döngüde İnsanını Çevreye Etkisi,

 

 

7-Atıklar Ve Atıklardan Korunma,

 

 

8-Çevre Sorunlarını Önlemede Geliştirilebilecek Stratejiler

 

 

9-Küresel Isınma,

 

 

10-Doğanın İşleyişi,

 

 

11-Çevre Koruma Uygulamaları,

 

 

12-Çevresel Örgütler Ve Özellikleri

 

 

13-Çevre Bilinci

 

 

 

 

 

4

Bölge Kavramı, Bölge Sınırları

 

 

1-Türkiye’de Coğrafi Bölgelerin Oluşturulması,

 

 

2-Sıcak Çatışma Bölgeleri,

 

 

5

Haritalar, Harita Çeşitleri,

 

 

6

İzohipsler

 

 

7

Coğrafi Konum, Coğrafi Koordinatlar

 

 

8

Paraleller, Meridyenler

 

 

9

Enlem, Boylam

 

 

10

Eğim

 

 

11

Uzaklık ,Alan , Ölçek Bulma

 

 

12

Profil Çıkarma

 

 

13

Dünya’nın Şekli Küre-Geoid

 

 

14

Dünya’nın Hareketleri

 

 

15

İklim Elemanları

 

 

16

Sıcaklık

 

 

17

Nem

 

 

18

Rüzgar

 

 

19

Yağış

 

 

20

Basınç

 

 

21

Bitkiler

 

 

22

Dünya’nın Oluşumu

 

 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/dunyanin_olusumu-1.pdf

23

Jeolojik Zamanlar

 

 

24

İç Kuvvetler

 

 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9.sinif_ic_kuvvetler.pdf

25

Epirojenez

 

 

26

Orojenez

 

 

27

Volkanizma

 

 

28

Depremler

 

 

29

Dış Kuvvetler

 

 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9.sinif_dis_kuvvetler.pdf

30

Akarsular

 

 

31

Dalgalar-Deniz-Okyanus

 

 

32

Yer Altı Suları

   

 

 

33

Rüzgarlar

 

 

 

34

Buzullar

 

 

 

35

Karstik Yapı

 

 

 

36

Kütle Hareketleri

 

 

 

37

Kıyı Coğrafyası

 

 

 

38

 Beşeri Coğrafya

 

 

 

39

Yerleşme Coğrafyası

 

 

 

40

Tarım Coğrafyası

 

 

 

41

Ulaşım Coğrafyası

 

 

 

42

Nüfus  Coğrafyası

 

 

 

43

Enerji  Coğrafyası

 

 

 

1-Enerji Taşımacılığı,

 

 

 

 

 

 

 

44

Turizm  Coğrafyası

 

 

 

45

Siyasi Coğrafya

 

 

 

1-Sıcak Çatışma Bölgeleri

 

 

 

46

Sağlık Coğrafyası

 

 

 

47

Mekansal  Sentez

 

 

 

48

Hayvancılık

 

 

 

49

Ülkeler Coğrafyası

 

 

 

1-Ülkeler Neden Farklı Gelişmişlerdir?

 

 

 

2-Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler

 

 

 

50

Kayaçlar

 

 

 

51

Topraklar

 

 

 

52

Tüm Sular

 

 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/sular.pdf

 

53

Ekonomik Faaliyetler

 

 

 

1- Üretim.Dağıtım,Tüketim,

 

 

 

2- Hammadde,

 

 

 

3- Ekonomik Faaliyetlerin Sosyo-Kültürel Etkileri,

 

 

 

4-Şehirleşme, Sanayi Ve Göç İlişkisi,

 

 

 

5-Ticaret, İç-Dış Ticaretler

 

 

 

54

Türkiye Fiziki Coğrafyası

 

 

 

55

Türkiye  Beşeri Coğrafyası

 

 

 

56

Türkiye  İklimi

 

 

 

57

Türkiye’de  Nüfus

 

 

 

1- Türkiye’nin Nüfus Politikaları,

 

 

 

2- Türkiye’nin Turizm Projeksiyonları,

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Türkiye Ekonomik Faaliyetler

 

 

 

1-Türkiye’de Ticaret, İç-Dış Ticaret,

 

 

 

2- Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Planları

 

 

 

3-

 

 

 

59

Türkiye ‘de Yerleşme

 

 

 

60

Türkiye ‘de Orojenez

 

 

 

61

Türkiye ‘de Epirojenez

 

 

 

62

Türkiye ‘de Depremler

 

 

 

63

Türkiye ‘de Volkanizma

 

 

 

64

Türkiye ‘de Akarsular

 

 

 

65

Türkiye ‘de Rüzgarlar

 

 

 

66

Türkiye ‘de Basınç

 

 

 

67

Türkiye ‘de Nem

 

 

 

68

Türkiye ‘de Yağış

 

 

 

69

Türkiye ‘de Sıcaklık

 

 

 

70

Türkiye ‘de İklim

 

 

 

71

Türkiye ‘de Topraklar

 

 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_topraklari.pdf

 

72

Türkiye ‘de Bitkiler

 

 

 

73

Türkiye ‘de Kayaçlar

 

 

 

74

Türkiye ‘de Su Varlığı

 

 

 

75

Türkiye ‘de Göller

 

 

 

76

Türkiye ‘de Denizler

 

 

 

77

Türkiye ‘de Ulaşım

 

 

 

78

Türkiye ‘de Doğal Afetler

 

 

 

79

Türkiye ‘de Tarım

 

 

 

80

Türkiye ‘de Hayvancılık

 

 

 

81

Türkiye ‘de Madenler

 

 

 

82

Türkiye ‘de Enerji Kaynakları

 

 

 

83

Türkiye ‘de Sanayi

 

 

 

84

Türkiye ‘de Turizm

 

 

 

1-Türkiye’de Turizm

 

 

 

2-Türkiye’yi Sembolize Eden Mekanlar,

 

 

 

3-Türkiye’nin Turizm Değerleri,

 

 

 

4-Dünya Turizmindeki Türkiye’nin Yeri,

 

 

 

5-Türkiye’nin Turizm Politikaları,

 

 

 

 

 

 

 

85

Küresel Ulaşım Ağları

 

 

 

86

Doğal Afetler

 

 

 

1-Ekstren Olaylar,

 

 

 

2-Doğadaki Tehlikeler,

 

 

 

87

Biyoçeşitlilik

 

 

 

88

Ekosistemler

 

 

 

89

Doğal Kaynaklar

 

 

 

 

1-Doğal Kaynakların Verimliliği,

2-Doğal Kaynakların Yönetimine Ait İlkeler,

3-Sınırlı Kaynaklar,

4-Doğayla Uyumlu Yaşamak,

 

 

 

90

Medeniyet Merkezleri

 

 

 

91

Kültür Coğrafyası

 

 

 

1-Doğal Mirasın Korunması

 

 

 

92

Cbs Coğrafya Ve Teknoloji

 

 

 

93

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

 

 

 

1- Türkiye’nin Özel Konumu,

 

 

 

2- Türkiye’nin Matematik Konumu,

 

 

 

3- Türkiye’nin Jeopolitiği,

 

 

 

4- Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi

 

 

 

 94

 Büyük iklim kuşakları

 

 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/buyuk_iklim_kusaklari.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
22° 27° 22°
Site Haritası