• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
Duyurular
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Aktif Öğrenme-Öğretme 9

9.sınıf Coğrafya Dersi kazanımlarının öğrencilere daha doğru ve daha hızlı yöntemler kullanılarak verilmesi  önem arz etmektedir.  Ayrıca  olabildiğince görsel kullanmak öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlar. Bu amaçla bir konuya ait  “konu içeriklerini, kavramları, yazılı görselleri, videoları,  animasyonları, değerlendirme çalışmalarını, performans görevlerini, örnek yazılı sorularını” bir arada vermeye çalıştık. Faydalı olması dileğiyle

 

 Çalışma Açıklama/Kavramlar/Alt başlıklar/Bilinmesi gerenler/ Videolar/Anlatım Kartları/ Değerlendirmeler/Örnek soru ve yazılılar 

ÜNİTE-KONU      
DOĞAL SİSTEMLER-    COĞRAFYA, İNSAN VE DOĞA
Süre//takvim 
Kazanımlar
ve açıklmalar

9.1.1-Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
a) Dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilir.
b) Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılığa yer verilir.

Değer ve Coğrafi BeceriDoğa sevgisi ve Öz denetim
Bilinmesi
Gerekenler
* İklim(İklimin insan üzerine etkileri-beslenme-giyim-barınma) 
* Sular  (suların insan hayatına etkileri içme-sulama-temizlik),
 
* Bitki örtüsü, 
 Toprak,  Yeryüzü Şekilleri, bunların insana etkileri, doğa olayları ve bunların etkileri,

Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9-1.ders.pdf
Video 1http://www.eba.gov.tr/video/izle/91845b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Video 2http://www.eba.gov.tr/video/izle/79855478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Video 3http://www.eba.gov.tr/video/izle/753752a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Konu özeti
 Konu sınavıhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_doga_insan_cografya.pdf
ÜNİTE- KONU COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ
Süre//takvim

Kazanımlar ve açıklamalar

9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.
Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinlere yer verilir.

Değer ve Coğrafi BeceriDoğa sevgisi
Bilinmesi
Gerekenler
* Coğrafya, canlı çevre elemanları, cansız çevre elemanları,
* Coğrafyanın konusu ve bölümleri,
* Coğrafyanın prensipleri
 Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9_cog.bolumeri-konusu_(2).pdf
 Video1http://www.eba.gov.tr/video/izle/366652a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Video2http://www.eba.gov.tr/video/izle/62285b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Video3
Konu özeti
Konu sınavıhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_cografyanin_bolumleri.pdf
ÜNİTE- KONUCOĞRAFYANIN TANIMI, ÖNEMİ, GELİŞİMİ
Süre//takvim

Kazanımlar ve açıklamalar

9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.
a) Coğrafya biliminin önemine değinilir.
b) Coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmalarına da yer verilir.

Değer ve Coğrafi BeceriZamanı algılama
Bilinmesi
Gerekenler
* Coğrafya öğrenmenin gerekçeleri, coğrafya bilmenin faydaları,
* Coğrafyanın tarihsel gelişimi, coğrafyaya katkı veren düşünür ve uygarlıklar,
* Coğrafi Keşifler ve Avrupa'daki gelişmeler,Piri Reis ve Osmanlıda coğrafya,
* Modern Türkiye'de coğrafi gelişmeler,
* CBS(coğrafi bilgi sistemleri),
* Önemli Türk coğrafyacılar
Video-1http://www.eba.gov.tr/video/izle/62936ace1aec5f3d94b8cbd09f99512093d0fa4456001
Konu özeti
Konu sınavıhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_cografyanin_onemigelisimi.pdf
ÜNİTE-KONUCOĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ
Süre//takvim 
Kazanımlar ve açıklamalar

9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.
b) Türkiye’nin konumuna yer verilir.

