• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

SBS'de Başarısızlık Nedenleri

İlçe MEM Müdürü Başarısızlık Sebeplerini Raporladı

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit ARSLAN ilçesindeki eğitimin başarısızlık nedenlerini rapor haline getirdi.


2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SBS VE İLÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI SONUCU DEĞERLENDİRME RAPORUDUR.
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ:
1- Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olmaları dersteki başarıyı olumsuz etkilemektedir. Okullarda 6. Sınıfa gelen öğrenciler ya çok iyi ya da çok kötü bir düzeyde gelmektedir. Bu durum branş öğretmenlerini sıkıntıya sokmaktadır. Öğretmen derse girdiği zaman öğrencinin çoğu okuma parçasını heceleyerek okumakta ve öğretmen okuma yazma ile uğraşmak zorunda kalmaktadır. Mevcut sınıfın müfredat programı yetişmemektedir. Aynı zamanda Öğrencilerin derse hazır gelmemeleri başarının istenilen düzeye ulaşmasını engellemektedir.
2- Velilerin ilgisizliği veli - okul işbirliğinin yetersiz olması başarısızlığın en önemli nedenlerinden birisidir.
3- Ders dışı etüt çalışmalarının hafta içi ders çıkışı olması olumsuzluklara neden olmuştur. Öğrenciler kurslara yeterli ilgi göstermemişlerdir. Öğrencilerdeki ve öğretmenlerdeki yorgunluk kursların istenilen düzeye gelmesini engellemiştir.
4- Okulda geçen sene malzeme eksikliği ve projeksiyon eksiğinin olması görsellerin yeterli kadar kullanılmamasına neden olmuştur. Bu durumda başarıyı azaltmıştır.
5- Öğrenci ve velilerde okuma ve sınav bilincinin tam olarak yerleşmemesi öğrencilerin ilgisini azaltmıştır.
6- Öğrencilerin takibi yeteri kadar yapılamamıştır.
7- Okulda yapılan denemeler SBS sınavına uygun olmaması olumsuzluğa neden olmuştur. Öğrencilerin yanlış cevapları doğru cevaplarından fazladır. Bu sürekli uyarılması dikkat edilmesine rağmen öğrencilerde şıklardan eleme, atarak soru çözme eğilimine engel olunamamıştır.
8- SBS sınavı sonrası öğrencilerle görüşülmemesi, özellikle branş derslerinde yetersizliği olan öğrenciler tarafından sallayarak soru çözmelerine neden olmuştur.
9- Okullarda rehber öğretmen olmaması başarıyı olumsuz etkilemiştir.
10- Ailelerin çok sorunlu olması ve ailelerin dahi rehberliğe ihtiyacının olması hem idareyi hem de öğretmenlerin performansını düşürmüştür.
11- Müdür ve müdür yardımcıları özellikle malzeme temini konusunda pek fazla ilgi göstermemektedirler. Okul idaresinin yapacağı işleri de öğretmenlere yaptırmak istemektedirler. Okulda meydana gelen olumsuz durumlarda veliler ile öğretmenleri karşı karşıya bırakmaktadırlar . Bu durum öğretmenin performansını düşürmektedir.

12-Öğrencilerimizin çoğunun taşımalı öğrenciler olmasından kaynaklı velilerle iletişimin yeterli olmadığı söz konusudur. Hem bizim hem de öğrencilerin taşıma sorunundan kaynaklı veli ziyaretine katılmakta sıkıntı vardır.

BAŞARIYI ARTTIRMAK İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR VE
ÖNERİLER:
1-1-4. Sınıf öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyleri ve ön bilgilerindeki yetersizlik.
Çözüm önerisi:
a) Yarışmalar düzenlenmesi, şiir günleri yapılması ,okuma günlerinin yapılması, tartışma ortamları oluşturulması
b) İlkokullarda okul idari kadronun bu işin takibini çok ciddiye alması okuması yazmasında sorun olan öğrencilerin öğretmenlerinden aylık rapor alması.
c) Öğrencilerin merak duygusunu tekrar canlandırmak, röportaj sorusu hazırlatma, münazara yaptırma
d) Sınıflar arası matematik dört işlem yarışmaları yapma(tüm öğrenciler katılımıyla ekip yarışması)
e) Muhakeme yeteneğini artırıcı konu verilip, düşüncelerini belirten metin yazma yarışmaları yapılabilir
2- Öğrencilerin ders içi etkinliklere faaliyetlere katılımı
Öğrencilerin okul içinde bedensel varlığının yanında ruhen varlığının sağlanması gerekmektedir. Bir okulda başarı isteniyorsa öğrencinin okul ile organik bir bağ kurması, benimsemesi ve ait olduğunu hissetmesi şarttır.
Çözüm önerisi:
a)Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmiş başarılı öğrencilere değil sınıftaki tüm öğrencilere yayılmalıdır.
b)Her öğrenciye sınıf içinde bir görev alanı verilmelidir. Görevinden dolayı kesinlikle takip edilmelidir. Tüm öğretmenler görevli öğrencileri bilerek dağılımda dikkatli olmalıdır.
c) Öğrencilerin konularda ders anlatımlarını sağlamak gerekmektedir
d) Soru sorma ve cevaplama alışkanlığı oluşturmak şarttır. Sormadan öğrenme gerçekleşemez. Bu konuyla İlgili en önemli hatalara öğretmenler dikkat etmemektedir.
e) Öğrencinin verdiği cevabı doğru ya da yanlış olsun ne diğer öğrenciler nede öğretmen söz bitmeden müdahale etmemelidir. Bu aşırı özgüven kaybına neden olur.

