• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Aktif Öğrenme-Öğretme 9

9.sınıf Coğrafya Dersi kazanımlarının öğrencilere daha doğru ve daha hızlı yöntemler kullanılarak verilmesi  önem arz etmektedir.  Ayrıca  olabildiğince görsel kullanmak öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlar. Bu amaçla bir konuya ait  “konu içeriklerini, kavramları, yazılı görselleri, videoları,  animasyonları, değerlendirme çalışmalarını, performans görevlerini, örnek yazılı sorularını” bir arada vermeye çalıştık. Faydalı olması dileğiyle

 

 Çalışma Açıklama/Kavramlar/Alt başlıklar/Bilinmesi gerenler/ Videolar/Anlatım Kartları/ Değerlendirmeler/Örnek soru ve yazılılar 

ÜNİTE-KONU      
DOĞAL SİSTEMLER-    İNSAN VE DOĞA
Kazanımlar
ve açıklmalar

9.1.1-Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
a) Dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilir.
b) Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılığa yer verilir.

Değer ve Coğrafi BeceriDoğa sevgisi ve Öz denetim
Bilinmesi
Gerekenler
İklim(İklimin insan üzerine etkileri-beslenme-giyim-barınma) Sular  (suların insan hayatına etkileri içme-sulama-temizlik), Bitki örtüsü,  Toprak,  Yeryüzü Şekilleri, bunların insana etkileri, doğa olayları ve bunların etkileri, coğrafyanın prensipleri
Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9-1.ders.pdf
Video 1http://www.eba.gov.tr/video/izle/91845b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Video 2http://www.eba.gov.tr/video/izle/79855478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Video 3 
Konu Sınavı
 
ÜNİTE- KONU DOĞAL SİSTEMLER - COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ
Kazanımlar ve açıklamalar

9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.
Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinlere yer verilir.

Değer ve Coğrafi BeceriDoğa sevgisi
Bilinmesi
Gerekenler
Coğrafya, canlı çevre elemanları, cansız çevre elemanları, Coğrafyanın konusu ve bölümleri,
 Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya9_cog.bolumeri-konusu_(2).pdf
 Video1http://www.eba.gov.tr/video/izle/366652a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Video2http://www.eba.gov.tr/video/izle/62285b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Video3
Konu sınavı
ÜNİTE- KONUDOĞAL SİSTEMLER-  COĞRAFYANIN TANIMI, ÖNEMİ, GELİŞİMİ
Kazanımlar ve açıklamalar

9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.
a) Coğrafya biliminin önemine değinilir.
b) Coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmalarına da yer verilir.

Değer ve Coğrafi BeceriZamanı algılama
Bilinmesi
Gerekenler
 Coğrafya öğrenmenin gerekçeleri, coğrafya bilmenin faydaları, coğrafyanın tarihsel gelişimi, coğrafyaya katkı veren düşünür ve uygarlıklar, Coğrafi Keşifler ve Avrupa'daki gelişmeler,Piri Reis ve Osmanlıda coğrafya,Modern Türkiye'de coğrafi gelişmeler, CBS(coğrafi bilgi sistemleri), önemli Türk coğrafyacılar
Video-1http://www.eba.gov.tr/video/izle/62936ace1aec5f3d94b8cbd09f99512093d0fa4456001
Konu Sınavı
Anlatım
görseli
ÜNİTE-KONUDOĞAL SİSTEMLER-  COĞRAFİ KOORDİNAT SİSTEMİ
Kazanımlar ve açıklamalar

9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.
b) Türkiye’nin konumuna yer verilir.