Değer ve Coğrafi Beceriler
Bilinmesi
Gerekenler
* Coğrafi konum,
* Matematik konum, matematik konumun etkileri ve sonuçları
* Özel konum, özel konumun etkileri ve sonuçları sonuçları

* Meridyenler, meridyenlerin sayısı, özellikleri, ardışık meriyenler ve özellikleri,
* Paraleller, paralellerin sayısı, özellikleri,
* Ekvator, özelliği, başlangıç meridyeni, özelliği ,
* Yarım küreler, (batı yarım küre, doğu yarım küre, kuzey yarım küre, güney yarım küre)
* Enlem, yüksek enlemler, orta enlemler, alçak enlemler
* Enlemin etkileri ve sonuçları
* Boylam, boylamın etkileri ve sonuçları
* Zaman farklar
ı, yerel saat, yerel saat hesaplama,
* Ulusal saat,ulusal saatlerin kullanım amaçları,
* Tarih değiştirme çizgisi,
* Ülkemizin coğrafi konumu,
* Ülkemizin matematik konumu ve bunun sonuçları
* Ülkemizin özel konumu ve bunun sonuçları
Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografyada_koordinatlar.pdf
Meridyenlerhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/87425b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Paralellerhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/87485b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Boylamlarhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/71925b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Enlemlerhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/25355b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Matematik Konumhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/1578b53b241a70d034473899410855fde303027bea002
Yerel saat http://www.eba.gov.tr/video/izle/42265b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Yerel saat-Anlatım görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/yerelsaat2.pdf
Türkiye'nin Matematik Konumuhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/78695478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Anlatım Görseli-Türkiye Matematik konumuhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_matematik_konumu.pdf
Anlatım Görseli-Türkiye Matematik konumu-2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_cografi_konumu.pdf
Konu özeti
Konu Sınavıhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_paralel_meridyen_konu_sinavi.pdf
Konu Sınavı2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9_cografya_yerelsaat+cog.konu.pdf
Konu Sınavı3http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_yerel_saat_hesap.konu_sinavi.pdf
ÜNİTE-KONU HARİTALAR, ÖLÇEKLER, PROJEKSİYONLAR, İZOHİPSLER
Süre//takvim 
Kazanım ve açıklamalar

9.1.5. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
a) Projeksiyonlara yer verilir.
b) Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.
c) Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir.

9.1.6. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
a) Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanları ve çalışmaları üzerinde durulur.
b) Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerine yer verilir.
c) Mekânsal verilerin haritaya aktarımında nokta, çizgi ve alansal gösterimlerden yararlanılması sağlanır.

9.1.7. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerini ayırt eder.
a) Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntemlere yer verilir.
b) Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir.

Değer ve Coğrafi BeceriCoğrafi gözlem
Bilinmesi
Gerekenler
* Haritaların kullanım alanları, haritaların insan hayatını kolaylaştırmak için neler sunduğu,
* Haritanın tanımı,
* Haritacılığın 2500 yıllık tarihi, dünyanın nasıl bir yer olduğu düşünceleri ve bunun haritaya yansıması,
* İlk çağ uygarlıklarında haritacılık,
* İslam dünyasında haritacılık,
* Türk haritacılığı ve Biruni, Piri Reis ve haritası ve günümüzde haritacılık yöntemleri, 
* Harita başlığı, harita işaretleri(lejand),
* Ölçek(kesir ölçek ve çizgi ölçek),
* Koordinat sistemi( meridyenler ve paraleller),
* Yön işareti

* CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve içeriği ve amacı
*
Projeksiyonlar ve Özellikleri(düzlem, konik ve silindir projeksiyonlar) bu
   projeksiyonların hata payları ve doğruluk oranları 
* Haritalardaki işaretler(noktasal ve çizgisel aktarımlar) ve renklerin ne anlama
  geldiği
HARİTALAR HANGİ UNSURLARDAN OLUŞUR?

 Görselhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/haritalar_ders_anlatim.pd
 Haritalarda ölçekhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/21625b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Harita hazırlamahttp://www.eba.gov.tr/video/izle/641152a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Projeksiyonlarhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/2714b53b241a70d034473899410855fde303027bea001
 
Uzunluk,alan bulma)http://www.eba.gov.tr/video/izle/28865b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Haritalarda Yer şekillerini gösterme yöntemlerihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/12615b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
İzohipsler-1http://www.eba.gov.tr/video/izle/14285b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
İzohipsler-eğim-2http://www.eba.gov.tr/video/izle/84835b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
 Görsel1-izohips http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/izohipsler2.pdf
Görsel2-izohipshttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/izohipsler.pdf
Konu özeti
Konu Sınavı
ÜNİTE-KONUDÜNYA'NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI
Süre//takvim

Kazanım ve açıklamalar

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.
Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

