• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

Coğrafyacılar(özet)

Coğrafya’nın Gelişimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

1- Eratosthenes (M.Ö. 276-194): Dünya'nın çevresini ilk kez hesaplayan kişi olarak bilinir. Ayrıca, "coğrafya" terimini ilk kullanan kişi olarak da tanınır.

2- Ptolemaios(Batlamyus) (M.S. 100-170): "Geographia" adlı eseriyle bilinir. Bu eser, Orta Çağ boyunca coğrafyanın ana referans kitabı olarak kullanılmıştır.

3- Al-Idrisi (1100-1165): Arap coğrafyacısıdır. Batı dünyası için önemli bir coğrafi kaynak olan "Kitab-ı Roger" adlı eseri yazmıştır.

4- Strabon (MÖ64 – MS 24): Amasyalı Strabon dönemin önemli gezginlerindendir. Tarihçi ve coğrafyacı olan bu gezgin dolaştığı yerleri Geographica eserinde anlatmıştır.

5- Gerardus Mercator (1512-1594): Mercator projeksiyonuyla ünlüdür. Bu projeksiyon, denizcilikte navigasyon için oldukça faydalıdır.

6- Alexander von Humboldt (1769-1859): Modern fiziksel coğrafyanın kurucularından biri olarak kabul edilir. Bitki coğrafyası ve iklim coğrafyasına önemli katkılarda bulunmuştur.

7- Carl Ritter (1779-1859): Humboldt ile birlikte modern coğrafyanın kurucularından biridir. Geniş kapsamlı bir coğrafya bilgisine sahip olup, bu bilgiyi insanlık tarihi ve kültürüyle birleştirerek coğrafyanın entegratif niteliğini vurgulamıştır.

8- Friedrich Ratzel (1844-1904): Coğrafyanın antropoloji ile ilişkisini inceleyerek "antropocoğrafya" terimini ortaya atmıştır. Aynı zamanda jeopolitiğin öncüsüdür.

9-  Ellsworth Huntington (1876-1947): İklimin insan toplulukları üzerindeki etkisini incelemiştir. İklimin sivilizasyonların gelişimine nasıl etkilediğini araştırmıştır.

10-  Paul Vidal de la Blache (1845-1918): Coğrafyanın bölgesel bir bilim olarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. "Possibilism" (olasılıkcılık) fikrini ortaya atmıştır.

11- Piri Reis (1470-1553): Piri Reis, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış bir denizci, kâşif ve kartografçıdır. Ünlü Piri Reis Haritası, dünyanın en eski haritalarından biridir ve coğrafi keşifler hakkında önemli bilgiler içermektedir.

12- Katip Çelebi (1609-1657): Katip Çelebi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış bir coğrafyacı ve bilim insanıdır. "Cihannüma" adlı eseri, dünyanın coğrafi bilgilerini içeren bir ansiklopedik eserdir.

13- Ali Kuşçu (1403 -1474): Türk gökbilimcidir. İstanbul’un enlem ve boylamını ölçerek güneş saatlerini yapmıştır

14- Evliya Çelebi (1611-1682): "Seyahatname" adlı eseriyle tanınır. 10 ciltten oluşan bu eserde, 17. yüzyıl Osmanlı coğrafyası detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

15- Sırrı Erinç (1919-2007): Türkiye'de klimatolojinin gelişimine büyük katkıda bulunan bir bilim insanıdır. Türkiye'nin iklimi üzerine birçok çalışması bulunmaktadır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2