• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam

 
 

 

Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

Milli Parklar

Türkiye Millî Parkları (1958 - 2010)

Aşağıdaki liste, Millî Parkların ilan yıllarına göre düzenlenmiş ve güncellenmiştir.

No

Millî Park

Bulunduğu İl

İlanı

Alanı (ha)

Özellikleri

01

Yozgat Çamlığı Millî Parkı

Yozgat

1958

264,0

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

02

Karatepe-Aslantaş Millî Parkı

Osmaniye

1958

7715,0

Arkeolojik tarih öncesi kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

03

Kuşcenneti Millî Parkı

Balıkesir

1959

64,0

Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm

04

Soğuksu Millî Parkı

Ankara

1959

1195,0

Tabii bitki toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekanları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

05

Uludağ Millî Parkı

Bursa

1961

12677,0

Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer'in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-Balkan-Kafkas,vb...) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm çeşitliliği...

06

Yedigöller Millî Parkı

Bolu

1965

2019,0

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim...

07

Spil Dağı Millî Parkı

Manisa

1968

5505,0

Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

08

Kızıldağ Millî Parkı

Isparta

1969

59400,0

Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme eğlenme ve turizm

09

Kovada Gölü Millî Parkı

Isparta

1970

6534,0

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm

10

Güllük Dağı Millî Parkı(Termessos)

Antalya

1970

6702,0

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm

11

Munzur Vadisi Millî Parkı

Tunceli

1971

42000,0

Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim

12

Beydağları (Olimpos) Sahil Millî Parkı

Antalya

1972

30969,0

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim

13

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı

Çanakkale

1973

33000,0

Türk ve dünya harp tarihi, şehidlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim

14

Köprülü Kanyon Millî Parkı

Antalya

1973

36614,0

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim

15

Ilgaz Dağı Millî Parkı

Kastamonu

1976

1088,0

Tabii bitki toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme, eğitim, turizm

16

Başkomutan Tarihî Millî Parkı

Afyon

1981

35500,0

İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm

17

Göreme Tarihî Millî Parkı

Nevşehir

1986

9572,0

Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim

18

Altındere Vadisi Millî Parkı

Trabzon

1987

4800,0

Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim

19

Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı

Çorum

1988

2634,0

Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm

20

Nemrut Dağı Millî Parkı

Adıyaman

1988

13850,0

Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim

21

Beyşehir Gölü Millî Parkı

Konya

1993

88750,0

Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları, millî parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplumları,zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açısından önemli bir millî parktır.

22

Aladağlar Millî Parkı

NiğdeAdana,Kayseri

1994

54524,0

Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi, eğitim, zengin su kaynakları

23

Altınbeşik Mağarası Millî Parkı

Antalya

1994

1156,0

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim

24

Dilek Yarımadası

Aydın

1994

27675,0

Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar

25

Hatila Vadisi Millî Parkı

Artvin

1994

16988,0

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, tabii zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği, dağ ve orman turizmi, eğitim

26

Honaz Dağı Millî Parkı

Denizli

1994

9219,0

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, ekoturizm, eğitim

27

Kaçkar Dağları Millî Parkı

Rize

1994

51550,0

İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tabii bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim, turizm

28

Kazdağı Millî Parkı

Balıkesir

1994

21300,0

Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim

29

Karagöl Sahara Millî Parkı

Artvin

1994

3766,0

Hidrografik yapı ve bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik

30

Saklıkent Millî Parkı

Muğla

1996

12390,0

Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik

31

Truva Tarihî Millî Parkı

Çanakkale

1996

13350,0

Tarihi kalıntılar, harp tarihi ve jeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik

32

Marmaris Millî Parkı

Muğla

1996

33350,0

Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler

33

Küre Dağları Millî Parkı

Kastamonu-Bartın

2000

37000,0

Doğal yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim

34

Sarıkamış-Allahüekber Dağları Millî Parkı

Kars ve Erzurum

2004

22980,0

Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, eğitim

35

Ağrı Dağı Millî Parkı

Iğdır - Ağrı

2004

87380,0

Kültürel değerler açısından zenginlik. Dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir.