Değer ve Coğrafi BeceriZamanı algılama
Bilinmesi
Gerekenler
* Geoit özelliği,
* Geoit olmasının sonuçları,
* Küre gibi olmasının sonuçları(aralarında fark var), 
Konu Özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=416&pt=D%C3%BCnyam%C4%B1z%C4%B1n+%C5%9Eekli-Boyutlar%C4%B1
 Ekvatorhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/5373425bf9d398f004e8f9ef84b81a4864d4225e9c001
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/9811b74636753668242e1b4afa6541e78c4b627bea001
Dünya'nın şekli http://www.eba.gov.tr/video/izle/94835a5eb6f5484ab47e990eeee88853de5c92d09c001
 Yer Kürenini şeklihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/34225b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Konu Sınavıhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya2sin.org-dunya.pdf
ÜNİTE- KONU DÜNYA'NIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI
Süre//takvim

Kazanın ve açıklamalar

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.
Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

Değer ve Coğrafi Beceri
 Bilinmesi
Gerekenler
* Dünya'nın hareketleri
* Kendi etrafındaki hareketleri ve bunun sonuçları
* Güneş'in etrafındaki hareketi ve bunun sonuçları,
   * Eksen eğikliği ve bunun sonuçları
   * Dünya'nın Güneş'e yaklaşması, uzaklaşmasının sonuçları
* Yörünge düzlemi ve yaşanan değişiklikler
* Ekinoks ve ekinoks tarihleri,
* Gündönümü ve gündönümü tarihleri(solstisler),
* Dönenceler ve dönence adları, dereceleri, ışınların gelme açıları,
* 3 Ocak(günberi veya perihel) tarihi ve sonuçları 
* 4 Temmuz (günöte veya aphel)tarihi ve sonuçları
* Çizgisel hız ve özelliği
* Açısal hız ve özelliği
* Kavramlar; eksen,yörünge, yörünge düzlemi, ekliptik düzlem,  günberi ve
  günöte,merkezkaç kuvveti, dönüş hızı, açısal hız, çizgisel hız 
* İklim kuşakları
    * Matematik iklim kuşakları
    * Sıcaklık kuşakları
 Konu Özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=417&pt=D%C3%BCnyam%C4%B1z%C4%B1n+Hareketleri
 Yıllık Harekethttp://www.eba.gov.tr/video/izle/71675b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Ekinokslar http://www.eba.gov.tr/video/izle/24605b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Eksen eğikliği http://www.eba.gov.tr/video/izle/98715b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Gündönümleri http://www.eba.gov.tr/video/izle/36978101cb5f5d64ae34f477159ac5f03ff7949641002
KonuSınavı1http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_2sin-orn2_dunya.pdf
Konu Sınavı2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinav-ornegi4-dunya-2.pdf
Konu Sınavı3http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_2.sin-orneig3-dunya_(1).pdf
ÜNİTE- KONUATMOSFER, HAVA DURUMU, İKLİM,
Süre//takvim

Kazanım ve açıklamalar

9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
9.1.10. Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.

Değer ve Coğrafi BeceriCoğrafi gözlem
Bilinmesi
Gerekenler

* Atmosferin tanımı, özellikleri,
* Atmosferin katmanlar
ın adları ve özellikleri,
* Atmosfer bas
ıncı,
* Atmosferde bulunan gazlar ve bunlar
ın oranları,
* Troposfer katman
ı ve özellikleri,
* Atmosferdeki hava hareketleri ve çe
şitleri(dikey- yatay hava hareketleri) sonuçları,   
* So
ğuyan-ısınan  havanın hareketleri ve yönleri,
* yo
ğuşma, terleme, buharlaşma, soğuma kavramları,
* Bas
ınç ve rüzgar ilişkisi,
* Hava durumu ve iklim aralar
ındaki farklar ve bunlara ait tanımlar,
* Hava tahmin raporlar
ı, meteoroloji istasyonları, hava durumu, iklim, bunların arasındaki
   farklar,
* Başlıca iklim elemanları(sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış)

