• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları9

Coğrafya dersi yazılı örneklerinin verildiği web sitesi http://bilgiyelpazesi.net/egitim_ogretim/yazili_sorulari_yazili_arsivi/cografya_dersi_yazili_sorulari.asp  

SıraKonudeğerlendirme soruları
1İnsan ve Doğa
2Haritalar, Prejeksiyonlar
Ölçekler
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirme(haritalar).pdf
3Meridyen, Paralel
Enlem ve Boylam
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirme(pare-meridyen).pdf
4Yerel saat
Ulusal saat
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirmr(yerel_saat).pdf
5Uzaklık, Alan,Eğim
Ölçek bulma
6İzohipslerhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirme(izohipsler).pdf
7Dünya'nın şekli ve hareketleri
sonuçları
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirme(dunya_donuyor).pdf
8Atmosfer, hava, iklimhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirme(atmosfer).pdf
9Sıcaklıkhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirme(sicakligin_dagilisi).pdf
10Basınç ve Rüzgar
11Nem ve yağış
12İklim tipleri ve bitki örtüleri
13Dünya tektoniği ve
iç yapısı, jeolojik zamanlar
14İç kuvvetler
15Dış kuvvetler
16Beşeri Coğrafya
Yerleşmeler
17Mekan Analizi
Gaziantep
18Bölgeler
Bölge tanımı
19Çevre ve Toplam
20Genel değerlendirme
ÖRNEK YAZILI SORULARI
1İNSAN,DOĞA
2HARİTALAR
3KOORDINAT
PAR-MER-EN-BOYLAM
4YEREL SAAT
5ALAN,EĞİM
UZAKLIK BUL
6İZOHİPSLER
7DÜNYA ŞEKLİ
HAREKETLERİ
8ATMOSFER
9SICAKLIK
10BASINÇ
RÜZGAR
11NEM-YAĞIŞ
12İKLİMLER
13DÜNYA'NIN OLUŞUMU
14DÜNYA İÇ KUVVETTLER
15DÜNYA DIŞ KUVVETLER
16BEŞERİ COĞ
YERLEŞMELER
17MEKAN ANALİZİ
18BÖLGELER
19ÇEVRE
COĞRAFYA GİRİŞ
COĞRAFYA TANIM, BÖLÜMLERİ, İLGİLİ BİLİMLER
DOĞAL SİSTEMLER

HARİTALAR
COĞRAFİ KOORDİNATLAR
İZOHİPSLER

DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI
DÜNYA'NIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI
DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİ

İKLİM BİLGİSİ
ATMOSFER VE HAVA OLAYLARI

-Atmosferin tanımı
-Atmosfer katmanları ve kısa özellikleri
-Atmosferi oluşturan unsurlar(gazlar) ve oranları
-Su buharının en çok olduğu atmosfer katmanı
-Hava olaylarının cereyan ettiği hava katmanı
-Atmosferdeki hava hareketleri
-Sıcaklık-hava hareketleri arasındaki ilişki
-Dikey hava hareketleri ve sonuçları
-Yatay hava hareketleri ve sonuçları
-Rüzgarın oluşma nedenleri
-Basınç-rüzgar ilişkisi
-Basınç farkı
-Hava durumu ve iklim bunlara ait özellikler
-Günlük hava ölçümleri , hava tahminleri
-Başlıca iklim elemanları

SICAKLIK
-Sıcaklık ve ısı arasındaki fark
-Sıcaklığın yeryüzüne dağılışına etki eden faktörler
-Sıcaklığın yeryüzüne dağılışına en çok etki eden
-Karalar ve denizlerin dağılışı ve sıcaklık ilişkisi
-Okyanus akıntıları ve sıcaklık ilişkisi
-Yükselti ve sıcaklık ilişkisi
-Rüzgarlar ve sıcaklık dağılış ilişkisi
-Bakı ve sıcaklık ilişkisi
-Nem ve sıcaklık ilişkisi
-Bitki örtüsü ve sıcaklık ilişkisi
-İzoterm kavramı
-İndirgenmiş sıcaklık kavramı
-İzoterm haritaları
- İndirgenmiş eş sıcaklık eğrileri
-Dünya ocak ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık haritası
-Dünya temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık haritası
-İndirgenmiş ocak -temmuz sıcaklık haritalarının birbirine farkları,değişme şartları

BASINÇ
Aşağıdaki kavramları açıklayınız?
-Hava basıncı
-Havanın alçalması-yükselmesi ile basınç ilişkisi
-Alçak basınç oluşumu, alçak basınçta havanın hareket yönü,
-Yüksek basınç oluşumu, yüksek basınçta havanın hareket yönü,
-Normal basınç,nerede,hangisıcaklıkta,ne kadar yüksekte ölçüldü
-Atmosfer basıncını etkileyen faktörler
-Atmosfer basıncının dağılışını etkileyen faktörler
-Başlıca basınç merkezleri, Termik basınç merkezleri, Dinamik basınç merkezleri
-Başlıca basınç kuşakları, dünya'nın neresinde hangi basınç kuşakları var
-Yüksek basınç alanları,nedeni
-Alçak basınç alanları nedenleri
-Alizeler ve basınç alanları
-İzobarlar
-Basınç merkezlerine doğru esen rüzgarların yönleri