36

Gala Gölü Millî Parkı

Edirne

2005

6090,0

Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi, 130 kuş türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuuşu, nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri, özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

37

Sultansazlığı Millî Parkı[2]

Kayseri

2006

24529,0

Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa’da turna, filamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu, kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

38

İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı

Kırklareli

2007

3155,0

Avrupa ölçeğinde önem taşıyan; çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli su basar (longos) ormanlara sahip olup, İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim

39

Tek Tek Dağları Millî Parkı

Şanlıurfa

2007

19335,0

Bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm, eğitim

40

Nene Hatun Tarihi Milli Parkı

Erzurum

2009

 MİLLΠ PARKLAR  YÖNETMELİĞİ

                                                                       

R.G. Tarihi: Aralık 1986

R.G. Sayısı: 19309

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç                                                                        

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesinin uygulanmasını düzenlemektir.       

 Kapsam                                                                     

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 22 nci maddesi ile 2896 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununa eklenen EK 5 inci maddesine göre hazırlanmış olup; Milli Parkların, Tabiat Parklarının, Tabiat Anıtlarının, Tabiatı Koruma Sahalarının ve Orman İçi Dinlenme Yerlerinin ayrılması, planlanması, geliştirilmesi, korunması, yönetilmesi ve tanıtılmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.              

 Kısaltmalar                                                                

Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer alan;                                       

a)      Kanun: 2873 sayılı Milli Parklar Kanununu,                             

b)     Bakanlık: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,                        

c)      Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,                               

d)     Daire Başkanlığı: Milli Parklar Dairesi Başkanlığını,                  

e)      Müdürlük: Milli Parklar Müdürlüğünü,                                   

f)      Fon: Milli Parklar Fonu‘nu,                                              

ifade eder.                                                               

 Tanımlar                                                                  

Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;                                        

a)      Milli Parklar, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı; Kanunun 2 nci maddesinde tarif edilen tabiat parçalarını,                    

b)     Ekosistem; belli bir yaşama muhiti içindeki canlı organizmalar ile cansız çevrenin meydana getirdiği karakteristik bir ekolojik sistemi,        

c)      Tabii Kaynak; biyolojik tabii değerler; flora, fauna, habitatlar, ekosistemler, tabiat tarihinin ve tabii mirasın müstesna özellikleri ve bunlara dair ilmi değerler ile fiziki tabii değerler; coğrafi konum, jeolojik ve jeomorfolojik teşekküller, hidrolojik ve limnolojik özellikler, klimatik özellikler ve bunlara dair ilmi değerleri,                                   

d)     Estetik Kaynak; insanın psikolojik yapısına ve bedii zevklerine hitap eden üstün, bakir ve tabii manzara özelliklerini,                            

e)      Kültürel Kaynak; tarihi, arkeolojik, mitolojik, antropolojik, etnografik, sosyolojik olayları belgeleyen ve bu olayların izlerini taşıyan sitler ve yöreler ile tarihteki büyük olayların ve kişilerin izlerini ve hatıralarını taşıyan, mimarlık ve güzel sanatların örneklerini bünyesinde toplayan yerler objeler ve kültürel mirasın olağanüstü örnekleri ve bunlarla  ilgili ilmi değerleri,                                                       

f)      Teknik İzahname; bu yönetmeliğin uygulanmasına açıklık getiren, Yönetmelikte yer almayan hususları ihtiva eden Bakanlık emrini,              

g)      Rekreasyonel Kaynak; tabii ve kültürel çevrenin, özellikle açık hava rekreasyonu yönünden potansiyeli, taşıma kapasitesi ve hitap ettiği demografik çevreyi,                                                                     

h)      Rekreasyon; insanın eğlenme, dinlenme, kendini yenileme fonksiyonunu,  

ı)       Orman İçi Dinlenme Yeri (Orman Mesire Yeri); rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip ormanlık alanı,                                 

ifade eder.                                                               

 İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Kriterler

Temel İlkeler                                                               

Madde 5 - Bu yönetmeliğin uygulandığı yerlerde;                           

A)     Genel olarak;                                                          

1 -       Kanunun 14 üncü maddesi ile yasaklanan faaliyetler yapılamaz.         

2 -       Kaynak değerleri ile koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesinde, ilmi ve teknik araştırmalara en geniş ölçüde yer verilir.                    

3 -       Kaynakların tabii karakterinin mutlak korunması ve devamlılığı sağlanır.                                                                      

4 -       Tabii kaynakların işletilmesi yasaktır.                               

