• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/results?search_query=s%C3%BCleyman+%C5%9Fen+ile+Co%C4%9Frafya
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
 
Tanıtım/reklamTakvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Online Coğrafya Ders Konuları

Milli Eğitim Bakanlığımızın konu hakkındaki ayrıntılı çalışmaları devam etmekte. Milli Eğitim Bakanlığımızın yapacağı çalışmalara ek olarak yapılacak çalışmamız aşağıda belirtilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

                   COĞRAFYA DERSİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI
                                                               


Sevgili Öğrenciler, aşağıda hazırlanmış ders takvimini işlerken;
Öncelikle EBA canlı derslerinizi kaçırmamanızı ve bu dersleri çok ciddiye almanızı, not tutmanızı öneriyorum. Zira sınavlarınız yüz yüze yapılacak ve konuların telafisi olmayacak.
1-Çalışmalarınızı verilmiş tarihe göre yapmanız( takvimde hangi dersin ne zaman yapılacağı belirtilmiştir)

2- Çalışmalarınızı yaparken dinç olmanız,(öğrenme motivasyonunuz çok önemli, unutmayın!)
3- Çalışmanızı belirli bir sıraya göre yapmanız yararınıza olacaktır( önce konuyu öğrenmeniz, öğrendiklerinizi test etmeniz ve konu ile verilmiş ödevi yapmanız, unutmayın sevgili öğrenciler, öğrenme ve öğrendiklerimizi test etme ardışık durum gerektirir). 

H  TARİH SINIFİŞLENECEK
KONU
DERSİN İŞLENMESİ İÇİN MUTLAKA YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALAR
121.09.20209Doğa ve İnsan Etkileşimi Konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.  
121.09.202010Dünya'nın tektonik oluşumu
111Yeryüzünde Biyoçeşitlilik
112Ekstrem Olaylar
228.09.20209Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri 
228.09.202010Jeolojik zamanlar
211Ekosistemin Öğeleri ve İşleyişi

