• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
 • https://twitter.com/Suleymanshen
 • https://www.instagram.com/ders.cografya
 • https://www.youtube.com/@cografyatv706
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
 
Tanıtım/reklamTakvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

 • Coğrafya dersi haftalık ders konuları - 28/01/2022
 • 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

                     COĞRAFYA DERSİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI
                                                                 


  Sevgili Öğrenciler, aşağıda hazırlanmış ders takvimini işlerken;
  Öncelikle EBA canlı derslerinizi kaçırmamanızı ve bu dersleri çok ciddiye almanızı, not tutmanızı öneriyorum. Zira sınavlarınız yüz yüze yapılacak ve konuların telafisi olmayacak.
  1-Çalışmalarınızı verilmiş tarihe göre yapmanız( takvimde hangi dersin ne zaman yapılacağı belirtilmiştir)

  2- Çalışmalarınızı yaparken dinç olmanız,(öğrenme motivasyonunuz çok önemli, unutmayın!)
  3- Çalışmanızı belirli bir sıraya göre yapmanız yararınıza olacaktır( önce konuyu öğrenmeniz, öğrendiklerinizi test etmeniz ve konu ile verilmiş ödevi yapmanız, unutmayın sevgili öğrenciler, öğrenme ve öğrendiklerimizi test etme ardışık durum gerektirir). 
  ****güncellenmekte***

  H  TARİH SINIFİŞLENECEK
  KONU
  DERSİN İŞLENMESİ İÇİN MUTLAKA YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALAR
  121.09.20209Doğa ve İnsan Etkileşimi Konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.  
  121.09.202010Dünya'nın tektonik oluşumu
  111Yeryüzünde Biyoçeşitlilik
  112Ekstrem Olaylar
  228.09.20209Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri 
  228.09.202010Jeolojik zamanlar
  211Ekosistemin Öğeleri ve İşleyişi