5 -       Tabii denge ve manzara bütünlüğünü bozacak ve tabii çevrenin bakir karakteri ile bağdaşmayacak hiçbir faaliyete izin verilmez.                   

 6 -      Bu yerler sadece koruma, yönetim, araştırma, ziyaretçi, tanıtım tesis  ve hizmetleri ile donatılır; bu tesisler ile kaynak amenajmanı ve restorasyon esasları planlarında belirtilir.                                             

7 -       Kullanma ve yararlanma şartları ve seviyesi idarece belirlenir ve taşıma kapasitesinin dışına çıkılmaz.                                      

8 -       Tabii ve kültürel kaynaklara, kaynak değerini bozmayacak, ancak tamamlayıcı ve restorasyon amaçlı müdahalelerde bulunulabilir.                

9 -       Tabiatı mutlak koruma zonlarında, tabii kaynaklar insan etkisi olmaksızın tabii haline bırakılır.                                           

 10 -    Devlet mülkiyeti ve yönetimi ile kaynak, manzara, mülkiyet ve yönetim bütünlüğü esastır. Ancak milli parklarda devlet mülkiyeti aranmayabilir.     

 11 -    Kamulaştırma ve Tahsisler Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre yapılır.                                                                     

 12 -    Planların gerektirdiği her türlü yapı, tesis, hizmet ve faaliyetlerin yapılması, yönetilmesi ve işletilmesi Kanunun 12 nci maddesine göre düzenlenir.                                                                  

B)     Özel hallerde;                                                          

1 -       Düzenli tarım ve mevcut iskan alanları ile bunları çevreleyen kırsal manzara dokusu, kültürel ve tabii kaynakların korunması ve değerlendirilmesinde tezat teşkil etmemesi halinde bu arazi kullanımlarının devamlılıklarını temin etmek üzere planlarında gerekli hükümler getirilir ve  bu hükümlere göre özel mülkiyet tasarruflarına izin verilebilir.             

2 -    Milli parklar ve tabiat parklarında gerçek ve tüzel kişiler lehine verilecek izinlere dair esaslar, bu Yönetmeliğin 22 inci maddesinde belirtilmiştir.                                                               

3 -    Üretim, otlatma ve avlanma faaliyetlerine ve kaynakların korunması  geliştirilmesi ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetlere, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ve mutlak koruma zonları dışında izin verilebilir.                                                            

4 -    Kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir mecburiyet doğması halinde, planda yer almayan herhangi bir yatırım projesinin uygulanmasına, projenin çevreye yapacağı tesir etüd edilerek, çevre ve kaynak koruma politikalarıyla kabul edilemez bir tezat teşkil etmeyeceğinin tesbit edilmesi halinde, planda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Bakanlıkça izin verilebilir.                                                                   

 Milli Park ve Tabiat Parkı Kriterleri                                     

Madde 6 - A) Milli Park olarak ayrılacak yerlerde;                        

1 -    Tabii ve kültürel kaynak değeri ile rekreasyonel potansiyeli, milli ve milletlerarası seviyede özellik ve önem taşımalıdır.                         

2 -    Kaynak değerleri, gelecek nesillerin miras olarak devralacakları ve sahip olmaktan gurur duyacakları seviyede önemli olmalıdır.                   

3 -    Kaynak değerleri tahrip olmamış veya teknik ve idari müdahalelerle ıslah edilebilir durumda olmalıdır.                                          

4 -    Saha büyüklüğü, kaynak değerleri kesafeti yönünden, özel haller ve adalar dışında, en az 1000 hektar olmalı ve bu alan bütünüyle koruma ağırlıklı zonlardan meydana gelmelidir. İdari ve turistik amaçlı geliştirme alanları bu asgari saha büyüklüğünün dışındadır.                                         

B)        Tabiat parkı olarak ayrılacak yerlerde;                                 

1 -    Milli veya bölge seviyesinde üstün tabii fizyocoğrafik yapıya, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine ve manzara güzellikleri ile rekreasyon  potansiyeline sahip olmalıdır.                                                

2 -    Kaynak ve manzara bütünlüğünü sağlayacak yeterli büyüklükte olmalıdır.

