• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
 • https://twitter.com/Suleymanshen
 • https://www.instagram.com/ders.cografya
 • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

 • coğrafyanın bölümleri konu hazırlık soruları - 18/09/2023
 • 1.ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

  B. COĞRAFYA VE BÖLÜMLERİ

  derse hazırlık soruları

  1-Coğrafyanın temel iki bölümünün isimlerini belirtiniz?

  2- İnsan etkisinin olduğu coğrafya bölümüne ne denir?

  3- İnsan etkisinin olmadığı coğrafya bölümüne ne denir?

  4-Fiziki coğrafyanın alt bölümlerini(çalışma alanlarını) belirtiniz.

  5-Beşeri coğrafyanın alt bölümlerini(çalışma alanlarını) belirtiniz.

  6-Hava kürede meydana gelen sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayları coğrafyanın prensiplerine göre inceleyen bilim dalının adı nedir?

  7-Taş küreyi inceleyen, yer şekillerinin  oluş ve dağılışı ile bunların diğer doğal sistemlere etkisini araştıran bilim dalının adı nedir?

  8-Kartografyanın tanımını yapınız.

  9-Dünya’nın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalına ne denir?

  10-Coğrafya Öğrenmenin Amaçlarından beş madde yazınız.

 • insan ve doğa konuya hazırlık soruları - 18/09/2023
  1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER
  2. BÖLÜM :İNSAN VE COĞRAFYA
  3. İNSAN VE DOĞA

  derse hazırlık soruları

  1-Doğayı oluşturan dört temel sistemden ne anlıyorsunuz? Bu sistemlerin isimlerini belirtiniz.

  2-“Değişen hava koşulları insan yaşamını derinden etkiliyor” sözünden ne çıkarımda bulunabilirsiniz?

  3- Yaşadığınız yerde, iklimin yaşama biçiminize olumlu etkileri nelerdir?

  4- Yaşadığınız yerde, iklimin yaşama biçiminize olumsuz etkileri nelerdir?

  5- Yaşadığınız yerde, yeryüzünün yaşama biçiminize olumlu etkileri nelerdir?

  6- Yaşadığınız yerde, yeryüzünün yaşama biçiminize olumsuz etkileri nelerdir?

  7- Yaşadığınız yerde, suların yaşama biçiminize olumsuz etkileri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

  8-İnsanalar doğanın olumsuz etkilerinden kurtulmak için doğada ne gibi değişiklik yapmaktadırlar?

  9-“Vatanını sevmek önce onu tanımakla başlar” sözünü açıklayınız

  10-Cumhuriyetimizin 100.yılında vatanımız için neler yapılabilir?

 • Coğrafya dersi haftalık ders konuları - 01/09/2023
 • 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (başlandığı dönem)

                     COĞRAFYA DERSİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI
                                                                 


  Sevgili Öğrenciler, aşağıda hazırlanmış ders takvimini işlerken;
  Öncelikle EBA canlı derslerinizi kaçırmamanızı ve bu dersleri çok ciddiye almanızı, not tutmanızı öneriyorum. Zira sınavlarınız yüz yüze yapılacak ve konuların telafisi olmayacak.
  1-Çalışmalarınızı verilmiş tarihe göre yapmanız( takvimde hangi dersin ne zaman yapılacağı belirtilmiştir)

  2- Çalışmalarınızı yaparken dinç olmanız,(öğrenme motivasyonunuz çok önemli, unutmayın!)
  3- Çalışmanızı belirli bir sıraya göre yapmanız yararınıza olacaktır( önce konuyu öğrenmeniz, öğrendiklerinizi test etmeniz ve konu ile verilmiş ödevi yapmanız, unutmayın sevgili öğrenciler, öğrenme ve öğrendiklerimizi test etme ardışık durum gerektirir). 
  ****güncellenmekte***

  H   TARİH  SINIF İŞLENECEK
  KONU
  DERSİN İŞLENMESİ İÇİN MUTLAKA YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALAR
  1 11.09.2023 9 Doğa ve İnsan Etkileşimi  Konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.  
  1   10 Dünya'nın tektonik oluşumu  
  1   11 Yeryüzünde Biyoçeşitlilik  
  1   12 Ekstrem Olaylar  
  2 18.09.2023 9 Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri  
  2   10 Jeolojik zamanlar  
  2   11 Ekosistemin Öğeleri ve İşleyişi

   
  2   12 Küresel İklim Değişimi  
  3 25.09.2023 9 Coğrafya Bilminin Tarihi Gelişimi  
  3   10 İç kuvvetler;EpirojenezOrojenez  
  3   11 Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
  Su Ekosistemlerinin İşleyişi
   
  3   12 Küresel Değişimi İle Mücadele  
  4 02.10.2023 9 Evren, Güneş Sistemi ve Dünyamız
  Dünyamızın Şekli ve Boyutları
   
  4   10 Volkanizma-Depremler  
  4   11 Nüfus Politikaları  
  4   12 Geçmişte Geleceğe Şehir ve Ekonomi  
  5 09.10.2023 9 Dünyamızın Hareketleri
  Dünyamızın Kendi Etrafındaki Hareketi(Günlük Hareketi)
   