f) Öğretmen öğrenciden cevabın kelime kelime aynısını istemesi öğrenmeci değil ezberci zihniyet geliştirecektir. Bu da eksik söyleme kaygısından, yorum yapamayan ve fikrini aktaramayan bir insan topluğu üretmektir.
g)Bu konu daha detaylı bir şekilde ele alınmalı ve öğretmenlere bu konularda seminerler verilmelidir.
3- Öğrencilerin okul dışı çalışmalarını takip etmek.
Çözüm önerisi:
a) Test sonuçlarının takibi ve aileyi bilgilendirme yapılmalıdır.
b)Ödevler, aileye bildirilmeli ve yapılmasını takip etmeleri sağlanmalıdır.
c)Test kayıt ve ödev kayıt dosyası oluşturulmalıdır.
d)Dershanede ve SBS kurslarında yapılan deneme sınavı sonuçları alınıp değerlendirmeli ve idare, veli ve diğer branş öğretmenler ile paylaşılmalıdır.
e) Öğrenci biyolojik bir canlı olarak düşünmekten çıkıp, duygusal yönlerini değerlendirilmeli, takip edilmelidir.
f) Sınıf Rehber öğretmenlerinin,öğrenci sınav sonuçlarını takip mekanizması oluşturmalı, Sonuçların değerlendirilmesi, öğrencilerin arkadaş ilişkileri takip edilmeli ve raporlaştırılmalıdır. Rehberlik sadece M.E.B belirlediği etkinlikleri yapmaktan çıkarılmalıdır.
g) Bu durumun tedbirini de okul müdürü yapmalıdır. Sınıfından bihaber öğretmenleri uyarılmalıdır
4-Burada öğretmenin ilk yapması gereken, bu dersin o kadar da zor olmadığını
öğrencilere kanıtlamaktır. Ders içinde bunu başarabilmek için çeşitli yöntemler deneyebinilir.
Örneğin ; işe öğrencilere rahat bir şekilde cevaplayabilecekleri soruları yönelterek
başlanabilir. Bu sayede öğrencinin kendine güvenmesi sağlanarak derse karşı ilgisi
arttırılabilir
5-Ön öğrenmeleri kontrol etme: Öğrencilerin geçmiş yıllarda örneğin fen ve teknoloji, matematik, Türkçe vb. derslerde neler öğrendikleri, sene başında yapılacak bir deneme sınavı sayesinde ölçülmelidir.
6- Ders işlenişi esnasında görsellere ağırlık verme: Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre, bir bilginin öğrenilmesinde daha çok duyu organına hitap edilmesi çok önemlidir. Yani ne kadar çok duyu organına hitap edilirse bilginin aktarılması o kadar kolay olur.
7-Çalışma kitaplarına ve etkinliklere ağırlık vererek dersi öğrenci merkezli hale getirme: Basit bir arşiv araştırması yaptığımızda, geçmiş yıllarda fen ve teknoloji, matematik, Türkçe vb. dersleri için SBS sınavlarında çıkmış olan soruların genellikle çalışma