3 -    Bilhassa açık hava rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele sahip olmalıdır.                                                 

4 -    Mahalli örf ve adetlerin, geleneksel arazi kullanma düzeninin ve kültürel manzaraların ilgi çeken örneklerini de ihtiva edebilmelidir.        

5 -    Devletin mülkiyetinde olmalıdır.                                      

 Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı Kriterleri                             

Madde 7 - A) Tabiat anıtı olarak ayrılacak yerler ve tabii objeler;       

1 -    Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği tek veya nadir olmaları sebebiyle ilmi ve estetik yönden milli öneme sahip, bir veya bir kaç jeolojik ve jeomorfolojik formasyon ve bitki türleri gibi müstesna değerleri barındırmalıdır.                                                             

2 -       Özellikle insan faaliyetlerinden çok az zarar görmüş veya hiç zarar görmemiş olmalıdır.                                                            

3 -    Saha büyüklüğü milli parkları küçük, fakat koruma yönünden bütünlüğü  sağlayacak yeterlikte olmalıdır.                                             

4 -    Devletin mülkiyetinde olmalıdır.                                        

B)        Tabiatı koruma alanı olarak ayrılacak yerler;                          

1 -       Milli veya milletlerarası seviyede tipik, emsalsiz, nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği veya gizlediği tabii ve geleneksel arazi kullanım şekillerine ait örnekleri barındırmalıdır.                                   

2 -    Genellikle hassas ekosistemlere, habitatlara veya hayat şekillerine, biyolojik veya jeolojik önemli çeşitliliklere, zengin genetik kaynaklara sahip olmalıdır.                                                                   

3 -    Bu özellikleri ve farklılıkları; bilim, eğitim, araştırma kurumları veya ilgili kuruluşlar tarafından tesbit edilmiş olmalıdır.                   

4 -    Saha büyüklüğü, korunması gerekli değerlerin hayatlarını uzun süreli  olarak devam ettirmelerine yeterli olmalıdır.                                

5 -    Devletin mülkiyetinde olmalıdır.                                      

 Orman İçi Dinlenme Yeri Kriterleri                                        

Madde 8 - Orman içi dinlenme yeri olarak ayrılacak yerler;                

a)      Mahalli seviyede açıkhava rekreasyonu yönünden değişik ve zengin özelliklere sahip olmalıdır.                                                   

b)     Alt yapı imkanlarına sahip olmalıdır.                                  

c)      Kaynak bütünlüğünü sağlayacak büyüklükte olmalıdır.                    

d)     Orman rejimine tabi olmalıdır.                                          

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tayin, Tesbit ve Planlama

 Tayin ve Tesbit                                                           

Madde 9 - Milli Park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları Kanunun 3 üncü maddesinde açıklanan esaslara göre tayin ve tesbit edilen yer ve yörelere dair uygulama statüleri ve sınırları mahallen duyurulur.         

Orman İçi Dinlenme Yeri Kriterlerine sahip olduğu tesbit edilen sahalar;  

2896 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 25 inci maddesi hükümlerine göre, Genel Müdürlüğün onayı ile orman içi dinlenme yeri olarak belirlenir.         

 Planlama Esasları                                                         

Madde 10 - Bu yönetmeliğin uygulanacağı yerlerin; etüd, envanter ve araştırması ile Milli Park Planlaması ve kaynak amenajmanı planlarıyla ilgili usul ve esaslar teknik izahnamede açıklanır.                                 

 Uzun Devreli Gelişme Planları                                             

Madde 11 - Milli Park uzun devreli gelişme planları, ilgili Bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla hazırlanır. Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konur.                                                 

 İmar Uygulama Planları                                                      

Madde 12 - Milli Park uzun devreli gelişme planı uyarınca iskan ve yapılaşmaya konu olan yerler için, mahalli gelişme planı karakterindeki, imar mevzuatına uygun imar uygulama planları, milli park uzun devreli gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak, hazırlanır veya hazırlattırılır, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer.                 

 Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı ve Orman İçi Dinlenme Yeri Planları                                 

Madde 13 - Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak tesbit edilmiş yerler için hazırlanacak planlar; milli park planlama usul ve teknikleriyle, uygulanan statünün amaçları, kriterleri, genel politika ve ilkeler ile uyumlu olarak ve planlanan sahanın kaynak değerleri ve özellikleri gözönünde bulundurularak, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konur.                        