 Konu Özeti
Atmosfer
http://www.suleymansen.com/?pnum=425&pt=Atmosfer+ve+Yap%C4%B1s%C4%B1
 Atmosfer ve İklimhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/225052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Hava durumu ve İklimhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/88445b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Hava durumu ve İklim2 http://www.eba.gov.tr/video/izle/772152a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
İklim elemanlarıhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/607652a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Konu Özeti
İklim ve İklim Elemanları
http://www.suleymansen.com/?pnum=427&pt=%C4%B0klim+ve+%C4%B0klim+Elemanlar
Konu Sınavı-iklimhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinav_ornegi1-iklim.pdf
Konu Sınavı1http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinav_ornegi1-atmosfer.pdf
İKLİM ELEMANLARI -SICAKLIK 
Süre//takvim40+40' // 11-15 Şubat 2019

Kazanımlar ve açıklamalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

Değer ve Coğrafi BeceriCoğrafi gözlem
Bilinmesi
Gerekenler
* Başlıca iklim elemanları(sıcaklık, rüzgar, nem, basınç, yağış),
* Isı ve sıcaklık farkları,
* Sı
caklığın dağılışına etki eden unsurlar
  * Güneş,
  * Atmosfer,
  * Güneş ışınlarının yere düşme açısı( küre olması,günlük ve yıllık hareketi, eksen eğikliği, bakı) 
  * Kara-Deniz da
ğılışı,
  * Okyanus ak
ıntıları,
  * Yükselti,
  * Rüzgarlar,
  
* Nem ve bitki örtüsü,
* Eş sıcaklık eğrıleri-izoterm çizgileri kullanım amaçları,
* Dünya y
ıllık sıcaklık haritalarının özellikleri( ocak-temmuz haritaları),
* İndirgenmi
ş sıcaklık kavramı(yükselti farkı kaldırılmışsıcaklık değeri),
* Gerçek s
ıcaklık kavramı,
Konu Özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=439&pt=S%C4%B1cakl%C4%B1k
 
Konu sınavı
Sıcaklık http://www.eba.gov.tr/video/izle/1777582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Sıcaklığa etki eden faktörler http://www.eba.gov.tr/video/izle/980859cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
Konu Sınavı1http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sicaklik_konu_sinavi-1.pdf
Konu Sınavı2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sicaklik_konu_sinavi-2.pdf
İKLİM ELEMANALARI-BASINÇ
Süre//takvim40+40' // 18-22 Şubat 2019

Kazaımlar ve açıklamalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

 Değer ve Coğfafi Beceri
Bilinmesi
Gerekenler
* Basınç, hava basıncını tanımı,
* Basınç değerleri, basınç birimi,
* Barometre
* Bas
ınca etki eden faktörler;
  * Yükselti,
  * Sıcaklık,
  * Yoğunluk,
  * Yer çekimi,
  * Dünya'nın hareketleri,
* Basınç türleri;
  * Alçak basınç ve oluşum şartları,
  * Yüksek basınç ve oluşum şartları,
* İzobar(eş basınç eğrileri),
* Basıncın dağılışı,
  * Sürekli basınç kuşakları,
  * Yarı sürekli basınç kuşakaları,
* Basınç rüzgar ilişkisi,
 Konu Özeti
http://www.suleymansen.com/?pnum=440&pt=Bas%C4%B1n%C3%A7
 Basınçhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/5080582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Konu Sınavı1http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_basinc_konu_sinavi-1.pdf
Konu Sınavı2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9_cografya_basinc_konu_sinavi-2.pdf
İKLİM ELEMANLARI-RÜZGARLAR
Süre//takvim40+40' // 25 Şubat-1 Mart 2019

Kazanım ve açıklmalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

Değer ve Coğrafi Beceri
Bilinmesi
Gerekenler
* Rüzgarların oluş nedenleri,
* Rüzgarların yönüne  etki eden faktörleri,
* Anemometre, 
* Rüzgarların esiş hızı ve esiş hızına nelerin etki ettiği
* Hakim rüzgar yönü,
* Yarım küreler göre rüzgarlardaki sapmaları,
* Sürekli rüzgarları
   * Alizeler, ters alizeler
   * Batı rüzgarları 
   * Kutup rüzgarları 
* Mevsimlik rüzgarları ve oluş nedenlerini, görüldüğü yerleri,
* Yerel rüzgarları ve etki alanlarını,
* Avrupa ve Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarlar
* Föhn rüzgarları ve özellikleri
Konu Özeti
Rüzgarlar video http://www.eba.gov.tr/video/izle/79045349f74ab3b334f42bc5a7b74e5120ebf2d09c001
Konu Sınavı1http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9_cografya_ruzgarlar_konu_sinavi-1.pdf
Konu Sınavı2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9-ruzgarlar2-konusinavi.pdf
Konu Sınavı3http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9_ruzgarlar3-konu_sinavi.pdf
Konu Sınavı4http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9_ruzgarlar4-konu_sinavi.pdf
İKLİM ELEMANALARI-NEM
Süre//takvim40+40' // 04-08 Mart 2019

