• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

Normal zeka düzeyinde olup da ders başarısı düşük olan çocuklar

Çocuğun Okul Başarısını Artırmada Öğretmen ve Ailenin Alması Gereken Önlemler

NORMAL ZEKA DÜZEYİNDE OLUP DA DERS BAŞARISI DÜŞÜK OLAN ÇOCUKLAR

 

Ders başarısına etki eden bir çok durum vardır. Ders başarısızlığı çocukların normal sosyal ve psikolojik durumunu etkiler. Bu durumda aile ile ilişkilerinde bozulması söz konusu olabilir.

Ders başarısızlığının en büyük nedeni, çocukların belli bir sorumluluk içerisinde kendilerini hissedip , okul sonrası gerekli ders çalışma saatlerini düzenlememeleri ile kendini gösteren durumdur. Bu durumda öğretmen ve aileye çok büyük bir iş düşmekte uygun ve dengeli yaklaşımlar ile çocukların bu yöndeki eksikliklerini işbirliği içinde kapatmaları gerekir. Yanlış tutumlar çocukların bu sıkıntısını pekiştirir. Bu durumda öğretmen aile işbirliğinin olumlu etkisi büyüktür.

Çocuğun gittiği okulun genel durumu , öğretmeninin özellikleri , sınıfın özellikleri , verilen eğitimin kalitesi , bu eğitime ek olarak sağlanan imkanlar çocukların ders başarısını direk olarak etkiler.

Ders başarısına etki eden diğer nedenlerden biriside çocukta olabilecek depresyon , madde bağımlılığı , uyum bozuklukları ,aile ile ilgili problemler, okul ile ilgili problemler, öğretmen ile ilgili problemler, sosyal çevre ile ilgili problemler gibi durumlarda da ders başarısızlıklarına neden olabilir. Bu negatif etkenin ortadan kaldırılması ile ders başarısızlığında düzelme belirgin olarak görülür.

Ders başarısızlığı olan çocukların yaşıtları ile kıyaslanmadan ve özgüvenleri zedelenmeden , ders başarısı için yönlendirilmeleri önemlidir. Çocukların bu türlü sıkıntıları varken anne babanın aşırı ilgisiz ve aşırı kontrol durumları, çocukların bu durumlarının devam etmesine neden olur. Önemli olan anne babaların çocuklarına vakit ayırarak , onların durumlarından haberdar olmaları ve bu türlü problemler , tamamen çocuğun yaşamında pekişmeden gerekli önlemler alınmalıdır.

Okul , çocuğun yaşamındaki ilk toplumsal kurumdur. Okul kişiye yaşamında gerekli olacak değerleri ve bilgileri kazandırırken, topluma uyum sağlaması için gerekli sosyalleşme becerilerini de kazandırmaktadır.

Okul Başarısızlığının Nedenleri:

a-Kişisel özellikler:

Çocuğun IQ seviyesinin yaşıtlarına oranla düşük olması , öğrenme güçlüğü, depresyon , davranım bozukluğu , dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun mevcut olması , bedensel bir engelinin veya rahatsızlığının bulunması görme-işitme kayıpları önem taşımaktadır.

b-Aileden kaynaklanan sebepler:

Aile içi ilişkilerin nitelikli olmaması , çocukla iletişim dilinin doğru olmaması , çocuğun gelişim dönemlerinde zengin uyaran verilmemesi , öğrenme ile ilgili çevresel faktörlerin sağlıklı olmaması , anne-babanın sağlıklı model olmaması , ailedeki kültürel seviyenin düşük olması, ders çalışma ortamının sağlanmaması başarıyı olumsuz etkileyen faktörlerdir. Ailelerin diğer çocuklarla kendi çocuklarını kıyaslamaları , başarısızlığı sonucu onu yargılamaları , ve eleştirmeleri yerine çözüm yolları aramaları en doğru yaklaşımdır.

c-Okuldan kaynaklanan sebepler:

Okuldaki eğitim ve öğretim programının çocukların gelişim seviyelerine uygun programlar olmaması , öğretmenin bilgi aktarımını çocukların bulundukları seviyenin üzerinde tutması , aşırı disiplin önlemleri alması,çocukla yeterli iletişimi kuramamış olması gibi nedenler sayılabilir. Öğretmenin eğitim ve öğretim programını çocukların gelişim seviyesine uygun, araştırıcı, etkili öğretmenlik etkili öğretmenlik yetilerine sahip olması gerekmektedir.

Çocuğun Okul Başarısını Artırmada Öğretmen ve Ailenin Alması Gereken Önlemler

1- Sorumluluk duygusunu artırmaya çalışın

2- Yaşına uygun yapabileceği görevler verin

3- Başarılı olmuş kişileri ona sevdirin ve örnek gösterin

4- Kendine güvenmesini sağlayın

5- Okul arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayın

6- Ondan yapamayacağı şeyleri istemeyin

7- Ona yaşından ve olduğundan daha küçükmüş gibi davranmayın

8- Onun ile birlikte vakit geçirin , kendini ifade etmesini sağlayın

9- Uygun olmayan arkadaşlarını onunla konuşun

10- Madde kullanımından uzak kalmasını sağlayın

11- Ders için yeterli vakit ayırmasında ona yardımcı olun

12- Onun okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendirin

13- Ona her zaman cesaret verin , destekleyin

14- Başarısızlıkları için konuşun , onu başarıya motive edin

15- Öğretmeni ile onun hakkında sık sık iletişime girin

16- Öğretmeninin onun hakkındaki önerilerini dikkate alın

17- Hayatta düzenli ve programlı olmasına yardımcı olun

18- Onun stres faktörlerini hesaba katın , psikolojik durumuna dikkat edin

19- Aile içi huzuru ve sevgi ortamını onun için hazırlayın

20- Anne ve baba birlikte dersleri konusunda destek olun

21- Ders çalışma harici zamanlarda dinlenmesini sağlayın

22- Onu okumaya teşvik edin, okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olun