Orman içi dinlenme yeri planları, orman içi dinlenme yeri kriterleri ile sahanın rekreasyonel ve estetik değerlerinin yıpratılmadan kullanılması, statü uygulamasının o yer için amaçları gözönünde bulundurularak Dairesince hazırlanır ve Genel Müdürlükçe onaylanarak yürürlüğe konur.                  

 Uygulama Projeleri                                                          

Madde 14 - Uzun devreli gelişme planı, mahalli gelişme planı ve yatırım projeleri uyarınca Dairesince hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri, Genel Müdürlükçe onaylanarak yürürlüğe konur.                                              

Kültür Varlıklarının Korunması  ve Turizm Yatırımlarına Dair Plan Kararları                                         

Madde 15 - Bu yönetmelik uygulamasına konu olan yerlerde;                 

a)      Kültür varlıklarının korunması, tahkimi, restorasyonu ve değerlendirilmesine dair plan kararları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümlerine göre ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde tesbit edilir.                                

b)     Turizm bölge, alan ve merkezlerinde, turizm yatırımlarına dair plan kararları Bakan-lığın görüşü alınarak sonuçlandırılır.                        

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş ve Yönetim

Kuruluş                                                                   

Madde 16 - Bu Yönetmelik kapsamına giren hizmetlerin taşradaki uygulaması bölge müdürlüklerince yürütülür.                                             

 Koruma                                                                      

Madde 17 - Bu Yönetmeliğin uygulandığı yerlerde;                          

a)      Sınırlar uygun fiziki elemanlarla veya yeşil çitlerle yer yer belirlenir. Bunun dışında kalan sınırlar uygun aralıklı ve kolay görülebilir işaret ve levhalarla belirtilir.                                                       

b)     Koruma amacı ile yol, patika, haberleşme ağı; telsiz ve telefon gözetleme kule ve kulü-beleri geliştirilir; deniz-hava ulaşım ve kontrol imkanları, ekipman ve araçlarıyla donatılır.                                 

c)      Yangınlar, özellikle orman yangınlarıyla mücadele yönünden bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde açıklanan esaslar dahilinde her türlü tedbir alınır. Mücadelede su ve çevreye zararlı olmayan kimyevi madde kullanımına yer verilir. Yangınların tesbit ve söndürülmesine ilişkin her türlü müdahale kalifiye ekiplerce sağlanır. Geniş uygulama alanları için özel yangınla mücadele projeleri hazırlanır ve uygulanır.                                   

d)     Planlar uyarınca gerçekleştirilecek her türlü tesisin, idarenin koyacağı esaslar dahilinde, çevre sorunu yaratmayacak şekilde, atık su arıtma sistemiyle donatılması ve tesisle birlikte bitirilmesi, tesisi yapan kuruluş veya şahıslarca sağlanır. Yapım sırasında meydana gelen moloz döküntüleri yatırımcı tarafından kaldırılır ve kullanım alanının tabii peyzaja uygun çevre tanzimi idarenin belirleyeceği esaslara göre yapılır. İdarece gerçekleştirilecek müşterek alt yapı tesislerine, kamu ve özel tesis sahiplerinin, belirlenecek katılım payları ile iştiraki temin edilir.        

e)      Çevreyi ve ziyaretçileri rahatsız edecek seviyede gürültülü faaliyetlerde bulunulamaz, yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.              

f)      Yapı ve tesislerde çevre ve hava kirliliği yaratan yakıt kullanılamaz, kullanılması gerektiğinde idarenin koyacağı kirlenmeye karşı tedbirlerin alınması zorunludur.                                                         

g)      Ziyaretçiler, idarece konan esaslar dahilinde bu yerlerden yararlanabilirler.                                                           

h)      Yasaklanan fiillere, arazi kullanma şekillerine ve plan dışı yapılaşmaya fırsat verilmez. Aksi hareket edenler hakkında kanuni işlem yapılır.         

ı)       Genel peyzajda göze çarpan bozulmaları gidermek üzere, yörenin tabii arazi yapısı, tabii bitki örtüsü ve tabii peyzaj özellikleri dikkate alınmak ve o yörenin tabii türleri kullanılmak suretiyle ağaçlandırma, peyzaj restorasyonu ve tesislerin yakın çevre peyzaj düzenlemeleri yapılır.          