212Küresel İklim Değişimi
305.10.20209Coğrafya Bilminin Tarihi Gelişimi 
305.10.202010İç kuvvetler;Epirojenez, Orojenez 
311Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
Su Ekosistemlerinin İşleyişi
312Küresel Değişimi İle Mücadele
412.10.20209Evren, Güneş Sistemi ve Dünyamız
Dünyamızın Şekli ve Boyutları
412.10.202010Volkanizma-Depremler
411Nüfus Politikaları
412Geçmişte Geleceğe Şehir ve Ekonomi
519.10.20209Dünyamızın Hareketleri
Dünyamızın Kendi Etrafındaki Hareketi(Günlük Hareketi)
519.10.202010Kayaçlar ve Yer şekilleri 
511Türkiye'nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları
512Geleceğin Dünyası
626.10.20209Dünyamızın Güneş Etrafındaki Hareketi(Yıllık Hareketi)
626.10.202010Türkiye'de İç kuvvetler
611Şehirlerin Gelişimi ve Fonksiyonları, Şehirlerin Etki Alanları
612Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
702.11.20209Dünyamızın Güneş Etrafındaki Hareketi(Yıllık Hareketi)nin Sonuçları ve Türkiye'ye Etkileri
702.11.202010Dış kuvvetler 
711Türkiye'de Fonksiyonlarına Göre Şehirler
712Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri-2
809.11.20209Coğrafi Koordinat Sistemi 
Konumlar, Enlem-Boylam
809.11.202010Karstik şekiller- Buzullar
811Türkiye'de Kır Yerleşmeleri
812Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
916.11.20209Yerel Saatler, Ulusal Saatler
916.11.202010Kıyılarda oluşan şekiller 
911Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal ve Beşeri Etmenler
912Ulaşımı Etkileyen Faktörler
1023.11.20209Türkiye'nin Coğrafi Konumu
1023.11.202010Türkiye'de dış kuvvetler
1011Doğal Kaynaklar ve Türkiye'nin Doğal Kaynakları
1012Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
1130.11.20209Harita Bilgisi, Projeksiyonlar, Harita Çeşitleri
1130.11.202010Türkiye'de kıyı şekilleri 
11Türkiye'nin Ekonomik Politikaları Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
12Küresel Ticaraet
1207.12.20209Ölçek Türleri, Ölçeklerin Birbirlerine Dönüştürülmesi
1207.12.202010Türkiye'nin yer şekilleri ve genel özellikleri
11Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
12Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
1314.12.20209Haritalarda Uzunluk, Alan ve Eğim Hesaplamaları
1314.12.202010Yeryüzündeki sular 
11Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık-2
12Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi;Tarihi Ticaret Yolları
1421.12.20209Haritacılığın Tarihi Gelişimi, CBS, Harita Yapma Yöntemleri,
1421.12.202010Akarsular
11Türkiye'de Sebzecilik-Seracılık
12Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarındaki Yeri
1528.12.20209 İzohips
1528.12.202010Türkiye'deki sular 
11Türkiye'de Ormancılık
12Türkiye'de Turizm; Doğal Turizm Sembolleri
1604.01.20219Atmosfer ve Hava Olayları
1604.01.202110Yeryüzündeki topraklar
11Türkiye'de Hayvancılık
12Türkiye'nin Kültürel Mirası, Coğrafi İşaretler
1711.01.20219Hava Durumu ve İklim, 
1711.01.202110Türkiye'ki topraklar 
11Türkiye'de Hayvancılık-2
12Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
1818.01.20219İklim Elemanları
1818.01.202110Türkiye'ki toprak kullanımı
11Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri
12Türkiye'nin Turizm Politikaları
25.01.2021
01.02.2021
1908.02.20219Sıcaklık, Sıcaklığa Etki Eden Faktörler
1908.02.202110Yeryüzündeki bitkiler
11Türkiye'de Madencilik
12Jeopolitik Konum
2015.02.20219Sıcaklığın Yayılışına Etki Eden Faktörler
2015.02.202110Türkiye'de bitki örtüsü
11Türkiye'nin Enerji Kaynakları
12Yeni Su Yolları; Kanallar
2122.02.20219Basınç
2122.02.202110Nüfusun önemi ve özellikleri
11Türkiye'de Sanayi
12Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
2201.03.20219Basınç Alannları
2201.03.202110Yeryüzünde nüfusun dağılışı
11Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
12Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
2308.03.20219Rüzgarlar
2308.03.202110Nüfus piramitleri
11İlk Uygarlıklar
12Türk Kültür Havzası
2415.03.20219Nem ve Nem Çeşitleri
2415.03.202110Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimi
11Ölçme Değerlendirme
12Ölçme Değerlendirme
2522.03.20219Yağış ve Yağış Çeşitleri
2522.03.202110Türkiye nüfusunun özellikleri
11Anadolu'daki İlk Uygarlıklar
12Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
2629.03.20219Yeryüzündeki İklim Tipleri
Sıcak İklim Tipleri
2629.03.202110Dünyadaki göçler
11Yeryüzündeki Kültürler
12Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
2705.04.20219Ilıman-Soğuk İklim Tipleri
2705.04.202110Türkiye'de göçler
11Türk Kültürü
12Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması- Gelişmişlik Ölçütleri
2812.04.20219Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler ve Türkiye İklim Elemanları
2812.04.202110Ekonomik faaliyet türleri
11Uluslararası Ticaraet
12Enerji Güzergahları ve Etikileri
2919.04.20219Türkiye İklimleri
2919.04.202110Dünyada ulaşım
11Uluslararası Turizm
12Çatışma Bölgeleri
3026.04.20219İlk Yerleşmeler, Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler, Yerleşme Türleri
3026.04.202110Afetler
11Tarım ve Ekonomi, Almanya, Danimarka, Pakistan
12Sınır Aşan Sular Sorunu
3103.05.20219Türkiye'de Yerleşmenin Tarihçesi
3103.05.202110Afetler(Tsunami-su baskınları)
11Küresel ve Bölgesel Örgütler
12Dünya Barışı
3210.05.20219Türkiye'de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler
3210.05.202110Afetler(çığ-orman yangınları)
11Çevresel Sorunların Sınıflandırılması
12Doğal Çevrenin Sınırlılığı, Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
3317.05.20219Bölge Kavramı ve Bölgelerin Sınıflandırılması
3317.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(depremler-tsunami)
11Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı
12Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Çevre Politikaları
3424.05.20219Bölge Sınırları
3424.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(heyelan-yıldırım)
11Tükenen ve Alternatif Doğal Kaynaklar
12Çevre Sorunlarına Ülkelerin Yaklaşımları
3531.05.20219İnsan Doğa İlişkisi
3531.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(kuraklık-kasırga)
11Doğal Kaynakların Farklı Kullanımı
12Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye düşen Görevler
3607.06.20219İnsanın Doğal Çevrede Yaptığı Değişikliklerin Sonuçları
3607.06.202110Türkiye'de doğal afetler
11Arazi Kullanımı Şeklinin Çevreye Etkileri
12Çevresel Örgütler
3714.06.20219Ölçme Değerlendirme
3714.06.202110Afetlerden korunma
11Küresel Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkması ve Yayılması
12Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