Kazanım ve açıklamalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

Değer ve Coğrafi Becer
Bilinmesi
Gerekenler
* Su döngüsü,
* Su buharı, suyun hangi yollarla havaya karıştığı
* Suyun hallerini,
* Buharlaşma ve çeşitleri,
* Nem çeşitlerini
  * Maksimum nem,
  * Bağıl nem,
  * Mutlak nem 
* Havadaki nemi artıran- azaltan faktörleri,
* Nem ve diğer iklim elemanlarının ilişkisi(sıcaklık-nem ilişkisi)
Konu Özeti
nem yağış http://www.eba.gov.tr/video/izle/7625573b48d5ae73c46cd86da800f92aa4c6c2d09c001

Konu Sınavı1

http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya-9_nem_konu_sinavi-1.pdf
Konu Sınavı2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_nem_konu_sinavi-2.pdf
İKLİM ELEMANLARI- YAĞIŞ
Süre//takvim40+40' // 11-15 Mart 2019

Kazanım ve açıklamalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

Değer ve Coğrafi Beceri
 Bilinmesi
Gerekenler
* Nem ve özellikleri,
* Yoğuşma, 
* Yoğuşma ve yoğuşmaya nelerin etki ettiği, yoğuşma seviyesi,
* Bulut ve bulut çeşitleri(kümülüsler, sirrusler, stratüsler ve nimbüsler), yağmur getiren
   bulutlar, bulutluluk oranı,
* Yağış ve yağış çeşitleri( zeminde oluşan yagişlar- çiy-kırağı-kırç,havada oluşan yağışlar-
   yağmur-dolu-kar), yapay yağmur,
* Yağmurlar ve oluşum şekilleri
  * Yamaç yağışları,
  * Konveksiyonel-yükselim yağışları,
  * Cephe yağışları,
* Yağış rejimleri(düzenli-düzensiz rejimler)
Konu Özeti
Konu Sınavı1http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_yagis_konu_sinavi-1_(1).pdf
Konu Sınavı2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_9_yagis_konu_sinavi-2.pdf
YERYÜZÜNDEKİ İKLİM TİPLERİ
Süre//takvim

40+40' // 18-22 Mart 2019 ve 40+40' // 25-29 Mart 2019

Kazanım ve açıklamalar

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

Değer ve Coğrafi Beceri

 Bilinmesi
Gerekenler
* İklimin tanımı, hava durumu,
* İklime nelerin etki ettiği,
* İklim kuşakları(sıcak-ılıman-soğuk iklim kuşakları),
* Sıcak İklimler, bunlara ait sıcaklık-yağış ve bitki örtüsü özellikleri, bu iklimlerin insan
   hayatına etkileri,

  * Ekvatoral iklim,
  * Savan iklimi,
  * Muson iklimi ve
  * Çöl iklimi
* Ilıman İklimler, bunlara ait sıcaklık-yağış ve bitki örtüsü özellikleri, bu iklimlerin insan
   hayatına etkileri,

  * Akdeniz iklimi,
  * Ilıman Okyanusal iklim,
  * Sert karasal iklim ve
  * Ilıman karasal iklim,
* Soğuk iklimler, bunlara ait sıcaklık-yağış ve bitki örtüsü özellikleri, bu iklimlerin insan
   hayatına etkileri,

  * Tundra iklimi,
  * Yüksek dağ iklimi ve
  * Kutup iklimi

Konu Özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=426&pt=%C4%B0klim+Tipleri
 
Sıcak İklim kuşakları http://www.eba.gov.tr/video/izle/669959cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
Ilıman-soğuk iklimler  http://www.eba.gov.tr/video/izle/262559cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
Konu Sınavı1

Konu Sınavı2

http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinav_ornegi2-iklim.pdf
TÜRKİYE İKLİMİ VE ÖZELLİKLERİ
Süre//takvim

40+40'// 01-05 Nisan 2019 Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler
40+40'// 08-12 Nisan 2019 Türkiye’deki iklim elemanları
40+40'// 15-19 Nisan 2019 Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özellikleri