  5   10 Kayaçlar ve Yer şekilleri  
  5   11 Türkiye'nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları  
  5   12 Geleceğin Dünyası  
  6 16.10.2023 9 Dünyamızın Güneş Etrafındaki Hareketi(Yıllık Hareketi)  
  6   10 Türkiye'de İç kuvvetler  
  6   11 Şehirlerin Gelişimi ve Fonksiyonları, Şehirlerin Etki Alanları  
  6   12 Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri  
  7 23.10.2023 9 Dünyamızın Güneş Etrafındaki Hareketi(Yıllık Hareketi)nin Sonuçları ve Türkiye'ye Etkileri  
  7   10 Dış kuvvetler  
  7   11 Türkiye'de Fonksiyonlarına Göre Şehirler  
  7   12 Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri-2  
  8 30.10.2023 9 Coğrafi Koordinat Sistemi 
  Konumlar, Enlem-Boylam
   
  8   10 Karstik şekiller- Buzullar  
  8   11 Türkiye'de Kır Yerleşmeleri  
  8   12 Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri  
  9 06.11.2023 9 Yerel Saatler, Ulusal Saatler  
      10 Kıyılarda oluşan şekiller  
  9   11 Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal ve Beşeri Etmenler  
  9   12 Ulaşımı Etkileyen Faktörler  
    ARA TATİL   13-17 KASIM 2023  
  10 20.11.2023 9 Türkiye'nin Coğrafi Konumu  
  10   10 Türkiye'de dış kuvvetler  
  10   11 Doğal Kaynaklar ve Türkiye'nin Doğal Kaynakları  
  10   12 Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi  
  11 27.11.2023 9 Harita Bilgisi, ProjeksiyonlarHarita Çeşitleri  
  11   10 Türkiye'de kıyı şekilleri  
  11   11 Türkiye'nin Ekonomik Politikaları Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı  
  11   12 Küresel Ticaraet  
  12 04.12.2023 9 Ölçek Türleri, Ölçeklerin Birbirlerine Dönüştürülmesi  
  12   10 Türkiye'nin yer şekilleri ve genel özellikleri  
  12   11 Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık  
  12   12 Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler  
  13 11.12.2023 9 Haritalarda Uzunluk, Alan ve Eğim Hesaplamaları  
  13   10 Yeryüzündeki sular  
  13   11 Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık-2  
  13   12 Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi;Tarihi Ticaret Yolları  
  14 18.12.2023 9 Haritacılığın Tarihi Gelişimi, CBS, Harita Yapma Yöntemleri,  
  14   10 Akarsular  
  14   11 Türkiye'de Sebzecilik-Seracılık  
  14   12 Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarındaki Yeri  
  15 25.12.2023 9  İzohips  
  15   10 Türkiye'deki sular  
  15   11 Türkiye'de Ormancılık  
  15   12 Türkiye'de Turizm; Doğal Turizm Sembolleri  
  16 01.01.2024 9 Atmosfer ve Hava Olayları  
  16   10 Yeryüzündeki topraklar  
  16   11 Türkiye'de Hayvancılık  
  16   12 Türkiye'nin Kültürel Mirası, Coğrafi İşaretler  
  17 08.01.2024 9 Hava Durumu ve İklim,   
  17   10 Türkiye'ki topraklar  
  17   11 Türkiye'de Hayvancılık-2  
  17   12 Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları  
  18 15.01.2024 9 İklim Elemanları  
  18   10 Türkiye'ki toprak kullanımı  
  18   11 Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri  
  18   12 Türkiye'nin Turizm Politikaları  
    1.DÖNEM   İKİ HAFTA  TATİL  
    ARA TATİL      
  19 05.02.2024 9 Sıcaklık, Sıcaklığa Etki Eden Faktörler  
  19   10 Yeryüzündeki bitkiler  
  19   11 Türkiye'de Madencilik  
  19   12 Jeopolitik Konum  
  22 12.02.2024 9 Sıcaklığın Yayılışına Etki Eden Faktörler  
  22   10 Türkiye'de bitki örtüsü  
  22   11 Türkiye'nin Enerji Kaynakları  
  22   12 Yeni Su Yolları; Kanallar  
  23 19.02.2024 9 Basınç  
  23   10 Nüfusun önemi ve özellikleri  
  23   11 Türkiye'de Sanayi  
  23   12 Türkiye'nin Jeopolitik Konumu  
  24 26.02.2024 9 Basınç Alannları  
  24   10 Yeryüzünde nüfusun dağılışı  
  24   11 Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri  
  24   12 Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri  
  25 04.03.2024 9 Rüzgarlar  
  25   10 Nüfus piramitleri  
  25   11 İlk Uygarlıklar  
  25   12 Türk Kültür Havzası  
  26 11.03.2024 9 Nem ve Nem Çeşitleri  
  26   10 Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimi  
  26   11 Ölçme Değerlendirme  
  26   12 Ölçme Değerlendirme  
  27 18.03.2024 9 Yağış ve Yağış Çeşitleri  
  27   10 Türkiye nüfusunun özellikleri  
  27   11 Anadolu'daki İlk Uygarlıklar  
  27   12 Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri  
  28 25.03.2024 9 Yeryüzündeki İklim Tipleri
  Sıcak İklim Tipleri
   