Değer ve Coğrafi Beceriler
Bilinmesi
Gerekenler
Meridyenler, paraleller, ekvator, başlangıç meridyeni, meridyenlerin sayısı, bulunduğu yarım küreler, meridyenlerin birbirlerine göre mesafe ve açı konumları, paralellerin sayısı, bulundukları yarım küreler, paralellerin birbirine göre mesafe ve açı konumları, batı yarım küre, doğu yarım küre, kuzey yarım küre, güney yarım küre, coğrafi konum, matematik konum, özel konum, enlem ve boylamın tanımı, yüksek enlemler, alçak enlemler, zaman farkları, yerel saat, yerel saat hesaplama, ulusal saat,ulusal saatlerin kullanım amaçları,tarih değiştirme çizgisi,ülkemizin coğrafi konumu, ülkemizin matematik konumu,
Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografyada_koordinatlar.pdf
Meridyenlerhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/87425b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Paralellerhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/87485b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Boylamlarhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/71925b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Enlemlerhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/25355b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Matematik Konumhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/1578b53b241a70d034473899410855fde303027bea002
Yerel saat http://www.eba.gov.tr/video/izle/42265b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Yerel saat-Anlatım görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/yerelsaat2.pdf
Türkiye'nin Matematik Konumuhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/78695478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Anlatım Görseli-Türkiye Matematik konumuhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_matematik_konumu.pdf
Anlatım Görseli-Türkiye Matematik konumu-2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_cografi_konumu.pdf
Konu Sınavı
ÜNİTE-KONU DOĞAL SİSTEMLER- HARİTALAR, ÖLÇEKLER, PROJEKSİYONLAR, İZOHİPSLER
Kazanım ve açıklamalar

9.1.5. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
a) Projeksiyonlara yer verilir.
b) Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.
c) Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir.

9.1.6. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
a) Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanları ve çalışmaları üzerinde durulur.
b) Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerine yer verilir.
c) Mekânsal verilerin haritaya aktarımında nokta, çizgi ve alansal gösterimlerden yararlanılması sağlanır.

9.1.7. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerini ayırt eder.
a) Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntemlere yer verilir.
b) Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir.

Değer ve Coğrafi BeceriCoğrafi gözlem
Bilinmesi
Gerekenler
Haritaların kullanım alanları, haritaların insan hayatını kolaylaştırmak için neler sunduğu,Haritanın tanımı,Haritacılığın 2500 yıllık tarihi, dünyanın nasıl bir yer olduğu düşünceleri ve bunun haritaya yansıması, İlk çağ uygarlıklarında haritacılık, İslam dünyasında haritacılık, Türk haritacılığı ve Biruni, Piri Reis ve haritası ve günümüzde haritacılık yöntemleri,CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ve içeriği ve amacı,Projeksiyonlar ve Özellikleri(düzlem, konik ve silindir projeksiyonlar) bu projeksiyonların hata payları ve doğruluk oranları Haritalardaki işaretler(noktasal ve çizgisel aktarımlar) ve renklerin ne anlama geldiği  HARİTALAR HANGİ UNSURLARDAN OLUŞUR?
Harita başlığı, harita işaretleri(lejand), ölçek(kesir ölçek ve çizgi ölçek), koordinat sistemi( meridyenler ve paraleller), yön işareti
 Görselhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/haritalar_ders_anlatim.pd
 Haritalarda ölçekhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/21625b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Harita hazırlamahttp://www.eba.gov.tr/video/izle/641152a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Projeksiyonlarhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/2714b53b241a70d034473899410855fde303027bea001
Projeksiyonlar2http://www.eba.gov.tr/video/izle/47788b649d33bd029479290c6801641eea4c1097be001
Uzunluk,alan bulma)http://www.eba.gov.tr/video/izle/28865b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Haritalarda Yer şekillerini gösterme yöntemlerihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/12615b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
İzohipsler-1http://www.eba.gov.tr/video/izle/14285b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
İzohipsler-eğim-2http://www.eba.gov.tr/video/izle/84835b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
 Görseli-izohipsler http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/izohipsler2.pdf
Görsel2-izohipslerhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/izohipsler.pdf
Konu Sınavı
ÜNİTE-KONUDOĞAL SİSTEMLER- DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI
Kazanım ve açıklamalar

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.
Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

Değer ve Coğrafi BeceriZamanı algılama
Bilinmesi
Gerekenler
Geoit olmasının sonuçları, küre gibi olmasının sonuçları(aralarında fark var), 
Konu Özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=416&pt=D%C3%BCnyam%C4%B1z%C4%B1n+%C5%9Eekli-Boyutlar%C4%B1
 Ekvatorhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/5373425bf9d398f004e8f9ef84b81a4864d4225e9c001
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/9811b74636753668242e1b4afa6541e78c4b627bea001
Dünya'nın şekli http://www.eba.gov.tr/video/izle/94835a5eb6f5484ab47e990eeee88853de5c92d09c001
 Yer Kürenini şeklihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/34225b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Konu Sınavı
ÜNİTE- KONU DOĞAL SİSTEMLER-DÜNYA'NIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI
Kazanın ve açıklamalar

