• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/results?search_query=s%C3%BCleyman+%C5%9Fen+ile+Co%C4%9Frafya
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
 
Tanıtım/reklamTakvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Bölgeler Coğrafyası

BÖLGE TANIMI

510 milyon km2 kaplayan Dünya dağlardan, ovalardan, sulardan, buzullardan, ormanlardan, çöllerden vb farklı yapılardan oluşmaktadır. Bunların her biri diğerlerinden farklı ama kendi içerisinde benzer özellikler göstermektedir.  Bu farklı yapıları bir bütün olarak incelemek oldukça güçtür. Bu nedenle coğrafya sayesinde dünya anlamlı parçalara ayrılarak öğrenilmesi önemlidir. Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler bakımından çevresinden farklı; kendi içinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir.

Bölgeler doğal, beşerî, ekonomik ve işlevsel özelliklerine göre dört grupta sınıflandırılabilir


BÖLGE TÜRLERİ


DOĞAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
Yeryüzü şekillerine göre bölgeler; Dağ, ova veya plato gibi yer şekillerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir.

İklim tiplerine göre bölgeler; İklim kuşaklarının veya iklim tiplerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir.

Toprak özelliklerine göre bölgelerToprak tiplerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir.

Bitki örtüsüne göre bölgeler; Bitki topluluklarının dağılışını esas alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir.

Su özelliklerine göre bölgeler; Okyanus, deniz, göl, akarsu gibi su kaynaklarının dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir.

Doğal afetlere göre bölgelerDoğal afet türlerinin gerçekleşme alanlarının dağılışı esas alınarak oluşturulan doğal bölgelerdir.

EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
Tarım özelliklerine göre bölgeler; 
Sanayi özelliklerine göre bölgeler; Sanayi faaliyetlerinin dağılışı esas alınarak oluşturulan beşerî bölgelerdir.

Madenlere göre bölgeler;
Turizm özelliklerine göre bölgeler;
Serbest ticaret özelliklerine göre bölgeler;
Ulaşım özelliklerine göre bölgeler;
Karma bölgeler;
BEŞERİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
Nüfus özelliklerine göre bölgeler;Nüfusun dağılışı, nüfusun özellikleri (yaş,cinsiyet, eğitim, meslek gibi), nüfus artışı ve göç hareketleri esas alınarak oluşturulmuş beşerî bölgelerdir.

Yerleşme özelliklerine göre bölgelerYerleşim bölgeleri, yerleşim tipleri ve bunların özellikleri esas alınarak oluşturulmuş beşerî bölgelerdir.

Konut yapı özelliklerine göre bölgeler;
Kültür ve dini özelliklerine göre bölgeler; İnsan topluluklarının dil, din, ırk veya etnik kültürel özellikleri esas alınarak oluşturulan beşerî bölgelerdir.

Siyasi-askeri özelliklerine göre bölgelerÜlkeler arasında siyasi, askerî veya ekonomik amaçlarla oluşturulan iş birliği örgütlerinin sınırları esas alınarak oluşturulan bölgelerdir.

İdari özelliklerine göre bölgeler;
Planlama özelliklerine göre bölgeler;
İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
Mülki idari özelliklerine göre bölgeler;
Yerel yönetim özelliklerine göre bölgeler;
Kamu kurumlarının özelliklerine göre bölgeler;


Konu sınav örneği http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/bolgeler_konu_sinavi.pdf Konu videosu https://www.youtube.com/watch?v=O5ci1NVWb-g&t=18s

Konu videosu https://www.youtube.com/watch?v=CJ5c1VNEBhE&t=97s

SıraYer Adı   Bulunduğu
Kıta
İlgili
Ülkeler
ÖzelliğiAçıklama
1-AnadoluBilgi için üzerine tıklayınız
2-Trakya
3-Ortadoğu
4-Uzakdoğu
5-Sibirya
6-Kafkasya
7-Sahra
8-Katalonya
9-Baltıklar
10-İskandinavya
11-Nazka
12-Patagonya
13-Balkanlar
14-Benelüks
15-Kartaca
16-Fizan
17-Bask
18-Orta Asya
19-Türkistan
20-Sincan
21-Kapadokya
22-Ön Asya
23-Avrasya
24-İber
25-Mezopotamya
26-Amazon
27-Labrodor
28-Pampa
29-Hiçaz
30-Büyük Rift
31-Arabistan
32-Alaska
33-Grönland
34-Kongo
35-Antiller
36-Britanya
37-Tibet
38-Melenezya
39-Mikronezya
40-Aleut 
41-Mato Grosso
42-Kenan ÜlkesiDoğu Akdeniz kıyısı ve ardı
43-Huş BölgesiAsyaYemen
44-Mağripler
45-Serengeti Milli Parkı
46-Massai Mara
47-Batı Hint Adala
48-Levant Bölgesi
49-Maşrik Bölgesi
50-Sahra Altı Afrika
51-Karayipler
52-Orta Amerika
53-Anglo Amerika
54-Latin Amerika
55-Hispanik Amerika
56-Asya-Pasifik
57-Hindiçin
58-Malay Takımadaları
59-Güney Asya
60-Batı Asya
61-Galiçya
62-Afrika Boynuzu
63-Laponya
64-Elam
Anasayfaya dön
Reklam/tanıtım.
 Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Reklam/tanıtım
Hava Durumu
Site Haritası