• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

Online Coğrafya Ders Konuları

Milli Eğitim Bakanlığımızın konu hakkındaki ayrıntılı çalışmaları devam etmekte. Milli Eğitim Bakanlığımızın yapacağı çalışmalara ek olarak yapılacak çalışmamız aşağıda belirtilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

                   COĞRAFYA DERSİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI
                                                               


Sevgili Öğrenciler, aşağıda hazırlanmış ders takvimini işlerken;
Öncelikle EBA canlı derslerinizi kaçırmamanızı ve bu dersleri çok ciddiye almanızı, not tutmanızı öneriyorum. Zira sınavlarınız yüz yüze yapılacak ve konuların telafisi olmayacak.
1-Çalışmalarınızı verilmiş tarihe göre yapmanız( takvimde hangi dersin ne zaman yapılacağı belirtilmiştir)

2- Çalışmalarınızı yaparken dinç olmanız,(öğrenme motivasyonunuz çok önemli, unutmayın!)
3- Çalışmanızı belirli bir sıraya göre yapmanız yararınıza olacaktır( önce konuyu öğrenmeniz, öğrendiklerinizi test etmeniz ve konu ile verilmiş ödevi yapmanız, unutmayın sevgili öğrenciler, öğrenme ve öğrendiklerimizi test etme ardışık durum gerektirir). 

H  TARİH SINIFİŞLENECEK
KONU
DERSİN İŞLENMESİ İÇİN MUTLAKA YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALAR
121.09.20209Doğa ve İnsan Etkileşimi Konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.  
121.09.202010Dünya'nın tektonik oluşumu
111Yeryüzünde Biyoçeşitlilik
112Ekstrem Olaylar
228.09.20209Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri 
228.09.202010Jeolojik zamanlar
211Ekosistemin Öğeleri ve İşleyişi