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.
Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

Değer ve Coğrafi Beceri
 Bilinmesi
Gerekenler
 Dünya'nın hareketleri(kendi etrafındaki hareketleri ve bunun sonuçları- Güneş'in etrafındaki hareketi ve bunun sonuçları, yörünge düzlemi kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçları ve güneşin etrafından dönmesinin sonuçları, konu kavramlarının mutlaka bilinmesi, eksen,yörünge, yörünge düzlemi, ekliptik düzlem, ekinoks ve ekinoks tarihleri, gündönümü ve gündönümü tarihleri, dönenceler ve dönence adları, dereceleri, ışınların gelme açıları, günberi ve günöte kavramalrı( 3 ocak ve 4 temmuz tarihleri ve özellikleri), merkezkaç kuvveti, dönüş hızı, açısal hız, çizgisel hız ve bu hızların özellikleri dünyanın dönüş hızını yavaşlaması ve bunun nedenleri ve sonuçları
 Konu Özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=417&pt=D%C3%BCnyam%C4%B1z%C4%B1n+Hareketleri
 Yıllık Harekethttp://www.eba.gov.tr/video/izle/71675b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Ekinokslar http://www.eba.gov.tr/video/izle/24605b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Eksen eğikliği http://www.eba.gov.tr/video/izle/98715b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Gündönümleri http://www.eba.gov.tr/video/izle/36978101cb5f5d64ae34f477159ac5f03ff7949641002
Konu Sınavı
ÜNİTE- KONUDOĞAL SİSTEMLER- ATMOSFER, HAVA DURUMU, İKLİM, İKLİM ELEMANLARI
Kazanım ve açıklamalar

9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
9.1.10. Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.

Değer ve Coğrafi BeceriCoğrafi gözlem
Bilinmesi
Gerekenler

Atmosferin tanımı, özellikleri, katmanların adları ve özellikleri, atmosfer basıncı, atmosferde bulunan gazlar ve bunların oranları, troposfer katmanı ve özellikleri, atmosferdeki hava hareketleri ve çeşitleri(dikey- yatay hava hareketleri) sonuçları, soğuyan-ısınan  havanın hareketleri ve yönleri, yoğuşma, terleme, buharlaşma, soğuma kavramları,basınç ve rüzgar ilişkisi,hava durumu ve iklim aralarındaki farklar ve bunlara ait tanımlar, hava tahmin raporları, meteoroloji istasyonları, hava durumu, iklim, bunların arasındaki farklar, başlıca iklim elemanları(sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış)

 Konu Özeti
Atmosfer
http://www.suleymansen.com/?pnum=425&pt=Atmosfer+ve+Yap%C4%B1s%C4%B1
 Atmosfer ve İklimhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/225052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Hava durumu ve İklimhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/88445b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Hava durumu ve İklim2 http://www.eba.gov.tr/video/izle/772152a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
İklim elemanlarıhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/607652a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Konu Özeti
İklim ve İklim Elemanları
http://www.suleymansen.com/?pnum=427&pt=%C4%B0klim+ve+%C4%B0klim+Elemanlar
Konu Sınavı
İKLİM ELEMANLARI -SICAKLIK 
Kazanımlar ve açıklamalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

Değer ve Coğrafi BeceriCoğrafi gözlem
Bilinmesi
Gerekenler
Başlıca iklim elemanları(sıcaklık, rüzgar, nem, basınç, yağış),bu iklim elemanlarının oluşumu, dağılışış etkileri ve çeşitleri ile sonuçları, sıcaklığın dağılışına etki eden unsurlar( enlem, kara-deniz dağılışı,okyanus akıntıları, yükselti,rüzgarlar, bakı, nem ve bitki örtüsü) ve bunların sıcaklığın dağılışına etki etme şekilleri, eş sıcaklık eğrıleri-izoterm çizgileri kullanım amaçları, dünya yıllık sıcaklık haritalarının özellikleri( ocak-temmuz haritaları), indirgenmiş sıcaklık kavramı(yükselti farkı kaldırılmışsıcaklık değeri), gerçek sıcaklık kavramı,
Konu Özetihttp://www.suleymansen.com/?pnum=439&pt=S%C4%B1cakl%C4%B1k
 