Kazanım ve açıklamalar

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlere yer verilir.
b) Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri üzerinde durulur.
c) Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerine yer verilir

Değer ve Coğrafi Beceri

Bilinmesi Gerekenler* Türkiye'nin iklimini etkileyen unsurlar(coğrafi konumunun etkileri, dağların, denizlerin
   etkileri,
  * Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri
  * Yer şekilleri ve etkileri,
  * Türkiye'yi etkileyen rüzgarlar,
 
  * Denizler ve etkileri
* Türkiye'nin sıcakılık değerleri, ocak ve temmuz ortalamaları,
* Türkiye'nin başlıca iklim tipleri,
  * Akdeniz iklimi,
  * Karadeniz iklimi,
  * Karasal iklim,
* Türkiye'nin iklim alt çeşitleri,ana iklim alanları, geçiş iklim alanları, karadeniz
   iklimi(batı karadeniz iklimi,orta karadeniz iklimi ve doğu karadeniz iklimi) akdeniz
   iklimi(marmara tipi, ege tipi akdeniz iklimleri) karasal iklim(iç anadolu, doğu anadolu,
   güneydoğu anadolu iklim tipleri),
* Tüm yılın sıcaklık ve yağış değerlerine göre iklim grafikleri ve bunların farklılıkları

* Türkiye'nin mikro ve makro iklim alanları,
* Düşük sıcaklıklar ve etkileri, 
* Türkiye'nin nem özelliği, bağıl nem, mutlak nem,
* Türkiye'de yağışlar ve oluşum farklılıkları-orografik yağış-cephe yağışı-konveksiyonel
   yağış, 
* Türkiye'de yağışın dağılışı(kurak alanlar,yağışlı alanlar)

Konu Özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=360&pt=T%C3%BCrkiye%27nin+%C4%B0klimi
Video-Türkiye sıcaklıkhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/3059582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Türkiye iklimlerihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/983052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Konu Sınavı-1

http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9cografya_sinav_orn1-turkiye_iklimi.pdf

Konu Sınavı-2

II. ÜNİTE:BEŞERİ COĞRAFYA
YERLEŞMENİN TARİHİ
Süre//takvim

40+40' // 22-26 Nisan 2019 

Kazanım ve açıklamalar

9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
Yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verilir.

Değer ve Coğrafi Beceri

Bilinmesi Gerekenler* Yerleşmenin Tanımı, 
* Yerleşmeyi etkileyen faktörler;
  * Doğal Faktörler(iklim, yer şekillleri, su kaynakları, bitki örtüsü, jeolojik yapı, doğal
     afetler)
  * Beşeri Faktörler(tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, madencilik, savaşlar)
* İlk insandan başlayarak günümüze insan faaliyetleri(toplayıcılık, avcılık, evçilleştirme,
    tarım, ticaret, sanayi, hizmet, bilişim) 
* Faaliyetlere göre ilk yerleşme yerleri ve bu yerleşmelerin özellikleri(dünya üzerinde
    bulundukları yerler-enlemler-
* İlk uygarlık merkezleri ve bu merkezlerin isimleri, insanın 2,5 milyon yıllık ayak izleri-
    çağlar(taş devirleri, maden devirleri) bu devirlerde ortaya çıkan gelişmeler-yenilikler,
* Paleolitik (Yontma Taş) devri ve 
* Neolitik (Cilalı Taş) de
vir ve önemi, gelişmeleri
* Yerleşmenin olmadığı yerler(su yüzeyleri, yeryüzü şekilleri, kutuplar, kurak alanlar ve
   bataklıklar-gür ormanlar)
* Ökümen ve Anöküman alanlar
Konu özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=315&pt=Yerle%C5%9Fme+Co%C4%9Frafyas%C4%B1
Beşeri dokuhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/7968582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Beşeri Sistemlerhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/512952a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
İlk yerleşme-değişimhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/522459cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
 
Yerleşmeyi Sınırlayan faktörler http://www.eba.gov.tr/video/izle/6763582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

Konu Sınavı

YERLEŞME DOKU VE TİPLERİ
Süre//takvim

40+40' // 29 Nisan- 3 Mayıs 2019 

Kazanım ve açıklamalar

9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.
a) Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.
b) Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.