  28   10 Dünyadaki göçler  
  28   11 Yeryüzündeki Kültürler  
  28   12 Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler  
  29 01.04.2024 9 Ilıman-Soğuk İklim Tipleri  
  29   10 Türkiye'de göçler  
  29   11 Türk Kültürü  
  29   12 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırılması- Gelişmişlik Ölçütleri  
    ARA TATİL   08-12 NİSAN 2024 ARASI  
  30 15.04.2024 9 Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler ve Türkiye İklim Elemanları  
  30   10 Ekonomik faaliyet türleri  
  30   11 Uluslararası Ticaraet  
  30   12 Enerji Güzergahları ve Etikileri  
  31 22.04.2024 9 Türkiye İklimleri  
  31   10 Dünyada ulaşım  
  31   11 Uluslararası Turizm  
  31   12 Çatışma Bölgeleri  
  32 29.04.2023 9 İlk Yerleşmeler, Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler, Yerleşme Türleri  
  32   10 Afetler  
  32   11 Tarım ve Ekonomi, Almanya, Danimarka, Pakistan  
  32   12 Sınır Aşan Sular Sorunu  
  33 06.05.2024 9 Türkiye'de Yerleşmenin Tarihçesi  
  33   10 Afetler(Tsunami-su baskınları)  
  33   11 Küresel ve Bölgesel Örgütler  
  33   12 Dünya Barışı  
  34 13.05.2024 9    
  34   10 Afetler(çığ-orman yangınları)  
  34   11 Çevresel Sorunların Sınıflandırılması  
  34   12 Doğal Çevrenin Sınırlılığı, Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları  
  35 20.05.2024 9 Bölge Kavramı ve Bölgelerin Sınıflandırılması  
  35   10 Doğal afetlerin yayılışı(depremler-tsunami)  
  35   11 Madenler ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı  
  35   12 Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
  Çevre Politikaları
   
  36 27.05.2024 9 Bölge Sınırları  
  36   10 Doğal afetlerin yayılışı(heyelan-yıldırım)  
  36   11 Tükenen ve Alternatif Doğal Kaynaklar  
  36   12 Çevre Sorunlarına Ülkelerin Yaklaşımları  
  37 03.06.2024 9 İnsan Doğa İlişkisi  
  37   10 Doğal afetlerin yayılışı(kuraklık-kasırga)  
  37   11 Doğal Kaynakların Farklı Kullanımı  
  37   12 Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye düşen Görevler  
  38 10.06.2024 9 İnsanın Doğal Çevrede Yaptığı Değişikliklerin Sonuçları  
  38   10 Türkiye'de doğal afetler  
  38   11 Arazi Kullanımı Şeklinin Çevreye Etkileri  
  38   12 Çevresel Örgütler  
      9 Ölçme Değerlendirme  
      10 Afetlerden korunma  
      11 Küresel Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkması ve Yayılması  
      12 Çevre Anlaşmaları ve Etkileri  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

   

   

  Duyuru Arşivi

 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Ortaöğretime geçiş yönergesi değişti
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Meslek Liseleri 2018-2019 Eg-Og.Ders Secimi Dilekçesi
 • 9. Sınıf Yazılı Örnekleri
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Dönemlik Performans- ödev görevleri hakkında
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Resimlerle Türkiye
 • Ödev, performans ve proje görevlerinin teslim adresi
 • Afrika'daki Açlığa Duyarsız Kalmayalım
 • 2013 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2013-LYS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorularının Yer Alması (06.05.2013)
 • Çevre İçin Birşeyler Yapalım
 • Mart 2013Tebliğler Dergisi İçeriği
 • İnsani Değerler ve Pozitif Psikoloji Paneli 22 Şubatta yapılacak.
 • Öğretmenlere Sınav Açıklaması
 • "Kendini Tanı, Potansiyelini Etkili Kullan" Konulu Seminer
 • ÖSYS BAŞVURULARI 2 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • II. Coğrafya Sınavı
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni ödev eklendi
 • Eylül'de Uludağ Görüntüleri
 • Uzman Öğretmenlik, Baş Öğretmenlik Neden, Amaç Ne? Ne Yapılmalı?
 • Kağıthane Anadolu Lisesi Ortalama Yükseltme ve Sorumlulu Sınav Tarihleri Belli Oldu.
 • Yeni ödev eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi
 • Yeni sınav eklendi • Belki bir gün...
  Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                     Süleyman ŞEN
  VİZYONUMUZ
  Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
  MİSYONUMUZ
  Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
  Anket
  Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
  Hava Durumu
  Site Haritası
  Kamu Spotu

   

   

   

  Tanıtım/Bilgilendirme

  ATATÜRK FİLMİ 1-2