Sıcaklık http://www.eba.gov.tr/video/izle/1777582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Sıcaklığa etki eden faktörler http://www.eba.gov.tr/video/izle/980859cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
Konu Sınavı
İKLİM ELEMANALARI-BASINÇ
Kazaımlar ve açıklamalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

 Değer ve Coğfafi Beceri
Bilinmesi
Gerekenler
Basınç,  hava basıncını tanımı, basıncın değişmesindeki temel etken-sıcaklık farkı- alçalan hava hareketleri=yüksek basınç, ağırlığı artığı için,yükselen hava hareketleri= alçak basınç, ağırlığı azaldığı için, normal basınç 45 derece enleminde 15 derece ısıda deniz seviyesinde ölçülen basınç=1013milibar(1cm2'ye yapılan ağırlık 1033gr), 1013 den fazla olana yüksek, düşük olana da alçak basınç, izobar(eş basınç değerleri) çizgileri basınç değerlerinin aynı olduğu yerler, basınç alanları ve basınç kuşakları, küre üzerindeki sürekli basınç kuşakları( termik ve dinamik basınç merkezleri, termik sıcaklık, dinamik hareket kaynaklı basınç alanları), basıncın yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler( sıcaklık farkı, yükselti farkı,yerçekimi farkı,dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, rüzgarlar) siklon=alçak basınç, antisiklon=yüksek basınç kavramları, basınç rüzgar ilişkisi,
 Konu Özeti
http://www.suleymansen.com/?pnum=440&pt=Bas%C4%B1n%C3%A7
 Basınçhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/5080582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Konu Sınavı
İKLİM ELEMANLARI-RÜZGARLAR
Kazanım ve açıklmalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

Değer ve Coğrafi Beceri
Bilinmesi
Gerekenler
 Rüzgarların oluş nedenleri, rüzgarların yönü ve yönlere etki eden faktörleri, esiş hızı ve esiş hızına nelerin etki ettiğini, anemometreyi, hakim rüzgar yönünü, yarım küreler göre rüzgarlardaki sapmaları, sürekli rüzgarları( alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları- ters alizeler), mevsimlik rüzgarları ve oluş nedenlerini, görüldüğü yerleri, yerel rüzgarları ve etki alanlarını, Avrupa ve Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarları ve Föhn rüzgarları ve özelliklerini
Konu Özeti
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/79045349f74ab3b334f42bc5a7b74e5120ebf2d09c001
Konu Sınavı
İKLİM ELEMANALARI-NEM
Kazanım ve açıklamalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

Değer ve Coğrafi Becer
Bilinmesi
Gerekenler
 Su döngüsü, su buharı, suyun hallerini, suyun hangi yollarla havaya karıştığını, buharlaşma ve çeşitleri, nem çeşitlerini(maksimum nem, bağıl nem, mutlak nem) havadaki nemi artıran- azaltan faktörleri, nem ve diğer iklim elemanlarının ilişkisi(sıcaklık-nem ilişkisi)
Konu Özeti
nem yağış http://www.eba.gov.tr/video/izle/7625573b48d5ae73c46cd86da800f92aa4c6c2d09c001

Konu Sınavı

İKLİM ELEMANLARI- YAĞIŞ
Kazanım ve açıklamalar

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.
a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.
b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.
c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

Değer ve Coğrafi Beceri
 Bilinmesi
Gerekenler
Nem ve özellikleri, sis, bulut ve bulut çeşitleri(kümülüsler, sirrusler, stratüsler ve nimbüsler), yağmur getiren bulutrlar, yoğuşma ve yoğuşmaya nelerin etki ettiği, yoğuşma seviyesi, bulutluluk oranı, yağış ve yağış çeşitleri( zeminde oluşan yagişlar- çiy-kırağı-kırç,havada oluşan yağışlar-yağmur-dolu-kar), yapay yağmur, Yağmurlar ve oluşum şekilleri(yamaç yağmuru, konveksiyonel-yükselim yağışları, cephe yağışları), yağış rejimleri(düzenli-düzensiz rejimler)
Konu Özeti
Konu Sınavı
YERYÜZÜNDEKİ İKLİM TİPLERİ