Değer ve Coğrafi Beceri

Bilinmesi
Gerekenler
* Kırsal Yerleşme
  * Dokusuna göre kırsal yerleşmeler
    * Dağınık kırsal yerleşme
    * Toplu kırsal yerleşme
    * Seyrek kırsal yerleşme

  * Nüfus büyüklüğüne göre kırsal yerleşmeler
    * Köyden küçük ve köye bağlı kırsal yerleşmeler(köy altı yerleşmeler)
       * Sürekli köy altı yerleşmeleri(çiftlik, mahalle, mezra, divan)
       * Geçici köy altı yerleşmeleri(yayla, kom, ağıl, oba, dam, dalyan)
    * Köy
    * Kasaba
  * Kuruldukları yere göre kırsal yerleşmeler
     * Orman,ova, vadi,dağ eteği vb köyleri
  * Ekonomik işlevlerine göre kırsal yerleşmeler
     * Tarım, hayvancılık,ormancılık, balıkcılık,medencilikfaaliyeti yapan
         kırsal yerleşmeler)
  *Yerleşim planına göre kırsal yerleşmeler
     * Yol boyu, hat boyu, dairesel,küme, ışınsal kırsal yerleşmeler
* Kentsel(şehirsel) Yerleşmeler
 
* Nüfus miktarına göre kentsel yerleşmeler
    * Küçük şehir
    * Orta Büyüklükte şehir
    * Büyük şehir
    * Metropoliten şehir
  *İşevlerine göre kentsel şehirler
    * Turizm şehri, kültürel, ticaret, liman, tarım, maden, idari, dini ve sanayi şehirleri
* Hinterland(art bölge)
* Meskenler
  * Taş meskenler, ahşap meskenler, toprak meskenler, betonarme meskenler, diğerleri

yerleşme-mesken tiplerihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/7141582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
yerleşme doku ve tiplerihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/7690582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

Konu Sınavı

ÜLKEMİZDE YERLEŞMELER
Süre//takvim

40+40' // 06-10 Mayıs 2019 
40+40' // 13-17 Mayıs 2019

Kazanım ve açıklamalar

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.
Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.
9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder.
a) Fonksiyonel özelliklerine göre yerleşmelere yer verilirken Türkiye’nin idari yapısına değinilir.
b) Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut sınırlar dâhilinde bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılır.

Değer ve Coğrafi Beceri

Vatanseverlik
Bilinmesi
Gerekenler
* Türkiye'de yerleşmeyi etkileyen faktörler;
  * Doğal Faktörler(iklim, yer şekillleri, su kaynakları, bitki örtüsü, jeolojik yapı, doğal 
     afetler)
  * Beşeri Faktörler(tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, madencilik, savaşlar)
* İlk insandan başlayarak günümüze insan faaliyetleri(toplayıcılık, avcılık, evçilleştirme,
    tarım, ticaret, sanayi, hizmet, bilişim) 
* Türkiye'de Kırsal Yerleşme
  * Dokusuna göre kırsal yerleşmeler
    * Dağınık kırsal yerleşme
    * Toplu kırsal yerleşme 
    * Seyrek kırsal yerleşme

  * Nüfus büyüklüğüne göre kırsal yerleşmeler
    * Köyden küçük ve köye bağlı kırsal yerleşmeler(köy altı yerleşmeler)
       * Sürekli köy altı yerleşmeleri(çiftlik, mahalle, mezra, divan)
       * Geçici köy altı yerleşmeleri(yayla, kom, ağıl, oba, dam, dalyan)
    * Köy
    * Kasaba
  * Kuruldukları yere göre kırsal yerleşmeler
     * Orman,ova, vadi,dağ eteği vb köyleri
  * Ekonomik işlevlerine göre kırsal yerleşmeler
     * Tarım, hayvancılık,ormancılık, balıkcılık,medencilikfaaliyeti yapan
         kırsal yerleşmeler)
  *Yerleşim planına göre kırsal yerleşmeler
     * Yol boyu, hat boyu, dairesel,küme, ışınsal kırsal yerleşmeler
* Türkiye'de Kentsel(şehirsel) Yerleşmeler
  