RÜZGARLAR

-Rüzgarın Tanımı
-Rüzgarların oluşumu ve oluşum nedenleri
-Rüzgarın Hızını Ölçen Araç
-Rüzgarın Hızı nasıl ifade edilir
-Rüzgar çeşitleri,sınıflandırma
-Koriolis kuvveti
-Rüzgarın Yönün değiştiren etmenler
-Rüzgarın hızını etkileyen faktörler
-Rüzgar frekansı
-Hakim rüzgar yönü
-Rüzgargülü ve ne işe yaradığı
*Sürekli Rüzgarlar
-Alizelerin oluşum şekli
-Alizelerin esiş yönü
-Alizelerin estiği enlemler
-Alizelere başka ne isim verilimiştir
-Batı rüzgarlarının esiş enlemleri,yönleri,özelliği
-Kutup rüzgarlarının esiş enlemleri

*Mevsimlik Rüzgarlar
-Muson rüzgarlarının etkili olduğu yerler
-Muson rüzglarının oluşma nedenleri
-Yaz-Kış musonlarının esme yönleri ve özellikleri

*Yerel Rüzgarlar
-Yerel rüzgarlanın oluşma nedenleri
-Meltem rüzgarları özellikleri çeşitleri
-Kara meltemi, deniz meltemi ,dağ meltemi ,vadi meltemi
-Fön Rüzgarları

*Tropikal rüzgarlar
-Tayfunlar ,tornadolar, Hurrican


NEM VE YAĞIŞ
Aşağıdaki kavramları açıklayınız?

Nemin havada bulunuşu
-Yoğuşma
-Nemin Yoğuşması
-Su Döngüsü
-Nemin Kaynakları
-Atmosfere nem nasıl geçer
-Atmosferde nemin bulunma şekilleri
-Nemin ifade edilme şekilleri
-Mutlak nem , tanımı , çok-az bulunduğu yerler , kaynağı
-Maksimum nem tanımı , çok-az bulunduğu yerler
-Bağıl nem , özelliği
-Sıcaklık ile maksimum nem arasındaki ilişki
-Bağıl nem formülü
*Bulutlar
-Yüksek bulutlar , orta bulutlar , alçak bulutlar
-Yağmur getiren bulutlar
-Sis nerede , nasıl oluşur
-Yağışlar (yağmur,kar,dolu)
-Yoğuşma ürünleri (çiy,kurağı,kırç)
-0 derece sıcaklığı altında-üstünde oluşan yoğuşma ürünleri

*Yağış Oluşum Şekilleri
-Yükselim yağışları nasıl oluşur
-Yamaç yağışları nasıl oluşur
-Cephe yağışları nasıl oluşur
-Yağışın yer yüzüe dağılışı
-Yağışın dağılışında etkili olan etmenler
-Yağış rejmi tanımı
-Başlıca yağış rejimi özellikleri
-İzoyet eğrisi
-En çok yağış alan en az yağış alan yerler


İKLİM TİPLERİ

*İklim Tipleri
-Ana iklim kuşakları (4 temel iklim grupları)
-İklimin tanımı
-Yeryüzünde farklı iklim grtuplarının olmasının temel nedeni
-İklim bölgelerinin oluşumunda belirleyici olan unsurlar
*Sıcak İklimler
-Ekvatoral iklimin yağış ve sıcaklık özelliği bitki örtüsü
-Suptropikal iklimin yağış sıcaklık özelliği bitki örtüsü etkilediği alanlar
-Muson ikliminin yağış ve sıcaklık özelliği basınç ile olan ilişkisi bitki örtüsü etkilediği alanlar oluşum özelliği
-Çöl ikliminin yağış sıcaklık ve özelliği , bitki örtüsü ve etkilediği alanlar-görüldüğü yerler

*Ilıman İklimler
-Ilıman okyanus ikliminin yağış ve sıcaklık özelliği bitki örtüsü etkilediği alanlar oluşum özelliği
-Akdeniz ikliminin yağış ve sıcaklık özelliği bitki örtüsü etkilediği-görüldüğü yerler
-Step ikliminin yağış sıcaklık özelliği bitki örtüsü görüldüğü yerler
-Karasal ikliminin yağış ve sıcaklık özelliği bitki örtüsü görüldüğü yerler
-Karasal iklimin yağış ve sıcaklık özelliği bitki örtüsü görüldüğü yerler

*Soğuk İklimler
-Tundra ikliminin yağış ve sıcaklık özelliği bitki örtüsü görüldüğü yerler
-Kutup ikliminin yağış ve sıcaklık özelliği bitki örtüsü görüldüğü yerler
*Yüksek Dağlık Alan İklimler
-Yağış ve sıcaklık özellikleri bitki örtüsü
-Yağış özellikleri birbirine benzeyen iklim tipleri
-Yağış özellikleri bakımından en avantajlı iklimler


BİTKİ ÖRTÜSÜ

DÜNYA'NIN TEKTONİK OLUŞUMU 
JEOLOJİK ZAMANLAR
İÇ KUVVETLER
DIŞ KUVVETLER

BEŞERİ COĞRAFYA
YERLEŞME TARİHİ
YERLEŞME TİPLERİ

BİR BÖLGENİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

BÖLGE KAVRAMI VE BÖLGELER

ÇEVRE VE TOPLUM
İNSAN VE DOĞAL ÇEVRE İLİŞKİSİ
İNSANINI DOĞAYA ETKİSİ

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
26° 28° 20°
Site Haritası