Kazanım ve açıklamalar

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

Değer ve Coğrafi Beceri

 Bilinmesi
Gerekenler
İklimin tanımı, hava durumu, iklime nelerin etki ettiği, iklim kuşaklarını(sıcak-ılıman-soğuk iklim kuşakları), sıcak-ılıman-soğuk iklimleri ve bunlara ait sıcaklık-yağış ve bitki örtüsü özelliklerini, bu iklimlerin insan hayatına etkilerini,
Konu Özeti
 İklim Kuşaklarıhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/262559cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
Sıcak İklim kuşakları http://www.eba.gov.tr/video/izle/669959cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
Ilıman-soğuk iklimler  http://www.eba.gov.tr/video/izle/262559cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001

Konu Sınavı

TÜRKİYE İKLİMİ VE ÖZELLİKLERİ

Kazanım ve açıklamalar

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlere yer verilir.
b) Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri üzerinde durulur.
c) Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerine yer verilir

Değer ve Coğrafi Beceri

Bilinmesi GerekenlerTürkiye'nin iklimini etkileyen unsurlar(coğrafi konumunun etkileri, dağların, denizlerin etkileri, basınç merkezlerini etkileri, yer şekillerinin etkileri, rüzgarların etkileri, Türkiye'nin sıcakılık değerleri, ocak ve temmuz ortalamaları, başlıca iklim tipleri, mikro ve makro iklim alanları, düşük sıcaklıklar ve etkileri, başlıca rüzgarlar ve özellikleri-sıcak-soğuk ruzgarlar, Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri ve etkileri, bağıl nem, mutlak nem, yağışlar ve oluşum farklılıkları-orografik yağış-cephe yağışı-konveksiyonel yağış, Türkiye'de yağışın dağılışı(kurak alanlar,yağışlı alanlar)
Türkiye'nin iklim çeşitleri,ana iklim alanları, geçiş iklim alanları, karadeniz iklimi(batı karadeniz iklimi,orta karadeniz iklimi ve doğu karadeniz iklimi) akdeniz iklimi(marmara tipi, ege tipi akdeniz iklimleri) karasal iklim(iç anadolu, doğu anadolu, güneydoğu anadolu iklim tipleri), tüm yılın sıcaklık ve yağış değerlerine göre iklim grafikleri ve bunların farklılıkları
Konu Özeti
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/3059582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Video2http://www.eba.gov.tr/video/izle/983052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001

Konu Sınavı

II. ÜNİTE:BEŞERİ COĞRAFYA
YERLEŞMENİN TARİHİ

Kazanım ve açıklamalar

9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.
Yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verilir.

Değer ve Coğrafi Beceri

Bilinmesi GerekenlerTanımı, kapsamı,alt başlıkları, bölümleri(yerleşme coğ,tarım coğ,sanayi coğ, ulaşım, nüfus, enerji, siyasi, sağlık, turizm coğrafyası) bu bölümleri çalışma alanları,
İlk insandan başlayarak günümüze insan faaliyetleri(toplayıcılık, avcılık, evçilleştirme, tarım, ticaret, sanayi, hizmet, bilişim) ve bu faaliyetlere göre yerleşme yerleri ve bu yerleşmelerin özellikleri(dünya üzerinde bulundukları yerler-enlemler- ilk uygarlık merkezleri ve bu merkezlerin isimleri, insanın 2,5 milyon yıllık ayak izleri-çağlar(taş devirleri, maden devirleri) bu devirlerde ortaya çıkan gelişmeler-yenilikler, NEOLİTİK devir ve önemi, gelişmeleri
Beşeri dokuhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/7968582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Beşeri Sistemlerhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/512952a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
İlk yerleşme-değişimhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/522459cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
Mesken Tiplerihttp://www.eba.gov.tr/video/izle/6763582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Yerleşmeyi Sınırlayan faktörler http://www.eba.gov.tr/video/izle/6763582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

Konu Sınavı

YERLEŞMENİN DOKU VE TİPLERİ

Kazanım ve açıklamalar

9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.
a) Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir. b) Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.

