• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam

 
 

 

Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

Jeolojik Zamanlar

DÜNYAMIZIN JEOLOJİK GEÇMİŞİ "JEOLOJİK ZAMANLAR"
    Dünya’nın yaşı yaklaşık dört buçuk milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. İlk oluşmaya başlaması "Big Bang"ile 13.7 milyar yıl öncesine dayanmaktadır. 6.6 milyar yıl önce çekirdek sistemi oluşmaya, 4 milyar yıl önce ise soğuyarak bugünkü şekline almaya başlamıştır.
   İlk canlılar, Dünya oluştuktan 1.2 milyar yıl sonra ortaya çıkmıştır. Bunlar tek hücreli canlılardı ve prokaryot canlılar olarak adlandırılırlar. Gelişmiş canlılar ise birinci jeolojik zaman olan Paleozoik'te ortaya çıkmışlarıdr(542 milyon yıl önce).
   Geçen 4 milyar yılda Dünya değişmeye , dönüşmeye devam etmiştir. Dünyamız bu süreçte iklim, atmosfer yapısı, ilk  byolojik yaşam şekilleri gibi birbirinden çok farklı özelliklerin yaşandığı zamanlara sahne olmuştur. İşte bu birbirinden farklı olan dönemlere "Jeolojik Zamanlar" diyoruz. Bu zamanları Prekambrien, Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik olmak üzere üç dönem adı altında inceliyoruz.

 Jeolojik zamanların yaşlarını ve birbirlerinde farklarını ortaya koymak, Dünya'nın oluşumundan günümüze kadar meydana gelen olayları anlamak ve sınıflandırmak için fosillerden ve çeşitli radyoaktif maddelerin incelenmesinden (radyometrik metodlar) faydalanılmıştır. (C 14 -Karbon 14 yöntemi sık kullanılan yöntemlerden biridir).
  Paleontoloji ve Jeoloji yeryüzü ve yaşamın doğasını anlamak için çalışan bilim dallarıdır. Bunu yaparken de kayaçları, tabakaları, fosilleri inceler.

 

 

JEOLOJİK  ZAMANLAR

JEOLOJİK DEVİRLER

JEOLOJİK DEVİRLERİN SÜRELERİ

(MİLYON)

GÜNÜMÜZDEN

MİLYON YIL ÖNCE

NELER OLDU?

 

 

3. ZAMAN

SENOZOİK

 

 

KUATERNER

 

HOLOSEN

-

10 BİN YIL

- İklimin günümüzdeki haline gelmesi

- Yerleşmenin başlaması

PLEİSTOSEN

1.5

1.6


1.8

-İklim değişmeleri, son buzul çağı

- İnsanın ortaya çıkışı

 

 

TERSİYER

PLİYOSEN

3.7

5.3

-Çok çeşitli memeliler, filler, maymunlar

MİYOSEN

8.4

23.7

- Çiçekli bitkiler, köpek ve ayıların ataları

OLİGOSEN

14.9

36.6

- Maymun ve domuzların ortaya çıkışı

-Alp-Himalaya Orojenezi

EOSEN

21.2

57.8

- Atların ataları

PALEOSEN

8.6

66.4

- Çiçekli bitkilerin ve memelilerin gelişmesi

             

 

                 2. ZAMAN

                MEZOSOİK

Kıtaların birbirinden ayrılmaya başladığı dönem

 

 

KRATESE

 

 

77.6

 

 

144

-Dinozorların yok oluşu

-Memelilerin ortaya çıkışı

- Başlarında transgresyon, sonlarında regresyon

- Zengin bitki toplulukları

 

JURA

 

64

 

208

-Dinozorların yayılışı

-Kuşların ve memelilerin ortaya çıkışı

 

TRİAS

 

37

 

245

-Dinozorların ve uçan sürüngenlerin ortaya çıkışı

-Kurak çöl iklimi hakim

 

 

          

 

 

                 1.ZAMAN

              PALEOZOİK

Çok şiddetli orojenik hareketler, iklim değişmeleri,

İlk canlı hayatı

 

PERMİYEN

 

41

 

286

-Sürüngenlerin gelişmesi

-Kozalaklı çamların ve böceklerin ortaya çıkışı

- Kurak bir dönem, ilk çölleşme
- Hersinyen Orojenesi

 

KARBONİFER

 

74

 

360

- Kömür oluşturan ormanlar

- İlk sürüngen ve kanatlı böcekler

_Hersinyen Orojenezi

-Kömür yataklarının oluşmsı

 

DEVONİYEN

 

48

 

408

- İlk ağaç, kara bitkilerinde aşırı gelişme

- İlk balıklar ”balıklar devri”

 

 

  SİLİRÜYEN

 

 

30

 

 