 

GÜMÜŞPALA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

16 MART 2020 TARİHİ İTİBARİ İLE İŞLENMEMİŞ COĞRAFYA 9-10 SINIF KONULARI VE 
                                       ON LİNE OLARAK  İŞLENECEK KONULAR
                                                               


Sevgili Öğrenciler, aşağıda hazırlanmış ders takvimini işlerken;
1- Çalışmalarınızı verilmiş tarihe göre yapmanız( takvimde hangi dersin ne zaman yapılacağı belirtilmiştir)
2- Çalışmalarınızı yaparken dinç olmanız,(öğrenme motivasyonunuz çok önemli, unutmayın!)
3- Çalışmanızı belirli bir sıraya göre yapmanız yararınıza olacaktır( önce konuyu öğrenmeniz, öğrendiklerinizi test etmeniz ve konu ile verilmiş ödevi yapmanız, unutmayın sevgili öğrenciler, öğrenme ve öğrendiklerimizi test etme ardışık durum gerektirir). 

H

TARİH

SINIF

İŞLENECEK

 KONU

AÇIKLAMA
MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR

 
116-20.
03.2020

 

 

9.


S
ı
n
ı
f

Nem-
Yoğuşma-Yoğuşma Ürünleri

 
Öğrenilecek Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=441&pt=Nem  

ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=13&t=css


Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/nem.pdf


1

 16-20.
03.2020

 

 

 

 

 

10.

S
ı
n
ı
f
Nüfusun
önemi ve özellikler
i

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR


Konu

http://www.suleymansen.com/?pnum=318&pt=N%C3%BCfus+Co%C4%9Frafyas%C4%B1


ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=42&t=css

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=43&t=css


Yapılacak Ödev  http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya10_nufus_sinavi1_(1).pdf

 2

 

  

23-27.
03.2020

 

 

9.

S
ı
n
ı
f
Yağış
Çeşitleri

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR


Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=443&pt=Ya%C4%9F%C4%B1%C5%9Flar  


ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=13&t=css   

Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_yagis_konu_sinavi-2.pdf

2
 23-27.
03.2020

 

 

 

 

10.

S
ı
n
ı
fYeryüzünde Nüfus
Dağılış
ı

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR


Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=318&pt=N%C3%BCfus+Co%C4%9Frafyas%C4%B1ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=43&t=css

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=44&t=css


Yapılacak Ödev 
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya10_nufus_sinavi2.pdf


 

 

  


30Mart
03.04.
2020 9.