 Koruma Görevlileri                                                        

Madde 18 - Bu Yönetmeliğin uygulandığı yerler ve yörelerde;               

Yönetmelikte belirtilen her türlü koruma hizmetleri ve yasaklara karşı işlenen suçların takibi 6831 sayılı Orman Kanununun 5 inci fasıl dördüncü bölümünde yer alan suçların takibi ile ilgili hükümlere, 2872 sayılı Çevre,  1380 sayılı Su Ürünleri ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunları hükümlerine, genel hükümlere ve Muhafaza Memurları Görev ve Çalışma Yönetmeliğine uygun  olarak orman muhafaza memurlarınca sağlanır.                                 

 Mülkiyet ve Kamulaştırma                                                  

Madde 19 - Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının devlet mülkiyetinde ve Genel Müdürlüğün intifa ve denetiminde olması esastır. Ancak Milli parklarda devlet mülkiyeti aranmayabilir.        

Bunu sağlamak üzere gerekli kamulaştırma işlemleri, Kanunun 5 inci maddesi hükmüne göre yapılır. Kamulaştırma bedelleri Fon‘dan karşılanır.             

Taşınmazların tahsisi ise Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre yapılır. 

 Tesis ve Düzenleme                                                        

Madde 20 - Kanun kapsamına giren yerlerde planların gerektirdiği her türlü yapı, tesis, hizmet ve faaliyetlerin yapılması, yönetilmesi ve işletilmesi Kanunun 12 nci maddesine göre düzenlenir.                                    

 Bu hizmetler içinde yer alan, lokanta, kafeterya, büfe, kır gazinosu ve benzeri tesisler idarece fon kapsamında işletilebileceği gibi, mevsimlik olarak işletmeciye de verilebilir. Milli Park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları yatırımları için gerekli ödenekler, fon yönetmeliği esasları dahilinde kullanılır.                                                

Milli Park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içindeki mevcut yerleşim merkezlerinde ikamet edenler dışında bu yerlere gelen ziyaretçiler; giriş kontrol merkezlerinde veya sahalar içindeki idare ve ziyaretçi merkezlerinde, Bakanlıkça tesbit edilecek ücreti öderler. Bu ücretler fon‘da toplanır.                                                    

 Kamu Kurum  ve Kuruluşlarına Verilecek İzinler                             

Madde 21 - Milli park ve tabiat parklarında, planlarına uygun olması şartıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Bakanlıkça izin verilebilir ve uygulamalar Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre denetlenir.                                                   

Ancak bu yerlerdeki tarihi ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve ilmi araştırmalar, Bakanlığın bilgisi içinde olmak şartıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir.                                                  

 Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilecek İzinler                                

Madde 22 - Milli Park ve tabiat parklarında, kamu yararı olmak şartıyla, o yer planlarının hükümleri dahilinde turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak ve Bakanlık tarafından öngörülen şartlar yerine getirilmek kaydıyla izin verilebilir.                                        

 Müteşebbis, o yere ait mevcut planlarındaki şartlarla, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde projelerini hazırlar ve turizm mevzuatına uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almak sureti ile Bakanlıktan intifa hakkı tesisi talebinde bulunur.                                       

Turizm belgesi ve ekli projeleri ile keşif özetlerini Bakanlığa getiren müteşebbis adına, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlıkça usulüne ve proje ekonomisi ile amortisman müddetine uygun olarak kırkdokuz yılı geçmemek kaydıyla intifa hakkı tesis edilir.                             

İntifa hakkı tesis edildiğinin Bakanlıkça müteşebbise tebliğini takip eden bir ay içinde Bakanlıkça verilen örneğe uygun noter tasdikli taahhüt senedi Bakanlığa verilir. Takiben, tahsis edilen yer, Bakanlıkça müteşebbise mahallen düzenlenen bir tutanakla teslim edilir. Müteşebbis, Bakanlığa taahhüt ettiği şartlara kesinlikle uymak zorundadır.                                        

İntifa hakkı süresinin uzatılması ve devri Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri hüküm-lerine göre yapılır.                                           

 İzin Verilmeyecek Yerler ve Haller                                        

Madde 23 - a) Milli Park ve tabiat parklarında gelişme planları kesinleşmeden Kanun ve Yönetmelikte sözü edilen izinler verilemez.            

b)     Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmez veya intifa hakkı tesis edilemez.                              

c)      Bu yönetmelik kapsamına giren yerlerde, Maden ve Petrol Kanunları gereğince araştır-ma, işletme ruhsatnamesi ve imtiyazı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlar Kurulu Kararıyla verilir. Araştırma, işletme faaliyetlerinde bu yerlerin korunması amacıyla riayet edilecek hususlar Bakanlıkça belirlenir.  