kitaplarında yer alan etkinlikler baz alınarak hazırlandığını görürüz. Bu nedenle çalışma kitaplarındaki etkinliklere ağırlık verilmesi gerekmektedir
8-Öğrenciler arasında tatlı bir rekabet ortamı sağlama: Sınıf içi gruplar oluşturularak öğrenciler grup içi çalışmalara yönlendirilmelidir. Aynı zamanda gruplar arası tatlı bir rekabet ortamı oluşturulmalıdır.
9-Yıl içerisinde yazılı haricinde değerlendirmeler yapma: Öğrencileri derse sürekli hazır tutabilmek ve öğrendiklerini unutmamalarını sağlamak için test ve deneme sınavı etkinliklerine mümkün olduğu kadar ağırlık verilmelidir. Her ünite sonunda bir deneme yapılmalıdır.
10-Başarılı olan okullardaki başarılı olma nedeni gerek öğretmen arkadaşlar gerek idare ile olan olumlu diyaloglar etkili olduğu, öğrenci ile sağlanan güzel ve olumlu bağların dersin gidiş hatını da değiştirdiği ve yıl sonunda artan zaman olursa deneme ve testlerle destekleyerek test çözme teknikleri öğretildiği tespit edilmiştir.
11-Test tekniğindeki tecrübesizliklerin yapılan çalışmalarla giderilmiş olması veli profili olarak ailelerin ekonomik-sosyal -kültürel düzeyinin aynı seviyede oluşu sınavda genel başarıya olumlu katkısı olmaktadır.
12-Öğrencilerin maddi imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı yetersiz olan kaynakların okul tarafından karşılanmış olması.
13-Öğrencilerin derslere hazırlıksız gelmelerinin önüne geçilmiş olması
14-Bölgesel şartlardan dolayı öğrencilerin okul dışında kalan boş zamanlarını ders
çalışmak yerine, ev - bahçe - tarla işlerine ayırmalarının veli görüşmeleri yapılarak önüne
geçilmiş olması.
15-Öğrencilerin daha önceki eksik bilgilerinin okulda yapılan etüt çalışmalarıyla
giderilmiş olması
16-Öğrencilerin okula ve öğrencilere karşı olan olumsuz tavırları giderilerek öğrenmenin
ve başarmanın öneminin anlatılması
17-Okul - Veli - Öğrenci arasındaki iletişim daha güçlü hale getirilmesi.
18-Öğrencilerin bol miktarda soru çözmeleri sağlanarak zamanı etkili kullanma ve
yorumlama becerilerinin artırılması.
19-Öğrenciler araştırmaya sevk edilerek, araştırmanın ve meraklı olmanın önemi üzerinde
durulması ve öğrencilerde keşfetme duygusu geliştirilmesi. Bunun için öğrencilere
öncelikle yapabilecekleri etkinlikler verilerek kendilerine olan güven duyguları
geliştirilmesi.
20-İşlenecek konular önceden duyurularak öğrencilere araştırma ödevleri verilmesi ve
öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmeleri sağlanması.
21-Başarılı öğrenciler maddi&manevi ödüllendirme yapılarak diğer öğrencilerinde bu
ödülleri almak için çalışmaları teşvik edilmesi
19-Dersler için gerekli araç gereçler okul yönetimi nezdinde yapılacak girişimlerle temin
edilmeye çalışılması ve dersler kuru bilgi yerine görsel materyallerle desteklenmesi
22- Eğitim Öğretim yılı boyunca yapılacak SBS denemelerinin sayısı artırılarak
öğrencilerdeki sınav korkusu en az düzeye indirilmesi

23-Öğrenciler sosyal etkinliklere yönlendirilerek eğitimin sadece sınavlardan ibaret olmadığı hayata hazırlık olduğu düşüncesinin yerleştirilmesi
24-Dersliklerde öncelikle öğrenci ile birebir ilgilenilmek suretiyle öğrenme eksikliklerinin tespit edilip giderilmesi, test çözme teknikleri anlatılıp bilmedikleri soruların işaretlenmeyeceği ve yapılan yanlışların azaltılması konusunda telkinlerde bulunulması, öğrencilerin derse aktif olarak katılımının sağlanması, derslerde ve ders aralarında çocukların rahatlıkla soru sorabileceği ortamların hazırlanması, Konu işlendikten sonra materyal ve testlerle desteklenip kalıcı öğrenmenin sağlanmasına önem verilmesi.
25- Öğrencilere hafta sonları Yetiştirme ve SBS kursları mutlaka açılmalıdır.
26- Hem ortaöğretimde hem de
ortaokullarda yapılan sınavlardan sonra soru analizinin yapılması. Bu iş örneğin 1. Soruya kaç öğrenci cevap vermiş. Eğer cevap verenlerin oranı çok düşük ise o soru ile ilgili konu tekrar etme vb. tedbirler alınmalıdır.
27- Okullarda sportif faaliyetlere önem verilmeli ve görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerindeki ürünlerden yıl sonu sergiler açılmalıdır.
28- Matematik, fizik,kimya,fen bilgisi vb. sayısal ağırlıklı derslerde öğretmenlerinin anlatacağı konuyu mümkün olduğunca somutlaştırarak anlatması, bol soru çözmeleri,konu ile  ilgili formüllerin tahtanın bir kenarına yazarak ders boyunca öğrencilerin görmelerinin faydalı olacağı tespit edilmiştir.
29-Sınavlarda sorulan soruların kolay, orta, zor şeklinde tespit edilerek öğrencilerin sıfır almalarının önlenmesi, çünkü öğrenci sıfır aldığında onu motive etmek güç hale gelmektedir.
30-Özellikle sayısal derslerde öğrenciler okulda teneffüs veya öğle arasında soru sorduğu zaman tüm arkadaşların soruları cevaplama konusunda fedakarlık göstermesi.
31-Sayısal ders saatlerinin yetersiz olması dolayısıyla konuların istenilen verimlilikte verilememesi.
32-Sınıflarda çalışma grupları oluşturularak öğrencilerin birbirinden faydalanmalarının sağlanması.
33- Derslerde öğrencilere konu sunumu verilmesi, sunumlardan sonra öğretmenlerin konuyu öğrenciler ile birlikte yeniden ele alarak değerlendirmesi; bu durum öğrencileri derslere katılımlarını artırmaktadır.
34- Sözel ağırlıklı dersler işlenirken konuların güncel olaylar ile desteklenmesinin konuları daha ilgi çekici hale getirmesi ve kalıcı olmasını sağladığından bu hususa riayet edilmesi.
35-Sosyal bilgiler ve coğrafya derslerinde derslerde mutlaka harita kullanılması.