23- Ona uygun dikkatini dağıtmayacak bir ders çalışma ortamı hazırlayın

24- Dikkatini devam ettirme konusunda eksikliği olup olmadığını kontrol edin

25- Onun kapasitesinden daha fazla beklentilere girmeyin

26- Okulu sıradan bahanelerle aksatmasına izin vermeyin , bu durumu denetleyin

27- Derslerine engel olabilecek isteklerini uygun bir şekilde sınırlayın

28- Onu ders ve sınavlar konusunda paniğe sevk etmeyin

29- Her gün düzenli ders çalışmasını sağlayın

30- Düzenli öğünler ,gıda alımı ve çeşitliliğini sağlamaya çalışın

31- Onun kabiliyetlerini yönlendirin ve gelişmesini sağlayın

32- Onunla mümkün olduğu kadar nitelikli zaman geçirin

33- Uyku düzeninin bozulmamasını sağlayın

34- Hafta sonları ve yaz tatillerinde yeterince dinlenmesini sağlayın

35- Okulda yolunda gitmeyen şeylere karşı uyanık olun

36- Yaşıtları ve başkaları ile onu kıyaslamayın

37- Onun ile okul ve dersler hakkında belli aralarda durum değerlendirmesi yapın

38- Onu arkadaşları ile rekabete sürüklemeyin

39- Çok aşırı ders çalışmasını sınırlayın

40- Onun hobilerini artırın , ders dışında hobileri ile ilgilenmesini sağlayın

41- Onun her zaman için yanında olduğunuzu devamlı hissettirin

42- Küçük problemler büyümeden zamanında müdahale edin

43- Ders çalışırken belli aralarla dinlenmesini sağlayın

44- Defter ve kitaplarını düzenli ve temiz kullanmasını sağlayın

45- Kapasitesinin altında uyarı düzeyi düşük bir sınıfta ise okul ile durumunu görüşün

46- Bazı derslerde birlikte çalışarak ona destek olun

47- Çocuğunuzun görme ve işitme problemi olup olmadığını değerlendirin

48- Beklenenin çok altında başarı durumunda özel öğrenme güçlüğüne dikkat edin

49- Sportif faaliyetler ile ders dışı dinlenmesini sağlayın

50- Okul içi sosyal etkinliklerde onu cesaretlendirin

51- Aileyi etkileyen stres etkenlerinin okul başarısını düşüreceğini unutmayın

52- Anne ve babanın yalnız birinin okul konusunda desteğinin tam olarak yeterli gelmeyeceğini , her iki ebeveynin birlikte gereken önemi vermesi gerektiğini unutmayın

53- Onun zihinsel yeteneğinin ezber ve taklite göre değil , mantık ve üretkenliğe dayalı olması konusunda yönlendirin

Öğretmenin Ders Sırasında Alabileceği Önlemler

- Öğretmenin görevi öğrenciye bilgi aktarmaktan çok öğrenciye öğrenmesini öğretmektir. Bilgi çoktur. Bu yüzden öğretmen bilgi aktarmak yerine, öğrencinin bilgiye (düşünerek, araştırarak, sorarak, inceleyerek) ulaşmasına yardımcı olmalıdır.

- Öğretmen, her an öğrenmekte ve kendini geliştirmekte olduğunu sürekli öğrenciye sezdirmelidir.

- Öğretmen ve öğrenci arasında güven sağlanmalıdır. Öğretmenin görevi kopya çekenleri yakalamak değil, sorulara yanıt vermek olmalıdır. Öğrenciye kopya çekmenin ahlaksızlık olduğu söz ve davranışlarla anlatılmalıdır.

-Öğretmen öğrenciye güvenmelidir.

- Her gencin yetenekli olduğu bir dal bulunmaya çalışılmalıdır. Genç ve öğretmeni bu konuda sürekli arayış içinde olmalıdır.

- Öğretmen, derslerin düzeyini çok yüksek tutmamalı, öte yandan çok da indirmemelidir. Öğrencinin düzeyini zorlamak amacıyla, öğretmen, derslerin düzeyini sık sık sınıfın düzeyinin bir parmak üstünde tutmalıdır.

- Öğretmen, öğrencileri birlikte çalışmaya teşvik etmelidir. En iyi öğrenme yönteminin öğretmek ve birlikte çalışmak olduğu her zaman göz önünde tutmalıdır.

- Öğretmen, öğrenciye kütüphaneye gitme, kitap okuma, kitap satın alma alışkanlıklarını kazandırmalıdır.

- Dersler işlenirken mümkün olduğunca yaşamın içinden örnekler verilmeli. Örneğin, sanat derslerinde çevrenin kirliliği, spor derslerinde spor sahalarındaki çirkin olaylar ele alınmalı, edebiyat derslerinde toplumca ne kadar az okuduğumuz eleştirilmelidir. Bir insanın toplumunu eleştirmesinin, o insanın bulunduğu toplumu sevmediği anlamına gelmediği, tam tersine, sevdiği için değiştirmek istediği anlaşılmalıdır.

 Alıntı


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2