Bu yönetmelikte yer alan izin işleriyle ilgili hususlar dışında 6831 sayılı Orman Kanun-unun ilgili hükümleri ve buna bağlı mevzuata göre hareket edilir. 

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Suçların Takibi ve Cezalar

Suçların Takibi                                                           

Madde 24 - Kanunda belirlenen yasaklar ve bu Yönetmelikteki açıklamalar ile 6831 sayılı Orman, 3167 sayılı Kara Avcılığı, 1380 sayılı Su Ürünleri, 6785 ve 1605 sayılı İmar, 2872 sayılı Çevre, 2634 sayılı Turizmi Teşvik ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi Kanunlar ile bu Kanunların ek ve değişiklikleri ve bunlara dayalı mevzuatın getirdiği yasaklara uyulmaması ve suç sayılan fiillerin işlenmesi Kanun ve bu yönetmelik hükümlerinin uygulandığı yerlerde görevli orman muhafaza memurları tarafından bu memurların görevlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde önlenir veya suç işlenmesi halinde gerekli kanuni işlem yapılır.                                                 

 Cezalar                                                                   

Madde 25 - 6831 sayılı Orman Kanunu, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile bu kanunların ek ve değişikliklerinde yasaklanan fiillerin, Kanunun uygulandığı yerlerde işlenmesi halinde Kanunun 20 ve 21 inci maddeleri uygulanır.                                           

 ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma                                                        

Madde 26 - 8.2.1973 gün ve 6304-586/9 Sayılı Milli Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.   

 Geçici Madde 1 - Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddelerine göre Milli Park olarak ayrılan yerler ile Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca orman içi dinlenme yeri (mesire yeri) olarak ayrılan yerler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden tasnif ve değerlendirmeye tabi tutulur.                                                                    

 Milli Park kriterlerine haiz olan yerlerde; tamamı veya belirli bir kısmı evvelce Bakanlar Kurulu Kararı ile orman rejimine alınıp milli park olarak ayrılmış olanlarında; Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın uygulanır, diğerlerinin Milli Park olarak kabul edilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilir.                                  

 Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı kriterlerine haiz yerlerde ise Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına belirleme işlemi ile birlikte başlanır.                                                

 Geçici Madde 2 - Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına giren yerlerde evvelce verilmiş kullanma izni, irtifak ve intifa hakları; geçerlilik süresi bitimine kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın sahibi tarafından kullanılır.   

 Yürürlük                                                        

Madde 27 - Bu yönetmelik Resmî Gazete‘de yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

 Yürütme                                                         

Madde 28 - Bu yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.yargitay.gov.trveya www

 

List of national parks

This is a list of national parks as defined by the International Union for Conservation of Nature ordered by nation. Nearly 100 countries around the world have lands classified as a national park by this definition.

Contents

Africa

Country

Oldest
(year)

Number
of parks

Total area
km²

Percentage
of country area

Algeria

1972

10

122,352

5.1%

Botswana

1968

4

56,258

9.67%

Burkina Faso

1954

4

Burundi

1934

3

Chad

1963

4

14,540

1.13%

Côte d'Ivoire

1953

8

Egypt

1983

3

4,353

4.3%

Ethiopia

1959

13

2,026

1.8%

Gabon

2002

13

10.0%

Gambia

1978

3

Ghana

1971

8

Kenya

1946

23

Madagascar

1958

18

Malawi

1966

9

Morocco

1942

10

Mozambique

1960

6

Namibia

1907

8

10,878

13.2%

Niger

1954

1

Nigeria

1979

8

20,156

3.0%

Seychelles

8

Sierra Leone

1986

2

Somalia

6

South Africa

1926

19

37,000

3%

Tanzania

1951

16

42,000

4.44%

Tunisia

8

Uganda

1952

10

Zambia

1971

19

Zimbabwe

1926

11

Asia

Country

Oldest
(year)