Değer ve Coğrafi Beceri

Bilinmesi
Gerekenler

Konu Sınavı

ÜLKEMİZDE YERLEŞMELER

Kazanım ve açıklamalar

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.
Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.
9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder.
a) Fonksiyonel özelliklerine göre yerleşmelere yer verilirken Türkiye’nin idari yapısına değinilir.
b) Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut sınırlar dâhilinde bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılır.

Değer ve Coğrafi Beceri

Vatanseverlik
Bilinmesi
Gerekenler

Konu Sınavı

BÖLGE KAVRAMI VE BÖLGE TÜRLERİ

Kazanım ve açıklamalar

9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.
a) Türkiye’den de doğal ve beşerî bölge örneklerine yer verilir.
b) Türkiye’deki farklı bölge örneklerinin varlığından ve bu zenginlikten hareketle ülke sevgisine vurgu yapılır.

9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.
9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır

Değer ve Coğrafi Beceri

Bilinmesi
Gerekenler
Türkiye'de Bölge sınırlandırmashttp://www.eba.gov.tr/video/izle/30705478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/41675b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/76545478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001

Konu Sınavı

IV. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM -  İNSAN VE ÇEVRE

Kazanım ve açıklamalar

9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava Limanı, Marmaray ve BAE-Dubai Palmiye gibi örneklere değinilir.
9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.
a) Örnek olaylardan hareketle doğa-insan etkileşiminden kaynaklanan risklere değinilir.
b) İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı olmalarının gerekliliği vurgulanır.

Değer ve Coğrafi Beceri

Öz denetim ve doğa sevgisi (
Bilinmesi
Gerekenler

Konu Sınavı

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARI İLE 10.SINIFA ALINAN KONULAR
YER'İN OLUŞUMU VE YAPISI (10.SINIFA ALINDI)
Kavramlar manto, yer kabuğu,çekirdek, big bang,nife, sial, sima, ağır küre,taş küre, litosfer, katman, levha,levha hareketleri, tektonik, tektonik hareketler, konveksiyonel akım,  Pangea,  Laurasia kıtası, Gondwanaland kıtası, Tethys(Tetis) denizi, jeolojik zamanlar,
Bilinmesi
Gerekenler
Yerin oluşumu ile ilgili görüşlerden (big bang) büyük patlama,-Yer kürenin katmanlar ( iç çekirdek, dış çekirdek , manto ve yer kabuğu ), 
-Litosfer,-Çekirdeğin özellikleri bölümleri katı-sıvı özelliği, -Mantonun özellikleri, -Yer kabuğunun kalınlık özellikleri ve değiştiği kısımlar, -Levha tanımı, -Levha tekniği teorisi, -Levhaların hareketleri, -Başlıca levhalar,  -Levhaların hareket etmesini sağlayan güç, -Manto ile çekirdek arasında var olan farklar, - Manto ile çekirdek arasında var olan farkların neden olduğu sonuçlar, -Konveksiyon akımına neden olan faktör, -Yaklaşan levhaların sonuçları, -Yaklaşan levhaların oluşturduğu şekillere örnekler, -Uzaklaşan levhaların sonuçları, -Uzaklaşan levhaların oluşturdukları şekillere örnekler, -Yanal yer değiştiren levhaların sonuçları ve oluşturdukları şekiller, -Ülkemizde Kuzey Anadolu fay hattında meydana gelen depremlere hangi levha hareketi neden olmaktadır, -Okyanusların diplerinde oluşmuş olan sırtlara hangi levha hareketleri neden olmaktadır, 
 Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/dunyanin_olusumu-1.pdf
  http://www.eba.gov.tr/video/izle/955152a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/3723582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Yerin oluşumu-dış kuvvetin etkisi-3 http://www.eba.gov.tr/video/izle/360252a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
 JEOLOJİK ZAMANLAR(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
Bilinmesi
Gerekenler
 Dünya'nın yaşı, oluşum süreci ve aşamaları, jeolojik zamanlar, 1-2-3-4. zamanlar ve önemli olayları
 