S
ı
n
ı
fBüyük
İklim
Tipleri

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR

Konu

http://www.suleymansen.com/?pnum=426&pt=%C4%B0klim+Tipleri


ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=14&t=css


Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinav_ornegi2-iklim.pdf3

 

30 Mart
3 Nisan
2020

 

 

 

10.

S
ı
n
ı
fNüfus Piramitleri

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR


Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=318&pt=N%C3%BCfus+Co%C4%9Frafyas%C4%B1


ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=45&t=css


Yapılacak Ö
dev 
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya10_nufus_sinavi2.pdf

 

 

 

 06-10.
04.2020

 

 

9.


S
ı
n
ı
f

Ilıman-
Soğuk
Kuşak İklimleri

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR


Konu

http://www.suleymansen.com/?pnum=426&pt=%C4%B0klim+Tipleri


ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testlerihttp://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=14&t=css   

Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinavi3_-buyuk_iklimler.pdf

4

 
06-10.
04.2020

 

 

10.

S
ı
n
ı
f

Türkiye Nüfusunun Tarihsel Gelişimi- Türkiye’de Nüfus
Dağılış
ı

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR

Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=460&pt=T%C3%BCrkiye+N%C3%BCfus+Co%C4%9Frafyas%C4%B1


ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=47&t=css

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=48&t=css  


Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/10cografya_turkiye_nufus_sinavi.pdf
 

  

 13-17.
04.2020

 

 

 9.

S
ı
n
ı
f

Türkiye’nin İklimi 
ve İklim
Elemanları

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR


Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=360&pt=T%C3%BCrkiye%27nin+%C4%B0klimi


ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=15&t=css     

Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinav_orn1-turkiye_iklimi.pdf

5

 


13-17.
04.2020

10.
S
ı
n
ı
f
Türkiye Nüfusunun Özellikleri

MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR
 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=460&pt=T%C3%BCrkiye+N%C3%BCfus+Co%C4%9Frafyas%C4%B1

ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=49&t=css


Yapılacak Ö
dev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/10cografya_turkiye_nufus_sinavi.pdf

 

6


20-24.
04.2020


9.
S
ı
n
ı
f

 
Türkiye'de 
Görülen
İklim 
Çeşitleri

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR

Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=360&pt=T%C3%BCrkiye%27nin+%C4%B0klimi

ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=15&t=css

Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinav_orn1-turkiye_iklimi.pdf
6

 


20-24.
04.2020
10.
S
ı
n
ı
f

 Göçler

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR

Konu http://www.suleymansen.com/?pnum=508&pt=G%C3%B6%C3%A7ler


ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=46&t=css


Yapılacak Ödev http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/gocler.pdf


27-30.

04.2020

9.
S
ı
n
ı
f

 
Yerleşme
ve
Yerleşmenin
Gelişimi

 

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR

Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=315&pt=Yerle%C5%9Fme+Co%C4%9Frafyas%C4%B1

ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=16&t=css

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=16,17&t=css

Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/yerlesme_sinavi.pdf

7

 


27-30.

04.2020

10.
S
ı
n
ı
f

 

Türkiye'de Göçler

 MUTLAKA YAPILACAK OLANLAR

Konu http://www.suleymansen.com/?pnum=509&pt=T%C3%BCrkiye%27de+G%C3%B6%C3%A7ler

ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=50&t=css

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=51&t=css

Yapılacak Ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_de_gocler.pdf

04-08.

05.2020

9.
s
ı
n
ı
f

 

Türkiye'de

Yerleşme
Tarihi

 

 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=458&pt=T%C3%BCrkiye%27de++Yerle%C5%9Fme+

ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTest.aspx?Id=16&p=0&t=css

yapılacak ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/ulkemizde_yerlesme_(1).pdf
8

 

04-08.