  212Küresel İklim Değişimi
  305.10.20209Coğrafya Bilminin Tarihi Gelişimi 
  305.10.202010İç kuvvetler;EpirojenezOrojenez 
  311Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
  Su Ekosistemlerinin İşleyişi
  312Küresel Değişimi İle Mücadele
  412.10.20209Evren, Güneş Sistemi ve Dünyamız
  Dünyamızın Şekli ve Boyutları
  412.10.202010Volkanizma-Depremler
  411Nüfus Politikaları
  412Geçmişte Geleceğe Şehir ve Ekonomi
  519.10.20209Dünyamızın Hareketleri
  Dünyamızın Kendi Etrafındaki Hareketi(Günlük Hareketi)
  519.10.202010Kayaçlar ve Yer şekilleri 
  511Türkiye'nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları
  512Geleceğin Dünyası
  626.10.20209Dünyamızın Güneş Etrafındaki Hareketi(Yıllık Hareketi)
  626.10.202010Türkiye'de İç kuvvetler
  611Şehirlerin Gelişimi ve Fonksiyonları, Şehirlerin Etki Alanları
  612Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
  702.11.20209Dünyamızın Güneş Etrafındaki Hareketi(Yıllık Hareketi)nin Sonuçları ve Türkiye'ye Etkileri
  702.11.202010Dış kuvvetler 
  711Türkiye'de Fonksiyonlarına Göre Şehirler
  712Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri-2
  809.11.20209Coğrafi Koordinat Sistemi 
  Konumlar, Enlem-Boylam
  809.11.202010Karstik şekiller- Buzullar
  811Türkiye'de Kır Yerleşmeleri
  812Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
  916.11.20209Yerel Saatler, Ulusal Saatler
  916.11.202010Kıyılarda oluşan şekiller 
  911Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal ve Beşeri Etmenler
  912Ulaşımı Etkileyen Faktörler
  1023.11.20209Türkiye'nin Coğrafi Konumu
  1023.11.202010Türkiye'de dış kuvvetler
  1011Doğal Kaynaklar ve Türkiye'nin Doğal Kaynakları
  1012Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
  1130.11.20209Harita Bilgisi, ProjeksiyonlarHarita Çeşitleri
  1130.11.202010Türkiye'de kıyı şekilleri 
  11Türkiye'nin Ekonomik Politikaları Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
  12Küresel Ticaraet
  1207.12.20209Ölçek Türleri, Ölçeklerin Birbirlerine Dönüştürülmesi
  1207.12.202010Türkiye'nin yer şekilleri ve genel özellikleri
  11Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
  12Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
  1314.12.20209Haritalarda Uzunluk, Alan ve Eğim Hesaplamaları
  1314.12.202010Yeryüzündeki sular 
  11Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık-2
  12Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi;Tarihi Ticaret Yolları
  1421.12.20209Haritacılığın Tarihi Gelişimi, CBS, Harita Yapma Yöntemleri,
  1421.12.202010Akarsular
  11Türkiye'de Sebzecilik-Seracılık
  12Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarındaki Yeri
  1528.12.20209 İzohips
  1528.12.202010Türkiye'deki sular 
  11Türkiye'de Ormancılık
  12Türkiye'de Turizm; Doğal Turizm Sembolleri
  1604.01.20219Atmosfer ve Hava Olayları
  1604.01.202110Yeryüzündeki topraklar
  11Türkiye'de Hayvancılık
  12Türkiye'nin Kültürel Mirası, Coğrafi İşaretler
  1711.01.20219Hava Durumu ve İklim, 
  1711.01.202110Türkiye'ki topraklar 
  11Türkiye'de Hayvancılık-2
  12Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
  1818.01.20219İklim Elemanları
  1818.01.202110Türkiye'ki toprak kullanımı
  11Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri
  12Türkiye'nin Turizm Politikaları
  25.01.2021
  01.02.2021
  1908.02.20219Sıcaklık, Sıcaklığa Etki Eden Faktörler
  1908.02.202110Yeryüzündeki bitkiler
  11Türkiye'de Madencilik
  12Jeopolitik Konum
  2015.02.20219Sıcaklığın Yayılışına Etki Eden Faktörler
  2015.02.202110Türkiye'de bitki örtüsü
  11Türkiye'nin Enerji Kaynakları
  12Yeni Su Yolları; Kanallar
  2122.02.20219Basınç
  2122.02.202110Nüfusun önemi ve özellikleri
  11Türkiye'de Sanayi
  12Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
  2201.03.20219Basınç Alannları
  2201.03.202110Yeryüzünde nüfusun dağılışı
  11Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
  12Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
  2308.03.20219Rüzgarlar
  2308.03.202110Nüfus piramitleri
  11İlk Uygarlıklar
  12Türk Kültür Havzası
  2415.03.20219Nem ve Nem Çeşitleri
  2415.03.202110Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimi
  11Ölçme Değerlendirme
  12Ölçme Değerlendirme
  2522.03.20219Yağış ve Yağış Çeşitleri
  2522.03.202110Türkiye nüfusunun özellikleri
  11Anadolu'daki İlk Uygarlıklar
  12Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
  2629.03.20219Yeryüzündeki İklim Tipleri
  Sıcak İklim Tipleri
  2629.03.202110Dünyadaki göçler
  11Yeryüzündeki Kültürler
  12Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
  2705.04.20219Ilıman-Soğuk İklim Tipleri
  2705.04.202110Türkiye'de göçler
  11Türk Kültürü
  12Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması- Gelişmişlik Ölçütleri
  2812.04.20219Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler ve Türkiye İklim Elemanları
  2812.04.202110Ekonomik faaliyet türleri
  11Uluslararası Ticaraet
  12Enerji Güzergahları ve Etikileri
  2919.04.20219Türkiye İklimleri
  2919.04.202110Dünyada ulaşım
  11Uluslararası Turizm
  12Çatışma Bölgeleri
  3026.04.20219İlk Yerleşmeler, Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler, Yerleşme Türleri
  3026.04.202110Afetler
  11Tarım ve Ekonomi, Almanya, Danimarka, Pakistan
  12Sınır Aşan Sular Sorunu
  3103.05.20219Türkiye'de Yerleşmenin Tarihçesi
  3103.05.202110Afetler(Tsunami-su baskınları)
  11Küresel ve Bölgesel Örgütler
  12Dünya Barışı
  3210.05.20219Türkiye'de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler
  3210.05.202110Afetler(çığ-orman yangınları)
  11Çevresel Sorunların Sınıflandırılması
  12Doğal Çevrenin Sınırlılığı, Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
  3317.05.20219Bölge Kavramı ve Bölgelerin Sınıflandırılması
  3317.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(depremler-tsunami)
  11Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı
  12Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
  Çevre Politikaları
  3424.05.20219Bölge Sınırları
  3424.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(heyelan-yıldırım)
  11Tükenen ve Alternatif Doğal Kaynaklar
  12Çevre Sorunlarına Ülkelerin Yaklaşımları
  3531.05.20219İnsan Doğa İlişkisi
  3531.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(kuraklık-kasırga)
  11Doğal Kaynakların Farklı Kullanımı
  12Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye düşen Görevler
  3607.06.20219İnsanın Doğal Çevrede Yaptığı Değişikliklerin Sonuçları
  3607.06.202110Türkiye'de doğal afetler
  11Arazi Kullanımı Şeklinin Çevreye Etkileri
  12Çevresel Örgütler
  3714.06.20219Ölçme Değerlendirme
  3714.06.202110Afetlerden korunma
  11Küresel Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkması ve Yayılması
  12Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

   

   

  Duyuru Arşivi

 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Meslek Liseleri 2018-2019 Eg-Og.Ders Secimi Dilekçesi
 • 9. Sınıf Yazılı Örnekleri
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Dönemlik Performans- ödev görevleri hakkında
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Resimlerle Türkiye
 • Ödev, performans ve proje görevlerinin teslim adresi
 • Afrika'daki Açlığa Duyarsız Kalmayalım
 • 2013 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2013-LYS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorularının Yer Alması (06.05.2013)
 • Çevre İçin Birşeyler Yapalım
 • Mart 2013Tebliğler Dergisi İçeriği
 • İnsani Değerler ve Pozitif Psikoloji Paneli 22 Şubatta yapılacak.
 • Öğretmenlere Sınav Açıklaması
 • "Kendini Tanı, Potansiyelini Etkili Kullan" Konulu Seminer
 • ÖSYS BAŞVURULARI 2 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • II. Coğrafya Sınavı
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Eylül'de Uludağ Görüntüleri
 • Uzman Öğretmenlik, Baş Öğretmenlik Neden, Amaç Ne? Ne Yapılmalı?
 • Kağıthane Anadolu Lisesi Ortalama Yükseltme ve Sorumlulu Sınav Tarihleri Belli Oldu.
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi • Reklam/tanıtım.
     Belki bir gün...
  Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                     Süleyman ŞEN
  VİZYONUMUZ
  Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
  MİSYONUMUZ
  Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
  Reklam/tanıtım
  Hava Durumu
  Site Haritası