36-Derslerde verilen performans ödevlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi ve bunun önemi üzerinde öğrencilere gerekli bilgi verilmesi; yapan ve yapmayanın bunun karşılığını alacağı öğrenciye hissedilmesi.
37-Öğrenci çalışma kitabındaki etkinliklerin çevre şartlarına ve konuların önemine göre ev ödevi olarak verilmesi.
38-Öğrencilerin internet ve televizyonun olumsuz etkilerinden uzaklaştırılması.
39-El yazması uygulamasının yanlış olduğunu, ilkokulda öğrencilerin el yazması öğrendiğini ve ortaokul ve liseye geçince oradaki öğretmenlerin el yazmasını bilmediğinden düz yazdırmaya çalıştığını ve öğrencilerin yazıları karıştırdığını; bunun hem yazarken hem de okurken olumsuz etkisinin olması.
40-Yaşı küçük çocuklarda özbakım becerilerinin gelişmediği ve öğretmenlerin bu çocukların el becerilerini geliştirmek için çok uğraştığı; taşımalı öğrencilerin anne ve babalarından ayrılmaları dolayısıyla uyumlarında zorluklar yaşanması.
ÖĞRETMENLERİN UYGULADIĞI ÖRNEK EĞİTİM ÖĞRETİM
METOD VE TEKNİKLERİ:
1- Bil-geç uygulaması: Öğretmen öğrenciler içeri aldıktan sonra işlenmiş konulardan her öğrenciye soru soruyor ve bilen öğrenci yerlerine geçiyor; bilmeyen öğrenciye doğru cevap alıncaya kadar soru sormaya devam ediyor.
2- Sürpriz yumurta : Öğretmen öğrencilerine her akşam herhangi birinizin ailesini telefon ile arayacağını ve ödevlerini yapıp yapmadığını, okuma kitabını okuyup okumadığını, uyuma saatinde uyuyp uymadığını soracağını bildiriyor. Her akşam bir öğrencinin ailesin arayıp soruyor ve öğrencilerin bu görevleri yapmama durumunu minimize ediyor.
3- Partner uygulaması : Okulda sınavlara hazırlanan öğrenciler okul idaresi tarafından mevcut öğretmenlere dağıtılıyor. Öğretmenler sorumlu olduğu öğrencileri kitap okuma, test çözme, sınavlardaki durumları vb. konularda yakından takip ediyor ve öğrenciler il birebir ilgileniyor. Okul idaresine ve velilere bilgi veriyor. Bu konuda haftalık öğrenci takip formunu doldurulması gerekiyor.
4- Öğrencilere günlük tutturma.
5- Veli öneri kartı.
6- Mektup arkadaşlığı.
7- Yumurta Çalışması :Merak uyandırarak öğrenciye Eğer Hayatını Elinde Tutma İmkanı verilseydi Nasıl Davranırdı ?
6 saat boyunca yumurtaya zarar vermeden taşımak ve 6 saatin sonunda gün içinde yaşadıklarını ve bu konudaki düşüncelerini kendi cümleleri ile ifade edebilmek.

8- 1. Sınıfı okutan öğretmenler öğrencilere ses vermeden önce hangi sesi verecekler ise veliyi toplantıya çağırıp o sesi önce velilere tanıtması.
9- Her hafta sınıfta haftanın öğrencini seçip, velileri de okula çağırarak birlikte birinci olan öğrenciye ödül verilmesi.
Halit ARSLAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2