05.2020

10.
s
ı
n
ı
f

 

Ekonomik faaliyetlerin sınıflan-
dırılması

 

    Konu
Kitaptaki konu

    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=52,53&t=css

    Yapılacak ödev


11-15.

05.2020

9.
s
ı
n
ı
f

 
Türkiye'de

Yerleşmeyi
Etkileyen
Faktörler

 

 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=458&pt=T%C3%BCrkiye%27de++Yerle%C5%9Fme+#line6

    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=17,18,19&t=css
    Yapılacak ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/ulkemizde_yerlesme_(1).pdf9

 

11-15.

05.2020

10.
s
ı
n
ı
f

 

Dünya'da ulaşım

 

 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=319&pt=Ula%C5%9F%C4%B1m+Co%C4%9Frafyas%C4%B1

    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=54&t=css

    Yapılacak ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/ulasim.pdf10 18-22.

05.2020

9.
s
ı
n
ı
f

 

Bölge 

Kavramı

 

 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=402&pt=B%C3%B6lgeler+Co%C4%9Frafyas%C4%B1

    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=20&t=css

    Yapılacak ödev

http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/bolgeler_konu_sinavi.pdf10

 

18-22.

05.2020

10.
s
ı
n
ı
f

 

Doğal
Afetler

 

 Konu

http://www.suleymansen.com/?pnum=473&pt=Do%C4%9Fal+Afetler
    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=54,55&t=css

    Yapılacak ödev

http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/dogal_afetler.pdf

 1125-29.

05.2020

9.
s
ı
n
ı
f

 
Bölge sınırlarının oluşması

 

 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=473&pt=Do%C4%9Fal+Afetler

    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=21,22&t=css

    Yapılacak ödev
h
ttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/bolgeler_konu_sinavi.pdf

11

 
25-29.

05.2020

10.
s
ı
n
ı
f

 
Doğal afetlerin 
yayılışı

 

 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=473&pt=Do%C4%9Fal+Afetler

    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=56&t=css

    Yapılacak ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/dogal_afetlerin_dagilisi.pdf

12 01-05.06.2020

9.
s
ı
n
ı
f

 

İnsan-Doğa ilişkisi

 

 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=447&pt=Do%C4%9Fa-%C4%B0nsan-%C3%87evre

    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=23&t=css

    Yapılacak ödev

12

 
01-05.06.2020

10.
s
ı
n
ı
f

 

Türkiye'de 
doğal
afetler

 

 Konu

http://www.suleymansen.com/?pnum=524&pt=T%C3%BCrkiye%27de+Do%C4%9Fal+Afetler
    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=57&t=css
    Yapılacak ödev
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiyede_dogal_afetler.pdf

13 


08-12.

06.2020

9.
s
ı
n
ı
f

 
İnsanın doğaya
etkisi

 

 Konu

http://www.suleymansen.com/?pnum=447&pt=Do%C4%9Fa-%C4%B0nsan-%C3%87evre
    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=24&t=css
    Yapılacak ödev

13

 08-12.
06.2020

10.
s
ı
n
ı
f


 Doğal afetlerden korunma

 

 Konu
http://www.suleymansen.com/?pnum=524&pt=T%C3%BCrkiye%27de+Do%C4%9Fal+Afetler

    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/SoruTestSec.aspx?Id=58&t=css

    Yapılacak ödev
h
ttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/dogal_afetlerden_korunma.pdf

14 

15-19.
06.2020

9.
s
ı
n
ı
f

 

Değerlendirme

 

 Konu


    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri


    Yapılacak ödev

14

15-19.
06.2020 

10.
s
ı
n
ı
f

 

Değerlendirme

 

 Konu


    Ortaöğretimmateryal/eba  çözülecek konu testleri


    Yapılacak ödev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anasayfa
Yorumlar - Yorum Yaz
Reklam/tanıtım.
 Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Reklam/tanıtım
Hava Durumu
Site Haritası