212Küresel İklim Değişimi
305.10.20209Coğrafya Bilminin Tarihi Gelişimi 
305.10.202010İç kuvvetler;Epirojenez, Orojenez 
311Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
Su Ekosistemlerinin İşleyişi
312Küresel Değişimi İle Mücadele
412.10.20209Evren, Güneş Sistemi ve Dünyamız
Dünyamızın Şekli ve Boyutları
412.10.202010Volkanizma-Depremler
411Nüfus Politikaları
412Geçmişte Geleceğe Şehir ve Ekonomi
519.10.20209Dünyamızın Hareketleri
Dünyamızın Kendi Etrafındaki Hareketi(Günlük Hareketi)
519.10.202010Kayaçlar ve Yer şekilleri 
511Türkiye'nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları
512Geleceğin Dünyası
626.10.20209Dünyamızın Güneş Etrafındaki Hareketi(Yıllık Hareketi)
626.10.202010Türkiye'de İç kuvvetler
611Şehirlerin Gelişimi ve Fonksiyonları, Şehirlerin Etki Alanları
612Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
702.11.20209Dünyamızın Güneş Etrafındaki Hareketi(Yıllık Hareketi)nin Sonuçları ve Türkiye'ye Etkileri
702.11.202010Dış kuvvetler 
711Türkiye'de Fonksiyonlarına Göre Şehirler
712Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri-2
809.11.20209Coğrafi Koordinat Sistemi 
Konumlar, Enlem-Boylam
809.11.202010Karstik şekiller- Buzullar
811Türkiye'de Kır Yerleşmeleri
812Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
916.11.20209Yerel Saatler, Ulusal Saatler
916.11.202010Kıyılarda oluşan şekiller 
911Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal ve Beşeri Etmenler
912Ulaşımı Etkileyen Faktörler
1023.11.20209Türkiye'nin Coğrafi Konumu
1023.11.202010Türkiye'de dış kuvvetler
1011Doğal Kaynaklar ve Türkiye'nin Doğal Kaynakları
1012Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
1130.11.20209Harita Bilgisi, Projeksiyonlar, Harita Çeşitleri
1130.11.202010Türkiye'de kıyı şekilleri 
11Türkiye'nin Ekonomik Politikaları Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
12Küresel Ticaraet
1207.12.20209Ölçek Türleri, Ölçeklerin Birbirlerine Dönüştürülmesi
1207.12.202010Türkiye'nin yer şekilleri ve genel özellikleri
11Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
12Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
1314.12.20209Haritalarda Uzunluk, Alan ve Eğim Hesaplamaları
1314.12.202010Yeryüzündeki sular 
11Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık-2
12Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi;Tarihi Ticaret Yolları
1421.12.20209Haritacılığın Tarihi Gelişimi, CBS, Harita Yapma Yöntemleri,
1421.12.202010Akarsular
11Türkiye'de Sebzecilik-Seracılık
12Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarındaki Yeri
1528.12.20209 İzohips
1528.12.202010Türkiye'deki sular 
11Türkiye'de Ormancılık
12Türkiye'de Turizm; Doğal Turizm Sembolleri
1604.01.20219Atmosfer ve Hava Olayları
1604.01.202110Yeryüzündeki topraklar
11Türkiye'de Hayvancılık
12Türkiye'nin Kültürel Mirası, Coğrafi İşaretler
1711.01.20219Hava Durumu ve İklim, 
1711.01.202110Türkiye'ki topraklar 
11Türkiye'de Hayvancılık-2
12Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
1818.01.20219İklim Elemanları
1818.01.202110Türkiye'ki toprak kullanımı
11Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri
12Türkiye'nin Turizm Politikaları
25.01.2021
01.02.2021
1908.02.20219Sıcaklık, Sıcaklığa Etki Eden Faktörler
1908.02.202110Yeryüzündeki bitkiler
11Türkiye'de Madencilik
12Jeopolitik Konum
2015.02.20219Sıcaklığın Yayılışına Etki Eden Faktörler
2015.02.202110Türkiye'de bitki örtüsü
11Türkiye'nin Enerji Kaynakları
12Yeni Su Yolları; Kanallar
2122.02.20219Basınç
2122.02.202110Nüfusun önemi ve özellikleri
11Türkiye'de Sanayi
12Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
2201.03.20219Basınç Alannları
2201.03.202110Yeryüzünde nüfusun dağılışı
11Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
12Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
2308.03.20219Rüzgarlar
2308.03.202110Nüfus piramitleri
11İlk Uygarlıklar
12Türk Kültür Havzası
2415.03.20219Nem ve Nem Çeşitleri
2415.03.202110Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimi
11Ölçme Değerlendirme
12Ölçme Değerlendirme
2522.03.20219Yağış ve Yağış Çeşitleri
2522.03.202110Türkiye nüfusunun özellikleri
11Anadolu'daki İlk Uygarlıklar
12Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
2629.03.20219Yeryüzündeki İklim Tipleri
Sıcak İklim Tipleri
2629.03.202110Dünyadaki göçler
11Yeryüzündeki Kültürler
12Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
2705.04.20219Ilıman-Soğuk İklim Tipleri
2705.04.202110Türkiye'de göçler
11Türk Kültürü
12Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması- Gelişmişlik Ölçütleri
2812.04.20219Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler ve Türkiye İklim Elemanları
2812.04.202110Ekonomik faaliyet türleri
11Uluslararası Ticaraet
12Enerji Güzergahları ve Etikileri
2919.04.20219Türkiye İklimleri
2919.04.202110Dünyada ulaşım
11Uluslararası Turizm
12Çatışma Bölgeleri
3026.04.20219İlk Yerleşmeler, Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler, Yerleşme Türleri
3026.04.202110Afetler
11Tarım ve Ekonomi, Almanya, Danimarka, Pakistan
12Sınır Aşan Sular Sorunu
3103.05.20219Türkiye'de Yerleşmenin Tarihçesi
3103.05.202110Afetler(Tsunami-su baskınları)
11Küresel ve Bölgesel Örgütler
12Dünya Barışı
3210.05.20219Türkiye'de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler
3210.05.202110Afetler(çığ-orman yangınları)
11Çevresel Sorunların Sınıflandırılması
12Doğal Çevrenin Sınırlılığı, Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
3317.05.20219Bölge Kavramı ve Bölgelerin Sınıflandırılması
3317.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(depremler-tsunami)
11Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı
12Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Çevre Politikaları
3424.05.20219Bölge Sınırları
3424.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(heyelan-yıldırım)
11Tükenen ve Alternatif Doğal Kaynaklar
12Çevre Sorunlarına Ülkelerin Yaklaşımları
3531.05.20219İnsan Doğa İlişkisi
3531.05.202110Doğal afetlerin yayılışı(kuraklık-kasırga)
11Doğal Kaynakların Farklı Kullanımı
12Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye düşen Görevler
3607.06.20219İnsanın Doğal Çevrede Yaptığı Değişikliklerin Sonuçları
3607.06.202110Türkiye'de doğal afetler
11Arazi Kullanımı Şeklinin Çevreye Etkileri
12Çevresel Örgütler
3714.06.20219Ölçme Değerlendirme
3714.06.202110Afetlerden korunma
11Küresel Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkması ve Yayılması
12Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2