* Nüfus miktarına göre kentsel yerleşmeler
    * Küçük şehir
    * Orta Büyüklükte şehir
    * Büyük şehir
    * Metropoliten şehir
  *İşevlerine göre kentsel şehirler
    * Turizm şehri, kültürel, ticaret, liman, tarım, maden, idari, dini ve sanayi şehirleri
* Türkiye'de yerleşme tarihi
  * Türkiye'de Paleolitik (yontma taş devri)yerleşmeleri
  *Türkiye'de Neoolitik (cilalı taş devri)yerleşmeleri
  * Türkiye'de Kalkollitik (maden çağı) yerleşmeleri
  * Türkiye'de ilk uygarlıklar
  *Türkiye tarihi
*Türkiye'de idari birimler
  * İl yönetimi
  * İlçe yönetimi
  * Mahalle- köy yönetimi
  * Yerel yönetimler
Türkiye'de yerleşmeyi etkileyen durumlarhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/2609582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Kır yerleşmlerihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/1394582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

Türkiye'de yerleşmeler1

http://www.eba.gov.tr/video/izle/1457582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

Konu özeti

http://www.suleymansen.com/?pnum=458&pt=T%C3%BCrkiye+Yerle%C5%9Fme+Co%C4%9Frafyas%C4%B1

Konu Sınavı

BÖLGE KAVRAMI VE BÖLGE TÜRLERİ
Süre//takvim

40+40'// 20-24 Mayıs 2019
40+40' // 27-31 Mayıs 2019

Kazanım ve açıklamalar

9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.
a) Türkiye’den de doğal ve beşerî bölge örneklerine yer verilir.
b) Türkiye’deki farklı bölge örneklerinin varlığından ve bu zenginlikten hareketle ülke sevgisine vurgu yapılır.

9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.
9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır

Değer ve Coğrafi Beceri

Bilinmesi
Gerekenler
* Bölge kavramı
* Bölgelerin gruplandırılması
  * DOĞAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
    * Yeryüzü şekillerine göre bölgeler;
    * İklim tiplerine göre bölgeler;
    * Toprak özelliklerine göre bölgeler;
    * Bitki örtüsüne göre bölgeler;
    * Su özelliklerine göre bölgeler;
    * Doğal afetlere göre bölgeler;
  * EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
    * Tarım özelliklerine göre bölgeler;
    * Sanayi özelliklerine göre bölgeler;
    * Madenlere göre bölgeler;
    * Turizm özelliklerine göre bölgeler;
    * Serbest ticaret özelliklerine göre bölgeler;
    * Ulaşım özelliklerine göre bölgeler;
    * Karma bölgeler;
  * BEŞERİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
    * Nüfus özelliklerine göre bölgeler;
    * Yerleşme özelliklerine göre bölgeler;
    * Konut yapı özelliklerine göre bölgeler;
    * Kültür ve dini özelliklerine göre bölgeler;
    * Siyasi-askeri özelliklerine göre bölgeler;
    * İdari özelliklerine göre bölgeler;
    * Planlama özelliklerine göre bölgeler;
  * İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER
    * Mülki idari özelliklerine göre bölgeler;
    * Yerel yönetim özelliklerine göre bölgeler;
    * Kamu kurumlarının özelliklerine göre bölgeler;
* Bölge sınırları
* Bölgeler ve ülkeler

Türkiye'de Bölge sınırlandırmashttp://www.eba.gov.tr/video/izle/30705478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Bölge sınırlarının oluşturulmasıhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/41675b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Bölge sınırlarının değişimihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/76545478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001

Konu Sınavı

IV. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM -  İNSAN VE ÇEVRE

Süre//takvim

40+40' //03-07 Haziran 2019
40+40' 10-14 Haziran 2019 Ölçme ve değerlendirme süreleri

Kazanım ve açıklamalar

9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava Limanı, Marmaray ve BAE-Dubai Palmiye gibi örneklere değinilir.
9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.
a) Örnek olaylardan hareketle doğa-insan etkileşiminden kaynaklanan risklere değinilir.
b) İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı olmalarının gerekliliği vurgulanır.

Değer ve Coğrafi Beceri

Öz denetim ve doğa sevgisi 
Bilinmesi
Gerekenler
* Çevre
* İnsanın çevreyi kullanması, çevreden faydalanması
* İnsanın çevreye etkisi
  * İnsanın çevreye verdiği zararlar

Konu Sınavı

 
 
 
  
 
 
 
 

Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Okul Başarısında En Önemli Unsur Nedir?
Hava Durumu
Site Haritası