  http://www.eba.gov.tr/video/izle/767052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/71675349f74ab3b334f42bc5a7b74e5120ebf2d09c001
İÇ KUVVETLER EPİROJENEZ(10.SINIFA ALIND-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
kavramlar(orojenez, epirojenez, transgresyon, regresyon, jeoantiklinal, jeosenklinal, ağırlaşma, alçalma, antiklinal, senklinal, fay, horst, graben, volkan, koni, volkan konisi, baca, krater, kaldera, maar,lav, derinlik volanizması, batolit, lakolitler, sill, dayk,deprem)
Bilinmesi
Gerekenler
İç Kuvvetler: İç kuvvetin tanımı, kaynağı, özelliği, iç kuvvetlerin kendini gösterme şekilleri, Başlıca yeryüzü şekilleri ve bunların oluşumları, dağ oluşum şekilleri, ova oluşum şekilleri, plato oluşum şekilleri, vadi oluşum şekilleri, iç kuvvetin neden olduğu başlıca olaylar, bu olayara bağlı olarak oluşan yeryüzü şekilleri, epirojenez olayı nasıl olur, sonuçları nelerdir, orojenez olayı nasıl olur, sonuçları nelerdir, volkanizma  nasıl olur, sonuçları nelerdir, depremler nasıl olur, sonuçları nelerdir- kıta oluşumu, kıtaların yükselmesi ve bunun nasıl gerşekleştiği, kıtaların alçalması ve bunun nasıl ve hangi nedenlerden ötürü gerçekleştiği
 Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9.sinif_ic_kuvvetler.pdf
  Dağ-kıta    oluşumu          http://www.eba.gov.tr/video/izle/1339582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001                                                                                                                    
İÇ KUVVETLER OROJENEZ(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
Jeosenklinal,antiklinal, senklinal, kıvrımlı dağ, horst, graben, kırık dağlar, tortullaşma, birikme, esnek tabaka, sert tabaka, fay, fay hattı, jeolojik zamanlar ve dağ oluşum sistemleri
Bilinmesi
Gerekenler
Levhaların varlığı ve hareketleri(yaklaşan, uzaklaşan, yanal hareketleri) bu hareketlerin sonunda ortya çıkan şekiller(çarpışan levhalar ve ortaya çıkardığı şekiller, birbirini iten, sıkıştıran levhalar)
Levhalarhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/87937d85e489d9b504d35a8550ff2fb26fda6a1a32002
 Dağ oluşumuhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/9247932aa725863214f7a9b7c2118b15b2641295c2001
Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9.sinif_ic_kuvvetler.pdf
İÇ KUVVETLER VOLKANİZMA(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
Volkan, volkan konisi, püskürme, alansal püskürme, çizgisel püskürme, baca, krater, kaldera, maar, derinlik volkanizması, derinlik volkanizma kütleleri(batolit, lakolit,sill, dayk), 
Bilinmesi
Gerekenler
Volkanik alanlar ile levha sınırlarının ilişkisi, volkanik dağlar, aktif- sönmüş volkanlar, volkanların oluşum aşamaları
Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9.sinif_ic_kuvvetler.pdf
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/6107582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
İÇ KUVVETLER DEPREMLER(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
 Bilinmesi
Gerekenler
Depremler, oluş nedenleri, deprem çeşitleri( göçme, tektonik ve volkanik depremler), faylar, fay hatları, Dünya deprem alanları, depremler ile levha sınırları arasındaki bağlantı
Anlatım Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9.sinif_ic_kuvvetler.pdf
http://www.eba.gov.tr/video/izle/911652a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/8397582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/23299265976f650ed45468f6091132e616014295c2001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/5779582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
DIŞ KUVVETLER AKARSULAR(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
Bilinmesi
Gerekenler
Yer yüzünü oluşturan dış kuvvetler ve bunların neler olduğu,
Anlatım Görselihttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/9.sinif_dis_kuvvetler.pdf
http://www.eba.gov.tr/video/izle/108552a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/4814582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/5571582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
KARSTİK YAPI YER ALTI SULARI(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
 
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/6509582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
DIŞ KUVVETLER BUZULLAR(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
 
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/7515582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/852552a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
DIŞ KUVVETLER RÜZGARLAR(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/5197582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
DIŞ KUVVETLER DALGALAR-KIYILAR(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
http://www.eba.gov.tr/video/izle/912259cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/8157582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/825252a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
KÜTLE HAREKETLERİ(10.SINIFA ALINDI-9.SINIF KONUSU DEĞİL)
 http://www.eba.gov.tr/video/izle/2806582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001


Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçı bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 4°
Site Haritası