Number
of parks

Total area
km²

Percentage
of country area

Afghanistan

2009

1

Azerbaijan

2003

8

Bhutan

4

Burma

9

Cambodia

7

People's Republic of China

1982

208

India

1936

102

1.16%

Indonesia

1980

50

Iran

1974

28

19,757

1.2%

Israel

1964

69

6,400

30%

Japan

1934

29

20,482

5.4%

Kazakhstan

10

Laos

21

Malaysia

4

Mongolia

1965

24

Nepal

10

Pakistan

1972

25

Philippines

54

Russia

1983

41

71,700

South Korea

1967

21

6,656

6.67%[1]

Sri Lanka

22

Republic of China (Taiwan)

1984

7

3,124

8.6%

Thailand

1961

138

Turkey

1958

41

Vietnam

1962

30

Europe

Country

Oldest
(year)

Number
of parks

Total area
km²

Percentage
of country area

Albania

14

1,177

4.1%

Austria

1981

7

2,521

3.0%

Belarus

1939

4

2,222

1.0%

Belgium

2006

1

57

0.2%

Bosnia and Herzegovina

1965

3

404

0.8%

Bulgaria

1963

3

1,930

1.8%

Croatia

1949

8

994

1.8%

Czech Republic

1963

4

1,190

1.5%

Denmark

1974

3*

1,889

Estonia

1971

5

1,927

4.3%

Finland

1956

37

8,873

2.7%

France

1963

10

60,728[2]

9.5%

Georgia

9

2,707

3.7%

Germany

1970

14

9,620

2.7%

Greece

1938

10

6,960

3.6%

Hungary

1972

10

4,819

5.2%

Iceland

1928

3

12,407

12.1%

Ireland

1932

6

590

0.8%

Italy

1922

24

15,000

5.0%

Kazakhstan

1985

10

18,876

0.7%

Latvia

1973

4

2,065

3.2%

Lithuania

1974

5

1,554

2.4%

Macedonia

1948

3

974

3.8%

Malta

2007

1

2.5

0.69%

Montenegro

1952

5

1,096

7.9%

Netherlands

1930

20

1,251

3.0%

Norway

1962

36

24,060

6.3%

Poland

1932

23

3,149

1.0%

Portugal

1971

1

702

0.8%

Romania

1935

12

3,158

1.3%

Russia

1983

40

73,000

0.4%

Serbia

1974

5

1,775

2.3%

Slovakia

1949

9

3,690

7.5%

Slovenia

1961

1

838

4.1%

Spain

1918

14

3,447

0.7%

Sweden

1909

28

6,326

1.4%

Switzerland

1914

1

170

0.4%

Turkey

1958

41

Ukraine

1980

17

7,020

1.2%

United Kingdom

1951

15

19,989

8.2%

North and Central America

Country

Oldest
(year)

Number
of parks

Total area
km²

Percentage
of country area

Bahamas

Belize

1986

56

8,867

35%}

Canada

1885

43

377,000

3.78%

Costa Rica

1955

26

12,913

25.1%

Dominica

1975

3

107

Dominican Republic

1956

12

Guatemala

1955

22

Haiti

1983

2

Mexico

1917

67

14,320

0.73%

Panama

1976

15

United States

1872

59

210,000

2.18%

South America

.

Country

Oldest
(year)

Number
of parks

Total area
km²

Percentage
of country area

Argentina[3]

1934

33

35,844

1.30%

Bolivia

1939

17

Brazil[4]

1937

68

250,000

2.968%

Chile[5]

1926

36

91,403

12.09 %

Colombia

1975

58

Ecuador

1959

11

Guyana

1929

1

Paraguay

1966

16

Peru

1961

11

Uruguay

1916

7

Venezuela

1937

43

21.76%

Oceania

.

Country

Oldest
(year)

Number
of parks

Total area
km²

Percentage
of country area

Australia

1879

685

335,062

4.36%

Fiji

6

New Zealand

1887

14

25,000

10%

 Anasayfa

 

Belki bir gün...

Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
            Süleyman ŞEN

VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2