438

-Sporlu ilk kara bitkileri

- Mercanlar

- Regresyon-transgresyon etkili

-Kaledoniyen Orojenesi

- Kutuplarda bile sıcak iklim

- Karada solunum yapan canlılar

ORDOVİSİYEN

67

505

-İlk balığa benzeyen organizmalar

 

KAMBRİYEN

 

65

 

570

-İlk kez ortaya çıkan canlılar

- Canlıların çoğu denizlerde

- Jeosenklinaller oluşmuş

 

       

 

 

 

               PREKAMBRİYEN

 

 

 

ARKEEN

 

 

 

4.MİLYAR

 

 

4.6-4.7 MİLYAR

-Şiddetli metamorfizma ve fosil azlığı

-Kalkan şeklinde yaşlı yapılar,

-Yer kabuğuna ait en yaşlı kayaç

-İlk çok hücreli canlılar

- Solucanlar, sünger ve algler

- Kıta ve okyanus çekirdeklerinin oluşumu

- İlk tek hücreli canlılar (bakteriler, algler)

- Atmosferin oluşumu

- Huron Orojenesi

ALGOKİYEN

 

 

 

 

JEOLOJİK ZAMANLAR AYRINTILI ÇİZELGESİ

TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK GEÇMİŞİ

Türkiye’nin bulunduğu alanda her jeolojik zamana ait arazilere rastlamak mümkündür.

 Paleozoik’e (I. Jeolojik Zaman) ait arazilere Yıldız Dağları, Zonguldak çevresi, Menderes- Menteşe arası, Anamur-Alanya arası, Bitlis ve Kırşehir çevresinde rastlamak mümkündür.

Kanıtlar: Zonguldak çevresindeki taş kömürü yatakları I. Zamana ait oluşumdur. Bu dönemde(360 milyon yıl önce) Türkiye arazisi su altında idi fakat bazı yükseltiler (Yıldız dağları ve Zonguldak çevresi) ada halinde olması kuvvetle muhtemeldir. İklim itibari ile yoğun yağış ve gür ağaçlar bugünkü taş kömürü yataklarına kaynaklık etmişlerdir.      

 Mezozoik’te (II. Jeolojik Zaman) Türkiye diye bir yer su yüzeyine çıkmamış, bu dönemde Türkiye’nin bulunduğu yer Tethys Denizi’nin altındadır. Ayrıca karalardan taşınan materyallerle Tethys Denizi’i tortulanmıştır.

Kanıt: Bugün ülkemizin büyük bir kısmında deniz canlılarına ait fosillere rastlanmaktadır.

 Senozoik’in Tersiyer Dönemi’nde (III. Jeolojik Zaman) Gondwana ile Laurasia’nın birbirine yaklaşması sonucunda Tethys Denizi tabanındaki tortul tabakalar sıkışarak deniz yüzeyine çıkmaya başlamıştır.

Kanıt- 1: Türkiye arazileri. Türkiye’nin bulunduğu arazi de bu dönemde büyük ölçüde kara hâline gelmiştir. Fakat tümüyle kara halini almamış, üzerinde irili ufaklı onlarca göl oluşmuştur. Bu göl ve çevresinde yetişen gür bitkiler ise günümüzdeki linyit kömürünün oluşumuna kaynaklık etmişlerdir(Sivas, Oltu, Olur, Narman, Kağızman, Ankara, Sivas, Iğdır çevreleri).

Kanıt-2: Bu dönemde en büyük dağ oluşum sistemi olan Alp-Himalaya dağ sistemi oluşmuş, oluşumundan Türkiye de etkilenmiş, Kuzey Anadolu Dağları ile Toroslar, bu dönemde meydana gelmiştir.

Senozoik’in Kuaterner Dönemi’nde Ege Denizi’nin bulunduğu yerde üzerinde göllerin yer aldığı Egeid karası bulunmaktaydı. Bu kara, fay hatları boyunca çökmeye başlamış, Akdeniz’in suları buraya dolarak Ege Denizi’ni oluşturmuştur. Buradaki sular önce bir akarsu vadisi olan Çanakkale Boğazı üzerinden Marmara çanağına dökülerek Marmara Denizi’ni oluşturmuş, daha sonra yine bir akarsu vadisi olan İstanbul Boğazı’ndan bir tatlı su gölü olan Karadeniz’e akmıştır. Böylece Karadeniz oluşmuş ve Türkiye arazisi bugünkü görünümünü almıştır.

EK KAYNAKLAR

Konu videosu27dakika izlehttps://www.trtizle.com/sinif10/10-sinif-cografya/ders-2-jeolojik-zamanlarin-tektonik-olaylarla-iliskisi-2976089

Konu sınavı http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/jeolojik_zamanlar(1).pdf

Konu sınavı-Türkiye 
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_jeolojik_gecmisi.pdf   

Konu sınav3http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/10sinif_soru_-_2.ders_(1).pdf

 

 

Belki bir gün...

Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
            Süleyman ŞEN

VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2